De Mannen Van Schuim zijn bevlogen conceptontwikkelaars voor vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Wij gebruiken onze creativiteit, visie en ontwerp om onze steden nog mooier en beter te maken.

Als slimme strategische ontwerpers met een commerciële achtergrond, werken we graag aan toekomstbestendige plannen, betekenisvolle plekken en haalbare businessmodellen. Hierbij denken we aan alles, van financiële aspecten tot aan ruimtelijke en maatschappelijke perspectieven.

De Mannen Van Schuim geloven dat creativiteit de sleutel is tot vernieuwende oplossingen voor stedelijke ontwikkeling en vastgoedvraagstukken. Met een open blik en nieuwsgierige houding ontwerpen wij de toekomst van onze steden en creëren betere leefomgevingen.

Wil jij ontdekken hoe De Mannen Van Schuim kunnen helpen bij de conceptontwikkeling van jouw gebieds- en vastgoedopgave, neem dan gerust contact met ons op.

.
DE INPUT VOOR UW BUSINESSCASE

Focus op:

 • ruimtelijke plannen en ontwerpen
 • gebieds-, locatie- en gebouwontwikkeling
 • tekenen en rekenen
 • financiële haalbaarheid
 • de totale business case

Producten:

 • haalbaarheidsstudie
 • gebiedsvisie en -concept
 • getekend Programma van Eisen
 • ontwerpuitwerking van schets tot oplevering
.
VAN TOEKOMSTVISIE NAAR ZICHTBAAR RESULTAAT

Focus op:

 • participatie met/voor bewoners en ondernemers
 • trendwatching
 • inspireren en verbeelden
 • procesversnelling
 • maximaal draagvlak creëren

Producten:

 • participatietrajecten on- en offline
 • workshops en brainstormsessies
 • toekomstvisie
 • vastgoedstrategie
.
ZIEL EN BELEVING

Focus op:

 • positionering
 • merk en merkbeleving
 • customer journey

Producten:

 • gebieds-, locatie- en gebouwpositionering
 • merkidentiteit
 • huisstijl, logo, look&feel
 • marketingstrategie en communicatiemiddelen
 • art-directie

Projecten

Filter >

De Citrusclub – Rotterdam

De Citrusclub – Rotterdam

In opdracht van Prime Pitch zal dit iconische gebouw nieuw leven ingeblazen worden met de creatieve visie van De Mannen van Schuim en ontwikkeld worden door Miss Clark. Samen zullen we deze locatie transformeren tot De Citrus Club. Dit is de uitkomst van een prijsvraag, in 2022 uitgeschreven door vorig eigenaar Havenbedrijf Rotterdam, die werd gewonnen door het consortium rondom Prime Pitch.

De Citrus Club, gepland als een veelzijdige ontmoetingsplek, zal gaan dienen als een bruisende locatie voor congressen, feesten, presentaties, film, theater, muziek en meer. De ruimte onder de imposante veilingzaal wordt omgevormd tot een hip restaurant, terwijl er tevens ruimte wordt gereserveerd voor innovatieve en creatieve kantoorruimtes.

Het gebouw aan de Marconistraat is gebouwd in 1951 – 1955, ontworpen door Hugh Maaskant en Bert van Dommelen en is sinds 2012 rijksmonument.
Het veilinggebouw leent zich voor een groot restaurant op de begane grond of andere voorziening met meerwaarde voor het hele gebied. De grote veilingzaal is zeer geschikt als locatie voor grotere bijeenkomsten, presentaties en colleges. Het plein voor de citrusveiling is één van de twee grote pleinen van M4H.

Met deze herontwikkeling streeft het consortium ernaar om de Citrus Club te positioneren als een nieuw en herkenbaar brandpunt in het M4H-gebied van Rotterdam. De unieke combinatie van historische charme en moderne functionaliteit zal bijdragen aan het culturele en zakelijke landschap van de stad.

De herontwikkeling van dit historische gebouw belooft een opwindende toevoeging te worden aan de dynamiek van M4H en de stad Rotterdam.

