De Mannen Van Schuim zijn bevlogen conceptontwikkelaars voor vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Wij gebruiken onze creativiteit, visie en ontwerp om onze steden nog mooier en beter te maken.

Als slimme strategische ontwerpers met een commerciële achtergrond, werken we graag aan toekomstbestendige plannen, betekenisvolle plekken en haalbare businessmodellen. Hierbij denken we aan alles, van financiële aspecten tot aan ruimtelijke en maatschappelijke perspectieven.

De Mannen Van Schuim geloven dat creativiteit de sleutel is tot vernieuwende oplossingen voor stedelijke ontwikkeling en vastgoedvraagstukken. Met een open blik en nieuwsgierige houding ontwerpen wij de toekomst van onze steden en creëren betere leefomgevingen.

Wil jij ontdekken hoe De Mannen Van Schuim kunnen helpen bij de conceptontwikkeling van jouw gebieds- en vastgoedopgave, neem dan gerust contact met ons op.

.
DE INPUT VOOR UW BUSINESSCASE

Focus op:

 • ruimtelijke plannen en ontwerpen
 • gebieds-, locatie- en gebouwontwikkeling
 • tekenen en rekenen
 • financiële haalbaarheid
 • de totale business case

Producten:

 • haalbaarheidsstudie
 • gebiedsvisie en -concept
 • getekend Programma van Eisen
 • ontwerpuitwerking van schets tot oplevering
.
VAN TOEKOMSTVISIE NAAR ZICHTBAAR RESULTAAT

Focus op:

 • participatie met/voor bewoners en ondernemers
 • trendwatching
 • inspireren en verbeelden
 • procesversnelling
 • maximaal draagvlak creëren

Producten:

 • participatietrajecten on- en offline
 • workshops en brainstormsessies
 • toekomstvisie
 • vastgoedstrategie
.
ZIEL EN BELEVING

Focus op:

 • positionering
 • merk en merkbeleving
 • customer journey

Producten:

 • gebieds-, locatie- en gebouwpositionering
 • merkidentiteit
 • huisstijl, logo, look&feel
 • marketingstrategie en communicatiemiddelen
 • art-directie

Projecten

Filter >

INTER-CITY – Den Haag

INTER-CITY – Den Haag

Feestje in de Sporendriehoek?

Wij werken in opdracht van PIP aan een waanzinnig concept voor de Sporendriehoek, het stuk grond tussen de treinsporen van Den Haag Centraal en Den Haag Holland Spoor. Van niemandsland naar het culturele hart van het Central Innovation District. Hier komt INTER-CITY, de droom van PIP voor de toekomst. Een plek waar creativiteit en inspiratie samenkomen in muziek, kunst, dans, ambacht, uitgaan, eten en maatschappelijke projecten. Hier is ruimte voor maken en experimenteren. Precies wat Den Haag nodig heeft: een plek met een rauw tintje.

Bekijk hier de sfeerimpressie van INTER-CITY.

Aan de Vallei – Roermond
merkstrategie, positionering en placemaking

Aan de Vallei – Roermond
merkstrategie, positionering en placemaking

In opdracht van de ontwikkelcombinatie JPO, Wonen Limburg en Wonen Zuid, werken wij aan de merkstrategie, positionering en placemaking van het project ‘Melickerveld’ te Roermond. Melickerveld, hernoemd tot Aan de Vallei, zal de grootste natuur-inclusieve leefomgeving van Limburg worden. Het wordt een plek waar alles om verbinding draait: tussen stad en natuur, tussen binnen en buiten, tussen mens en dier, tussen jong en oud. Levend en levendig.

Afgelopen jaar zijn we gestart met de ‘placemaking-fase’ door het creëren van Basecamp Aan de Vallei. Hier zijn we begonnen met de plaatsing van een insectenhotel en een bankje aan de recreatieve doorgang van het gebied, langs het veel belopen Pieterpad. Een rustmoment in de zon. Vanuit deze ‘Basecamp’ kunnen jong en oud een speurtocht lopen, ook wel bekend als geocache. Basecamp Aan de Vallei zal steeds verder uitgebreid worden, waardoor er steeds meer waarde wordt toegevoegd aan de omgeving. Een eerste stap richting zichtbaarheid.

