Voor woningbouw corporatie Dudok Wonen in Hilversum hebben we een ruimtelijke studie gedaan naar de ontwikkelpotentie van het voormalige natuurbad Crailo in Hilversum. Aan de Naarderweg staat nu een prominent kantoorgebouw van architect Alberts en Van Huut, deze zou samen met de naastgelegen kavels ontwikkeld kunnen worden tot een locatie met wonen, werken en verblijven. We stellen Stenderpark voor, een verwijzing naar zwemleraar Jan Stender die hier in de wederopbouw jaren van de vorige eeuw hier medaille winnaars trainde.