Ontwikkelstrategie Binckhorst – Den Haag

Ontwikkelstrategie Binckhorst – Den Haag

In de Binckhorst wordt gebouwd aan een nieuw stuk stad. Het voormalige bedrijventerrein van 130 hectare groot wordt getransformeerd tot een aantrekkelijk stedelijk gemengd woon-, werk- en leefgebied in het centrum van Den Haag. Het is daarmee een van de grootste binnenstedelijke transformaties in Nederland.

In opdracht van de Gemeente Den Haag gaan we samen met BURA, Flux landscape architecture, PartnersRO en Stadkwadraat BV en APPM aan de slag met de ontwikkelstrategie (gebiedsvisie en ontwikkelkaders) voor de doorontwikkeling van de Binckhorst. In een interactief proces met de gemeente en betrokken stakeholders bouwen wij, met het unieke DNA van de Binckhorst als vertrekpunt, aan een ambitieuze gebiedsvisie. Ook bieden we handvatten voor meer sturing en regie op de kwaliteit van de toekomstige Binckhorst. De focus ligt op meer regie op de ontwikkeling en op meer ruimtelijke kwaliteit in het gebied, met respect voor de bestaande stad en alles dat daarbij hoort. De ontwikkelstrategie voor de doorontwikkeling van de Binckhorst gaat zowel in op het ‘wat’ als de strategie om daar te komen, het ‘hoe’.

Wij hebben er zin in!

Illustratie: Dennis Luijer van Prismatica

Nachteiland – Amsterdam
conceptontwikkeling en tendermanagement

Nachteiland – Amsterdam
conceptontwikkeling en tendermanagement

Als conceptontwikkelaar hebben wij met ‘Nachteiland’ de tender van Kavel 1C in de Sluisbuurt gewonnen!

Voor dit project hebben we het concept en integrale verhaal neergezet. Vanuit een sterke inhoudelijke betrokkenheid hebben wij het tender proces geregisseerd. Het resultaat? Nachteiland! Een eigenzinnige woontoren dat zich vanuit ieder perspectief verschillend toont. Vanaf buitengebied IJburg herkenbaar als stoer stedelijk blok en vanaf het Amsterdamse centrum als vriendelijke, getrapte groene toren.

‘Nachteiland’ is een referentie naar de eerste choreografie van Rudi van Dantzig, waarnaar de hoofdstraat van de Sluisbuurt is vernoemd. Nachteiland is een ontwikkeling van Miss Clark en Locus Real Estate Development.

Team Nachteiland bestaat uit: MVRDV, Space Encounters, Delva Landscape, De Mannen van Schuim, Dura Vermeer, Frontwise Facades, Nest Natuurinclusief, Gemeente Amsterdam, Buro Happold, DGMR, Peutz, Hely en Content Captain.

Op naar de ontwikkeling en bouw van dit mooie project!

Kijk voor meer informatie over Nachteiland op www.nachteiland.amsterdam

Getijdenpark Keilehaven Rotterdam
Interview De Urbanisten

Getijdenpark Keilehaven Rotterdam
Interview De Urbanisten

‘Hoe je mens en natuur samen laat komen in de oude havenbekken van de Keilehaven.’

We hebben Marit Janse, landschapsarchitect bij De Urbanisten geïnterviewd over het getijdenpark in de Keilehaven in Rotterdam. Waarom? Het getijdenpark ligt pal naast de oudste fabriek van de M4H, die wij, samen met Social Capital, gaan herontwikkelen tot een bruisende plek met horeca, hotel, kantoor en eventspaces! Aan het voormalig havenbekken komt een restaurant met terras, je loopt zo het getijdenpark in! Meer dan een goede reden om eens dieper op deze prachtplek in te gaan.

De gemeente Rotterdam transformeert de Keilehaven naar een duurzaam getijdenpark, passend in het gemeentelijke programma ‘Rivieroevers’ en het regionale programma ‘Rivier als Getijdenpark’. Het getijdenpark is een nieuw type park dat balans vindt tussen natuurlijk en cultuurlijk: hier staan natuurontwikkeling en innovatie centraal.