Daarnaast hebben we in deze fase het eerste evenement georganiseerd in het kader van de Nationale Boomfeestdag. Samen met vijftig leerlingen van Praktijkonderwijs Roermond, de gemeente Roermond én de initiatiefnemers hebben we zo’n 650 bomen en heesters geplant. Een ontzettend leuke en leerzame dag én zo wordt de natuur versterkt voordat er gestart wordt met de woningbouw.

Ook in 2023 zullen wij volop doorgaan met placemaking Aan de Vallei. Wordt vervolgd!

Bekijk hier de website van Aan de Vallei.

Sportlaan – Den Haag
kavelvisie

Sportlaan – Den Haag
kavelvisie

In het kader van de verkoop van het voormalige Rode Kruis ziekenhuis/Juliana Kinderziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag, hebben we in opdracht voor het HagaZiekenhuis een kavelvisie gemaakt. Voor de Kavelvisie hebben we nauw samengewerkt met zowel de eigenaar als de gemeente Den Haag. De kavelvisie is de basis voor de verdere uitwerking in het PlanUitwerkingsKader (PUK).

Voor de uitwerking in het PUK hebben we opgetrokken met het gemeentelijke team. Tijdens een intensief en succesvol participatie traject hebben we de buurt en omgeving betrokken bij het PUK. Voor het participatietraject waren wij verantwoordelijk voor de organisatie en communicatie, waarbij we wijkverenigingen actief hebben betrokken en meerdere bewonersbijeenkomsten georganiseerd. Voor de communicatie met de omgeving hebben we een interactief online platform opgezet.

De Kavelvisie en het PUK zorgen voor heldere ontwikkelkaders tijdens en na het verkooptraject. Tijdens het verkooptraject bieden we maximale ruimte voor de creativiteit van elke potentiële koper/ontwikkelaar om een aantrekkelijk en haalbaar plan te maken. Het PUK biedt ook na verkoop zekerheid voor een kwalitatieve uitwerking en realisatie van de plannen. In het verkoopproces werken we samen met Nadorp Makelaars uit Den Haag die het verkoopproces begeleidt.

Kazernekwartier – Venlo
conceptontwikkeling

Kazernekwartier – Venlo
conceptontwikkeling

We werken al geruime tijd als conceptontwikkelaar (stedenbouw + merkstrategie) aan het Kazernekwartier in Venlo. Samen met Janssen de Jong en ALBA Concepts trokken we op in de tender als ‘Team Vrijdag’ en zijn we een van de ontwikkelpartners geworden, samen met Woonwenz/Weski en Laudy/Mulleners. In 2022 zijn de ontwikkelovereenkomsten ondertekend en vindt uitwerking van de deelplannen plaats.

We werken op dit moment aan positionering, merkstrategie en identiteit van de gebiedsontwikkeling, in opdracht van gemeente Venlo en de projectontwikkelaars. Recentelijk is de website opgeleverd, het eerste zichtbare resultaat hiervan.

Ontdek het Kazernekwartier Venlo. Een uniek stuk stad dat historie ademt. Met stoere gebouwen en een heus 17e-eeuws fort. Tegelijkertijd een nieuwe, veelzijdige, levendige stadswijk waar de tijd bepaald niet stilstaat. Grootstedelijk en groen. Een authentieke plek voor mensen die van karakter, eigenheid en stadse dynamiek houden. Een plek waar tijd ruimte is.

Bekijk hier de website van Venlo Kazernekwartier.

Caballerofabriek – Den Haag
toekomstvisie en herpositionering

Caballerofabriek – Den Haag
toekomstvisie en herpositionering

In opdracht van de gemeente Den Haag hebben we de toekomstvisie Cabfab BEYOND gemaakt. Een wenkend perspectief en herpositionering van de Caballerofabriek op de Binckhorst in Den Haag.