Marit: De hele nieuwe omgang met de natuur in de stad vind ik enorm interessant. Een nieuw type park: het is geen natuur- en het is geen cultuurpark. Het is een mix. Het oude havenkarakter is de inspiratie voor de ruimtelijke opzet, terwijl er tegelijkertijd woeste natuur kan ontstaan. Dat vind ik echt te gek!

Natuur te midden van de herontwikkeling van de MerweVierhavens, die transformeert van haven naar plek om te werken, wonen, leren en recreëren. Het havenbekken van de Keilehaven wordt getransformeerd tot getijdenpark. Met hergebruikte materialen en hoogteverschillen zijn terrassen ontworpen waardoor er een hotspot van biodiversiteit ontstaat voor planten, vissen en vogels die leven op de grens van zoet en zout water.

Marit: De kracht van stadsnatuur vind ik fascinerend. Zo woont hier al jaren een zwanenkoppel. Zij storen zich totaal niet aan de schepen, kranen en dergelijke. Ze hebben hier elk jaar een nest en dat zal ook zo blijven. Net zoals de ijsvogel. Het zijn deze natuurbelevingen waardoor stadsbewoners dagelijks het park bezoeken.

Het getijdenpark is uniek landschap, waar op een dag nooit twee keer hetzelfde beeld te zien is. Dit is een plek die altijd in beweging is, door de dynamiek van eb en vloed. Als gevolg van deze getijden wisselt tweemaal daags de stroomrichting van het water en kan het waterpeil tot wel 1,5m verschillen. Een dynamisch beeld gedurende de dag, seizoenen en jaren.

Dit project is een enorme inspiratie voor een plek waar versterking van ecologische en recreatieve kwaliteiten samen op gaan. Waar ruimte is voor mensen en dieren. Je zou het zelfs een stuk stadsnatuur kunnen noemen waar de natuur mag domineren en de mens te gast is. Afhankelijk van eb en vloed is het park te betreden voor mensen, soms neemt het water bijna het gehele park over.

Marit: Wat ik heel interessant vind aan dit park is dat het af en toe niet toegankelijk is voor mensen. Met hoogwater is het vrij spel voor de vissen, vogels en andere dieren. In een wereld waar we de natuur grotendeels uit ons leven bannen, laten we de natuur hier juist onderdeel uitmaken van ons bestaan.

Over of het nog spannend is of deze hotspot van biodiversiteit daadwerkelijk gaat ontstaan bestaat geen twijfel: Onderwaterbossen op de bodem vormen als het ware een kickstart van het ecosysteem, het vangt de golven op en biedt beschutting aan waterplanten en vissen. Vegetatiegroei ontstaat doordat zonlicht de bodem bereikt door de verondieping van de Keilehaven en de hoogte en bodemsamenstelling (o.a. zout-, leem- en zandgehalte) van de terrassen zijn afgestemd op de beoogde vegetatie. Deze vegetatie trekt dan weer dieren aan. Oftewel: de juiste omstandigheden zijn gecreëerd en de natuur doet de rest.

Marit: Ik hoop dat dit een plek wordt dat onderdeel wordt van je dagelijks leven, waar je de natuur beleeft. Mensen raken in de stad steeds verder vervreemd van de natuur, maar hier kan je heel dicht bij de natuur komen. Er zijn heel weinig plekken in Rotterdam waar je met je voeten in de rivier kan, dat kan hier wel. De hogere ambitie op groter schaalniveau is dat er op meerdere plekken getijdennatuur ontwikkeld en dat het water schoon genoeg wordt dat men zich hier veilig gaan voelen om te gaan zwemmen.

Het getijdenpark zal de stad dichter bij natuur brengen. Daar zit de kracht van deze plek. Het is een plek waar je wilt zijn, wat spannend is en waar je iets kan beleven. Hier gaat de Rotterdammer heen om de bijzondere flora en fauna te zien, voelen en beleven. Even kijken bij het zwanenkoppel, liggen naast de zonnebadende aalscholvers of pootje baden terwijl de ijsvogel zijn duik maakt naar een baarsje. Het getijdenpark Keilehaven kan zich doorontwikkelen langs de havenbekkens van de M4H en daarmee een fijne, gezonde plek voor alle stadsbewoners vormen. Een plek waar op de langetermijn de natuur zich door ontwikkelt en zal verankeren en een belangrijke, groene plek zal worden voor de gebruikers van M4H.

Credits beeld: de Urbanisten

Cities are Made to Move!
Samenwerking Blossity

Cities are Made to Move!
Samenwerking Blossity

Onze steden groeien en verdichten. Gebiedsontwikkeling vraagt om een slimme aanpak waar de gelukkige en gezonde stedeling centraal staat! Het komend jaar werken we samen met Blossity om steden in beweging te krijgen.

Genoeg lichaamsbeweging is goed voor je fysieke en mentale gezondheid. Helaas beweegt vandaag meer dan 80% van de tieners en 27% van de volwassenen niet genoeg om alles uit hun leven te halen. Genoeg lichaamsbeweging is meer dan formele sport in een competitieve setting. Wij geloven in de kans om beweging vorm te geven in het stedelijk weefsel, veel verrassender te programmeren, om dat met een heel nieuw soort partners te doen.

Wij werken veel in steden als Rotterdam en Den Haag waar typische plekken (bijvoorbeeld de M4H en Binckhorst) zijn die in beweging moet komen. Voor de M4H Rotterdam hebben we alvast een case-study gedaan om de potentie te laten zien, op plekken waar we toch al bezig zijn! Wat gaan we doen?

1. Gebiedsconcept
Koppelen van kansen in een Active City concept met positionering en programmering, in een ruimtelijk raamwerk met haalbare fasering.

2. Uitvoeringsstrategie
Bouwen van coalities met buren, brands en bestuurders om zo projecten en de business case concreet te maken.

3. Actie!
Progress over perfection. Komend jaar willen we het eerste prototype in M4H live hebben, op eigen posities of samen met partners.

See you at the start?

credits beeld:  Nike Experience Hub Berlin © Blossity (2022) & White Collar Factory Running Track, London

INTER-CITY – Den Haag

INTER-CITY – Den Haag

Feestje in de Sporendriehoek?

Wij werken in opdracht van PIP aan een waanzinnig concept voor de Sporendriehoek, het stuk grond tussen de treinsporen van Den Haag Centraal en Den Haag Holland Spoor. Van niemandsland naar het culturele hart van het Central Innovation District. Hier komt INTER-CITY, de droom van PIP voor de toekomst. Een plek waar creativiteit en inspiratie samenkomen in muziek, kunst, dans, ambacht, uitgaan, eten en maatschappelijke projecten. Hier is ruimte voor maken en experimenteren. Precies wat Den Haag nodig heeft: een plek met een rauw tintje.

Bekijk hier de sfeerimpressie van INTER-CITY.

Aan de Vallei – Roermond
merkstrategie, positionering en placemaking

Aan de Vallei – Roermond
merkstrategie, positionering en placemaking

In opdracht van de ontwikkelcombinatie JPO, Wonen Limburg en Wonen Zuid, werken wij aan de merkstrategie, positionering en placemaking van het project ‘Melickerveld’ te Roermond. Melickerveld, hernoemd tot Aan de Vallei, zal de grootste natuur-inclusieve leefomgeving van Limburg worden. Het wordt een plek waar alles om verbinding draait: tussen stad en natuur, tussen binnen en buiten, tussen mens en dier, tussen jong en oud. Levend en levendig.