De Caballerofabriek was bij ingebruikname in 2006 uniek in zijn soort. Een aanjager voor de Binckhorst en oogappel van creatief Den Haag. Een iconische werkplek voor de stad, zoals de Van Nelle fabriek dat is voor Rotterdam en Kraanspoor voor Amsterdam Noord. De Caballerofabriek stond voor innovatie, creativiteit, cultuur, vernieuwing, samenwerking en kruisbestuiving.

De Caballerofabriek heeft in de laatste jaren echter haar glans verloren en dient flink opgepoetst te worden. Ondanks het feit dat de Caballerofabriek ‘goed gevuld’ is, vraagt de huidige situatie om reflectie en vooruitkijken. Het gebouw en de huurders vragen om een duurzaamheidsslag, een verhuurstrategie gebaseerd op een helder huurdersprofiel, een fris hospitality-concept en bijpassende organisatie die de nodige veranderingen mogelijk maakt. Allemaal stappen die nodig zijn om de Caballerofabriek een toekomstig bestendige rol en betekenis te geven in de Haagse context en daarbuiten.

Als eigenaar van de Caballerofabriek, heeft Gemeente Den Haag De Mannen van Schuim gevraagd de toekomstvisie en uitvoeringsstrategie op te stellen. Beiden zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de gemeente (afdelingen EZ en CVDH), locatiemanagement en de huurdersvereniging. Op basis van interviews, onze excursie naar B-Amsterdam en verschillende creatieve sessies, hebben we met het team de toekomstvisie gemaakt. De toekomstvisie is, op de sporen hardware, software en orgware, verder uitgewerkt in een uitvoeringsstrategie die concrete ingrepen voorstelt op korte en lange termijn.

Diaconessenhuislocatie – Voorburg
participatie

Diaconessenhuislocatie – Voorburg
participatie

In het kader van de geplande verkoop van de Diaconessenhuislocatie in Voorburg, zijn we, in opdracht van Het Reinier de Graaf Ziekenhuis, een Kavelambitie aan het voorbereiden.
Dit doen we samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg EN de bewoners en belanghebbenden uit Voorburg-West.

Om maximaal draagvlak te creëren voor de Kavelambitie en de daarin opgenomen ambities en kaders, zijn we een participatietraject gestart.
Hierbij willen we een zo breed en groot mogelijke groep betrekken. Daarom hebben we gekozen voor een combinatie van fysieke bijeenkomsten en online participatie via onze website www.herontwikkelingdiaconessenhuis.nl.

Waar de fysieke bijeenkomsten de mogelijkheid bieden voor direct contact met de buurt, geeft onze participatiewebsite de mogelijkheid aan deelnemers om, op een zelf gekozen tijdstip geïnformeerd te worden en input te geven. Daarnaast krijgen wij een goed beeld van de participatiegroep, de mate van interactie en kunnen wij via de website alle relevante informatie delen zoals de livestream van de bijeenkomst, de presentaties en overzicht van vragen en opmerkingen uit de buurt.

Plas van Reef – Den Haag
kavelvisie

Plas van Reef – Den Haag
kavelvisie

In het kader van de verkoop van de Plas van Reef in Den Haag, hebben we, in opdracht van de eigenaren, een Kavelvisie gemaakt.
Voor de Kavelvisie hebben we nauw samengewerkt met zowel de eigenaar als de gemeente Den Haag. Hierbij hebben de expertise betrokken van o.a. de afdelingen DSO, Ecologie en Economie. Daarnaast hebben we ook verkennende gesprekken gevoerd met het Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg en het Hoogheemraadschap Delfland. Dit alles om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor de Kavelvisie en de daarin opgenomen ambities en kaders.

Het doel van de Kavelvisie is om bij de verkoop de juiste balans te vinden tussen opbrengst en kwaliteit. Door het vroegtijdig overleg met de gemeente creëren we heldere ontwikkelkaders. De Kavelvisie beschrijft in grote lijnen de ambitie, wensen en randvoorwaarden op thema’s zoals stedenbouw, woonprogramma, werken, parkeren, ecologie en recreatie. Deze worden vertaald naar een aantal ruimtelijke en programmatische modellen die we doorrekenen op haalbaarheid en resulteren in indicatieve verkoopopbrengsten.

Met de Kavelvisie creëren we heldere ontwikkelkaders, verkleinen we de ontwikkelrisico’s en behouden we maximale ruimte voor de creativiteit van elke potentiële koper/ontwikkelaar om een aantrekkelijk en haalbaar plan te maken.

Het verkoopproces, is met behulp van de Kavelvisie, inmiddels succesvol doorlopen. De Plas van Reef heeft een nieuwe eigenaar.

In het verkoopproces hebben we samengewerkt met Nadorp Makelaars uit Den Haag, die het verkoopproces hebben begeleid.

Kruiskade – Rotterdam
haalbaarheidsstudie

Kruiskade – Rotterdam
haalbaarheidsstudie

Weena 70/Kruiskade garage – Rotterdam
Ruimtelijke en financiële haalbaarheidsstudie hoogbouw

In 2018 zijn we door A.S.R. Levensverzekeringen gevraagd om een ruimtelijke en financiële haalbaarheidsstudie te doen naar de ontwikkeling van hoogbouw op hun eigendom Weena70/Kruiskade garage te Rotterdam.

De locatie is een bijzonder ‘pivot point’ in Rotterdam: aan het Hofplein, Weena, Kruiskade én de Lijnbaan. Naar aanleiding van een verruimd bestemmingsplan is de kans ontstaan om twee torenvolumes toe te voegen. Met de wensen vanuit A.S.R. en marktanalyses zijn verschillende ruimtelijke modellen onderzocht waarbij aspecten als grootte van kantoorvloeren, constructie, ontsluiting, parkeren, functiemenging grondig zijn onderzocht. In een tweejarig onderzoek, in nauw overleg met de gemeente, is toegewerkt naar drie voorkeursvarianten met een mixed-use programma van 60.000 m2 – 100.000 m2. Een stevige ambitie. Eén die recht doet aan deze belangrijke plek in Rotterdam.

Ons onderzoek heeft geleid tot een positief besluit van A.S.R. om verder te gaan met deze ontwikkeling. Begin 2021 zal de voorovereenkomst met de gemeente Rotterdam worden getekend waarna wordt toegewerkt naar een Nota van Uitgangspunten.

Wonen Bij September – divers
conceptontwikkeling

Wonen Bij September – divers
conceptontwikkeling

Thuismakers is ontwikkelaar van woonzorglocaties in Nederland. Voor Thuismakers gaat het om het creëren van het thuisgevoel. De basis is het succesvolle woonconcept Wonen bij September, een thuis voor mensen met dementie, in de nazomer van hun leven.

Door de overname van Thuismakers door de grote Franse zorginstelling Orpea hebben zij verschillende zorgconcepten erbij gekregen. Deze passen qua sfeer en beleving echter niet bij de Nederlandse markt. Het doel is om het thuisgevoel terug te laten komen in elk zorgconcept. Vanuit meerdere invalshoeken hebben wij Thuismakers hierbij geholpen: het vertalen van het ‘thuisgevoel’ in het getekend programma van eisen van verschillende zorgdisciplines, een ruimtelijke studie voor een woonzorgcomplex in Oegstgeest, Gorinchem & Zeist en een eerste aanzet voor een nieuwe branding strategie voor Orpea Nederland. Een veelzijdige opgave waarin concept, ontwerp en positionering samenkomen.