Afgelopen jaar zijn we gestart met de ‘placemaking-fase’ door het creëren van Basecamp Aan de Vallei. Hier zijn we begonnen met de plaatsing van een insectenhotel en een bankje aan de recreatieve doorgang van het gebied, langs het veel belopen Pieterpad. Een rustmoment in de zon. Vanuit deze ‘Basecamp’ kunnen jong en oud een speurtocht lopen, ook wel bekend als geocache. Basecamp Aan de Vallei zal steeds verder uitgebreid worden, waardoor er steeds meer waarde wordt toegevoegd aan de omgeving. Een eerste stap richting zichtbaarheid.

Daarnaast hebben we in deze fase het eerste evenement georganiseerd in het kader van de Nationale Boomfeestdag. Samen met vijftig leerlingen van Praktijkonderwijs Roermond, de gemeente Roermond én de initiatiefnemers hebben we zo’n 650 bomen en heesters geplant. Een ontzettend leuke en leerzame dag én zo wordt de natuur versterkt voordat er gestart wordt met de woningbouw.

Ook in 2023 zullen wij volop doorgaan met placemaking Aan de Vallei. Wordt vervolgd!

Bekijk hier de website van Aan de Vallei.

Sportlaan – Den Haag
kavelvisie

Sportlaan – Den Haag
kavelvisie

In het kader van de verkoop van het voormalige Rode Kruis ziekenhuis/Juliana Kinderziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag, hebben we in opdracht voor het HagaZiekenhuis een kavelvisie gemaakt. Voor de Kavelvisie hebben we nauw samengewerkt met zowel de eigenaar als de gemeente Den Haag. De kavelvisie is de basis voor de verdere uitwerking in het PlanUitwerkingsKader (PUK).

Voor de uitwerking in het PUK hebben we opgetrokken met het gemeentelijke team. Tijdens een intensief en succesvol participatie traject hebben we de buurt en omgeving betrokken bij het PUK. Voor het participatietraject waren wij verantwoordelijk voor de organisatie en communicatie, waarbij we wijkverenigingen actief hebben betrokken en meerdere bewonersbijeenkomsten georganiseerd. Voor de communicatie met de omgeving hebben we een interactief online platform opgezet.

De Kavelvisie en het PUK zorgen voor heldere ontwikkelkaders tijdens en na het verkooptraject. Tijdens het verkooptraject bieden we maximale ruimte voor de creativiteit van elke potentiële koper/ontwikkelaar om een aantrekkelijk en haalbaar plan te maken. Het PUK biedt ook na verkoop zekerheid voor een kwalitatieve uitwerking en realisatie van de plannen. In het verkoopproces werken we samen met Nadorp Makelaars uit Den Haag die het verkoopproces begeleidt.

Kazernekwartier – Venlo
conceptontwikkeling

Kazernekwartier – Venlo
conceptontwikkeling

We werken al geruime tijd als conceptontwikkelaar (stedenbouw + merkstrategie) aan het Kazernekwartier in Venlo. Samen met Janssen de Jong en ALBA Concepts trokken we op in de tender als ‘Team Vrijdag’ en zijn we een van de ontwikkelpartners geworden, samen met Woonwenz/Weski en Laudy/Mulleners. In 2022 zijn de ontwikkelovereenkomsten ondertekend en vindt uitwerking van de deelplannen plaats.

We werken op dit moment aan positionering, merkstrategie en identiteit van de gebiedsontwikkeling, in opdracht van gemeente Venlo en de projectontwikkelaars. Recentelijk is de website opgeleverd, het eerste zichtbare resultaat hiervan.

Ontdek het Kazernekwartier Venlo. Een uniek stuk stad dat historie ademt. Met stoere gebouwen en een heus 17e-eeuws fort. Tegelijkertijd een nieuwe, veelzijdige, levendige stadswijk waar de tijd bepaald niet stilstaat. Grootstedelijk en groen. Een authentieke plek voor mensen die van karakter, eigenheid en stadse dynamiek houden. Een plek waar tijd ruimte is.

Bekijk hier de website van Venlo Kazernekwartier.