Bekijk projectenlijst >

Team

Thomas Verbrugh

Thomas Verbrugh

conceptontwikkelaar

Het creëren van mooie en fijne plekken, daar doe ik het voor! De kracht van conceptontwikkeling is om al in een vroeg stadium de voorwaarden te scheppen om dit soort plekken te kunnen maken. Een stadium waarin alles nog mogelijk is. Samen schetsen, discussiëren en richting bepalen, daar krijg ik energie van. Mijn kracht? Om vanuit een grondige analyse ‘out of the box’ concepten verzinnen. Dat doe ik niet alleen maar graag met het team en stakeholders. In een iteratief proces komen tot concepten die tot de verbeelding spreken.

Om ‘out of the box’ te kunnen blijven denken is het belangrijk om niet alleen met werk bezig te zijn. Daarom ga ik vaker de bergen om te wandelen, onbegaanbaar terrein, nieuwe paden. Of ontspanning zoeken door piano te spelen.

Thomas is in 2014 cum laude afgestudeerd als architect aan de TU Delft bij de studio Design as Politics. Na een minor Planologie aan de Universiteit Utrecht, stage bij het Atelier Rijksbouwmeester en het afronden van masteropleiding aan de TU Delft is hij direct begonnen bij De Mannen van Schuim.

thomas@demannenvanschuim.nl

Fabienne Kasteel

Fabienne Kasteel

Officemanager

Binnen de Mannen van Schuim zorg ik voor structuur en ondersteuning van het creatieve team. Ik manage het reilen en zeilen binnen kantoor zodat zij zich kunnen focussen waar ze goed in zijn: creatieve processen en oplossingen. Dat ook ik van mooie creaties houd, bewijst mijn achtergrond als kunsthistorica. Daarnaast heb ik een aantal jaar binnen de makelaardij gewerkt, wat de cirkel naar De Mannen van Schuim rond maakt.

Fabienne heeft naast de makelaardij in verschillende branches gewerkt en heeft zij met haar gezin meerdere jaren in het buitenland gewoond. De laatste jaren was zij eigenaar en partner van een onderneming in de organizing branche. Zij heeft een grote passie voor antiekrestauratie.

fabienne@demannenvanschuim.nl

Niels de Vries Humèl

Niels de Vries Humèl

eigenaar/conceptontwikkelaar

Als conceptontwikkelaar en ondernemer voel ik me al een vis in het water. Vanuit een onafhankelijk positie tanden kunnen zetten in vraagstukken en opgaven die dicht bij je staan is het leukste wat er is. En met een gezonde dosis lef als grote drijfveer.
Mijn toegevoegde waarde ligt in het combineren van creativiteit en commercieel inzicht. Samen met enthousiaste en inspirerende mensen aan een complex project werken, daar doe ik het voor.

De beste ideeën en concepten ontstaan op de momenten dat ik ‘niets’ aan mijn hoofd heb. Dat is ‘s ochtends onder de douche en als ik in het water lig om te golfsurfen. Naast de tijd met Dokie en de kinderen zijn dat waardevolle momenten.

Niels de Vries Humèl studeerde als architect af aan de TUDelft waarna hij bij Broek Bakema als ontwerper startte. Voor NACO werkte hij als consultant aan verschillende buitenlandse luchthavens waarna hij de overstap maakte naar commerciele projectontwikkeling bij IPMMC Vastgoed. In 2011 zijn Niels en Rico hun eigen onderneming gestart: De Mannen Van Schuim

niels@demannenvanschuim.nl

Fien Jorna

Fien Jorna

Conceptontwikkelaar

De interactie tussen de mens en haar fysieke omgeving is een proces wat ik ontzettend interessant vind. Het maken van betekenisvolle plekken voor mensen is dan ook waar ik energie van krijg! Voor mij begint een goed ontwerp bij grondig onderzoek samen met collega’s en opdrachtgevers, met als resultaat rake creatieve en strategische ontwerpoplossingen.

Om mezelf te blijven verwonderen en daardoor geïnspireerd te raken (of juist aan helemaal niets te denken) ben ik graag in de natuur. In de bergen van hut naar hut lopen of dichterbij huis, op het strand van Schiermonnikoog wandelingen maken. Ook kunst weet me vaak aan het denken te zetten.

Fien is in 2019 afgestudeerd als (neuro)psycholoog met een verdiepende bachelor in filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na het afronden van haar bachelor Bouwkunde aan de TU Delft is Fien direct begonnen bij de Mannen van Schuim.

fien@demannenvanschuim.nl

Rico Zweers

Rico Zweers

eigenaar/conceptontwikkelaar

Nadat Rico als architect is afgestudeerd heeft hij zich gespecialiseerd op het overall vastgoed proces. Als conceptontwikkelaar en ondernemer overziet hij de vastgoedmarkt en maakt de kansen voor project en markt snel zichtbaar. Als ondernemer gelooft Rico in de kracht van samenwerkingen buiten de vastgoedmarkt om. De snel veranderende tech-wereld is hier een mooi voorbeeld van. Door De Mannen van Schuim als start-up te blijven zien zijn veranderingen in de markt en het bedrijf een constante en waardevolle factor.

Rico heeft als architect gewerkt bij Van Mourik Vermeulen, waarna een rol als project- en procesmanager bij Stevens van Dijck werd vervuld. Hierna werd Rico hoofd van de afdeling Conceptontwikkeling van IPMMC Vastgoed (inmiddels AM Real Estate). In 2011 is Rico samen met Niels de Vries Humel De Mannen van Schuim gestart. Hier ligt zijn focus, naast mooie projecten, op de commerciële ontwikkeling van het bedrijf.

rico@demannenvanschuim.nl

Mirthe Ebels

Mirthe Ebels

Conceptontwikkelaar

Het mooie aan het werken bij De Mannen van Schuim vind ik de balans tussen ontwerp en ontwikkeling en het feit dat je al in een vroeg stadium betrokken bent bij een project. Hierdoor kun je echt het verschil maken door in de basis al een goed plan te bedenken en de aldoor veranderende stad steeds een beetje mooier te maken. Met mijn analytische en gestructureerde manier van werken draag ik op mijn eigen manier bij aan dit complexe proces.

Om gestructureerd te kunnen werken, zoek ik vaak de rust op om mijn hoofd leeg te maken. Dit doe ik het liefs op het eindeloze lege strand van Schiermonnikoog. Daarnaast kan ik ook genieten van de tripjes met mijn ouders of vriend, die allemaal een bouwkundige achtergrond hebben. Hierdoor wordt elke trip een excursie naar de leukste een meest bijzondere projecten.

Mirthe is in 2021 afgestudeerd als architect aan de TU Delft bij de studio Advanced Housing Design. Tijdens haar master heeft Mirthe een tussenjaar genomen om een bestuursjaar te doen bij SHS Delft. Dit was voor haar de aanleiding om de balans tussen architectuur en projectontwikkeling op te zoeken.

mirthe@demannenvanschuim.nl

Jorg de Vries Humèl

Jorg de Vries Humèl

art director

Jorg is een man van weinig woorden. Een denker. Hij laat zijn beelden spreken. Scherp, eigenwijs, tegendraads. Jorg ziet wat wij niet zien.

Bij De Mannen van Schuim is Jorg grafisch vormgever, merkbouwer en fotograaf. Visueel denken is zijn ding. Van logo tot volledige marketing campagne.

Jorg heeft zijn sporen verdiend bij Categorie 1 in Utrecht en bij SIN in Den Haag. Nu werkt Jorg bij De Mannen van Schuim. Daarnaast bouwt hij aan zijn eigen label Traktür.

jorg@demannenvanschuim.nl

Contact

+31 (0)70 219 0110
Burgemeester van Karnebeeklaan 6
2585 BB DEN HAAG
KVK nr: 53695771
BTW nummer: 85 09 79 638 B01
ABN AMRO: NL48 ABNA 0567 940 225

 

‘Ieder plan verdient een sterk concept.’