Bekijk projectenlijst >

Team

Thomas Verbrugh

Thomas Verbrugh

conceptontwikkelaar

Het creëren van mooie en fijne plekken, daar doe ik het voor! De kracht van conceptontwikkeling is om al in een vroeg stadium de voorwaarden te scheppen om dit soort plekken te kunnen maken. Een stadium waarin alles nog mogelijk is. Samen schetsen, discussiëren en richting bepalen, daar krijg ik energie van. Mijn kracht? Om vanuit een grondige analyse ‘out of the box’ concepten verzinnen. Dat doe ik niet alleen maar graag met het team en stakeholders. In een iteratief proces komen tot concepten die tot de verbeelding spreken.

Om ‘out of the box’ te kunnen blijven denken is het belangrijk om niet alleen met werk bezig te zijn. Daarom ga ik vaker de bergen om te wandelen, onbegaanbaar terrein, nieuwe paden. Of ontspanning zoeken door piano te spelen.

Thomas is in 2014 cum laude afgestudeerd als architect aan de TU Delft bij de studio Design as Politics. Na een minor Planologie aan de Universiteit Utrecht, stage bij het Atelier Rijksbouwmeester en het afronden van masteropleiding aan de TU Delft is hij direct begonnen bij De Mannen van Schuim.

thomas@demannenvanschuim.nl

Fabienne Kasteel

Fabienne Kasteel

Officemanager

Binnen de Mannen van Schuim zorg ik voor structuur en ondersteuning van het creatieve team. Ik manage het reilen en zeilen binnen kantoor zodat zij zich kunnen focussen waar ze goed in zijn: creatieve processen en oplossingen. Dat ook ik van mooie creaties houd, bewijst mijn achtergrond als kunsthistorica. Daarnaast heb ik een aantal jaar binnen de makelaardij gewerkt, wat de cirkel naar De Mannen van Schuim rond maakt.

Fabienne heeft naast de makelaardij in verschillende branches gewerkt en heeft zij met haar gezin meerdere jaren in het buitenland gewoond. De laatste jaren was zij eigenaar en partner van een onderneming in de organizing branche. Zij heeft een grote passie voor antiekrestauratie.

fabienne@demannenvanschuim.nl

Niels de Vries Humèl

Niels de Vries Humèl

eigenaar/conceptontwikkelaar

Als conceptontwikkelaar en ondernemer voel ik me al een vis in het water. Vanuit een onafhankelijk positie tanden kunnen zetten in vraagstukken en opgaven die dicht bij je staan is het leukste wat er is. En met een gezonde dosis lef als grote drijfveer.
Mijn toegevoegde waarde ligt in het combineren van creativiteit en commercieel inzicht. Samen met enthousiaste en inspirerende mensen aan een complex project werken, daar doe ik het voor.

De beste ideeën en concepten ontstaan op de momenten dat ik ‘niets’ aan mijn hoofd heb. Dat is ‘s ochtends onder de douche en als ik in het water lig om te golfsurfen. Naast de tijd met Dokie en de kinderen zijn dat waardevolle momenten.

Niels de Vries Humèl studeerde als architect af aan de TUDelft waarna hij bij Broek Bakema als ontwerper startte. Voor NACO werkte hij als consultant aan verschillende buitenlandse luchthavens waarna hij de overstap maakte naar commerciele projectontwikkeling bij IPMMC Vastgoed. In 2011 zijn Niels en Rico hun eigen onderneming gestart: De Mannen Van Schuim

niels@demannenvanschuim.nl

Fien Jorna

Fien Jorna

Conceptontwikkelaar

De interactie tussen de mens en haar fysieke omgeving is een proces wat ik ontzettend interessant vind. Het maken van betekenisvolle plekken voor mensen is dan ook waar ik energie van krijg! Voor mij begint een goed ontwerp bij grondig onderzoek samen met collega’s en opdrachtgevers, met als resultaat rake creatieve en strategische ontwerpoplossingen.

Om mezelf te blijven verwonderen en daardoor geïnspireerd te raken (of juist aan helemaal niets te denken) ben ik graag in de natuur. In de bergen van hut naar hut lopen of dichterbij huis, op het strand van Schiermonnikoog wandelingen maken. Ook kunst weet me vaak aan het denken te zetten.

Fien is in 2019 afgestudeerd als (neuro)psycholoog met een verdiepende bachelor in filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na het afronden van haar bachelor Bouwkunde aan de TU Delft is Fien direct begonnen bij de Mannen van Schuim.

fien@demannenvanschuim.nl

Rico Zweers

Rico Zweers

eigenaar/conceptontwikkelaar

Nadat Rico als architect is afgestudeerd heeft hij zich gespecialiseerd op het overall vastgoed proces. Als conceptontwikkelaar en ondernemer overziet hij de vastgoedmarkt en maakt de kansen voor project en markt snel zichtbaar. Als ondernemer gelooft Rico in de kracht van samenwerkingen buiten de vastgoedmarkt om. De snel veranderende tech-wereld is hier een mooi voorbeeld van. Door De Mannen van Schuim als start-up te blijven zien zijn veranderingen in de markt en het bedrijf een constante en waardevolle factor.

Rico heeft als architect gewerkt bij Van Mourik Vermeulen, waarna een rol als project- en procesmanager bij Stevens van Dijck werd vervuld. Hierna werd Rico hoofd van de afdeling Conceptontwikkeling van IPMMC Vastgoed (inmiddels AM Real Estate). In 2011 is Rico samen met Niels de Vries Humel De Mannen van Schuim gestart. Hier ligt zijn focus, naast mooie projecten, op de commerciële ontwikkeling van het bedrijf.

rico@demannenvanschuim.nl

Mirthe Ebels

Mirthe Ebels

Conceptontwikkelaar

Het mooie aan het werken bij De Mannen van Schuim vind ik de balans tussen ontwerp en ontwikkeling en het feit dat je al in een vroeg stadium betrokken bent bij een project. Hierdoor kun je echt het verschil maken door in de basis al een goed plan te bedenken en de aldoor veranderende stad steeds een beetje mooier te maken. Met mijn analytische en gestructureerde manier van werken draag ik op mijn eigen manier bij aan dit complexe proces.

Om gestructureerd te kunnen werken, zoek ik vaak de rust op om mijn hoofd leeg te maken. Dit doe ik het liefs op het eindeloze lege strand van Schiermonnikoog. Daarnaast kan ik ook genieten van de tripjes met mijn ouders of vriend, die allemaal een bouwkundige achtergrond hebben. Hierdoor wordt elke trip een excursie naar de leukste een meest bijzondere projecten.

Mirthe is in 2021 afgestudeerd als architect aan de TU Delft bij de studio Advanced Housing Design. Tijdens haar master heeft Mirthe een tussenjaar genomen om een bestuursjaar te doen bij SHS Delft. Dit was voor haar de aanleiding om de balans tussen architectuur en projectontwikkeling op te zoeken.

mirthe@demannenvanschuim.nl

Jorg de Vries Humèl

Jorg de Vries Humèl

art director

Jorg is een man van weinig woorden. Een denker. Hij laat zijn beelden spreken. Scherp, eigenwijs, tegendraads. Jorg ziet wat wij niet zien.

Bij De Mannen van Schuim is Jorg grafisch vormgever, merkbouwer en fotograaf. Visueel denken is zijn ding. Van logo tot volledige marketing campagne.

Jorg heeft zijn sporen verdiend bij Categorie 1 in Utrecht en bij SIN in Den Haag. Nu werkt Jorg bij De Mannen van Schuim. Daarnaast bouwt hij aan zijn eigen label Traktür.

jorg@demannenvanschuim.nl

Contact

+31 (0)70 219 0110
Burgemeester van Karnebeeklaan 6
2585 BB DEN HAAG
KVK nr: 53695771
BTW nummer: 85 09 79 638 B01
ABN AMRO: NL48 ABNA 0567 940 225

 

‘Ieder plan verdient een sterk concept.’