Wij zijn De Mannen Van Schuim, strategisch ontwerpers in vastgoed. Wij zetten onze creativiteit, concepten en ontwerp in om onze steden mooier en beter te maken.

Ons onderscheidend vermogen? Vanuit onze commerciële achtergrond bouwen we aan toekomstbestendige plannen, plekken en realistische business modellen. Zowel vanuit financieel, ruimtelijk als maatschappelijk perspectief.

Ontwerpers

DE INPUT VOOR UW BUSINESSCASE

Ontwerpers

Focus op:
– ruimtelijke plannen en ontwerpen
– van interieur tot gebied
– tekenen en rekenen
– financiële haalbaarheid
– de totale business case

Producten:
– haalbaarheidsstudies
– getekend Programma van Eisen
– ontwerpuitwerking van schets tot oplevering

Stadhuisplein – Rotterdam
ontwerp en haalbaarheidsstudie

Stadhuisplein – Rotterdam
ontwerp en haalbaarheidsstudie

Strategische fase
In opdracht van Colliers International (namens eigenaresse Credit Suisse AM) hebben we in het najaar van 2013 gewerkt aan de haalbaarheidsstudie en het Structuurontwerp voor de herontwikkeling van ‘Hermes City Plaza’ in het centrum van Rotterdam.

Het pand ligt aan de zuidzijde van het Stadhuisplein en huisvest op dit moment winkels, horeca en kantoren. Samen met ‘local hero’ New Industry en de technische experts Royal HaskoningDHV hebben we de haalbaarheidsstudie uitgewerkt in drie realistische gebouw concepten. Samen met een financiële onderbouwing van zowel kosten als opbrengsten ligt er een stevige basis waarop de opdrachtgever haar besluitvorming voor verdere planuitwerking kan baseren.

Naast het ontwerp hebben we samen met New Industry (Vincent Taapken) de verhuurstrategie opgezet en voor de drie concepten (‘Work’, ‘Stay’ en ‘Education’) gesproken met potentiële huurders en stakeholders.

Bregje Nagtzaam, Project Management Colliers International: “De Mannen Van Schuim hebben op een originele en inspirerende manier de kansen voor de ontwikkeling van Hermes City Plaza in hartje centrum Rotterdam in kaart gebracht. Wij zijn blij met het eerlijke resultaat, dat een goed overzicht geeft van de (on)mogelijkheden van dit gebouw op deze locatie.”

Ontwerp- en uitwerkingsfase
In samenwerking met architectenbureau BroekBakema en Royal HaskoningDHV hebben we het Voorlopig- en Definitief Ontwerp uitgewerkt voor het voorkeurs ontwikkelscenario ‘Work’. Kenmerkend voor onze aanpak was de ‘Bouwstenen-methode’ waarbij we de ruimtelijke en functionele herontwikkeling opgeknipt hebben in verschillende bouwstenen met hun eigen investerings- en opbrengstenoverzicht. Onze opdrachtgever kon zo zelf de keuze maken en het definitieve herontwikkelingsmodel bepalen, afgestemd op de interne vastgoedstrategie en reagerend op de marktvraag.

opdrachtgever: Colliers International

Ontwerpers
FacebookTwitter

NIBC – Den Haag
vastgoedstrategie en ontwerp uitwerking

NIBC – Den Haag
vastgoedstrategie en ontwerp uitwerking

Voor de NIBC Bank in Den Haag hebben we een lange termijn vastgoedstrategie ontwikkeld die vertaald is naar een concreet interieur ontwerp. Hierdoor worden gebouwdelen verhuurd aan externe huurders en krijgt de eigen organisatie een nieuw en fris flexibel-werken concept.

De NIBC Bank is gehuisvest aan het Carnegieplein in Den Haag, tegenover het Vredespaleis. Het gebouwencomplex bestaat uit een vijftal gebouwen die middels binnenpleinen aan elkaar zijn gekoppeld. Sinds een aantal jaren is de leegstand toegenomen. Wij hebben een hernieuwde vastgoedstrategie ontwikkeld waarbij delen van het gebouw verhuurd kunnen worden aan derden, waarbij ze gebruik maken van de voorzieningen in het gebouwencomplex. De NIBC Bank opent de begane grond voor derden, terwijl de verdiepingen van een paar afgescheiden gebouwdelen alleen toegankelijk zijn voor NIBC.

De restauratieve voorzieningen, zoals restaurant, coffeecorner en de lounge area worden gedeeld. Tegelijkertijd met de aanpak van de begane grond, wordt binnen de NIBC Bank het flexibel werken concept ingevoerd. Het interieur voor het gehele gebouw is samen met interieurontwerper Bureau070 ontworpen. Wij hebben ons meer gefocust op de conceptontwikkeling. Er is een fris en licht interieur ontworpen, passend binnen de bestaande gebouwstructuur. De verbouwing vindt plaats in de tweede helft van 2015.

opdrachtgever: NIBC Bank Den Haag

Ontwerpers
FacebookTwitter

EKP – Den Bosch
visiedocument voor herontwikkeling

EKP – Den Bosch
visiedocument voor herontwikkeling

In opdracht van PostNL en NS Stations hebben we in het najaar van 2013 het Visiedocument EKP terrein ‘s-Hertogenbosch opgesteld. Het document geeft de visie van de eigenaren voor deze locatie weer: een bijzondere gebiedsontwikkeling aan de rand van het centrum van ‘s-Hertogenbosch. Een gebied met veel potentie, gelegen op een belangrijke schakel binnen de stedelijke ontwikkeling in de stad. Deze schakel loopt op de lijn van de binnenstad via cultuurclusters naar de Gruyterfabriek.
Het programma op de locatie bestaat uit kantoren, woningen, bedrijfsruimten en parkeervoorzieningen, die gefaseerd ontwikkeld worden. Na afronding van de nieuwe infrastructuur rondom de locatie kan gestart worden met de herontwikkeling.

opdrachtgever: PostNL en NS Stations

Ontwerpers
FacebookTwitter

Aanjagers

VAN TOEKOMSTVISIE NAAR ZICHTBAAR RESULTAAT

Aanjagers

Focus op:
– gemeenschappelijk belang van de stakeholders
– participatie met/voor bewoners en ondernemers
– trendwatching
– inspireren en verbeelden
– proces versnelling
– maximaal draagvlak creëren

Producten:
– participatietrajecten on- en offline
– workshops en brainstormsessies
– serious game
– toekomstvisie
– vastgoedstrategie

In de Bogaard – Rijswijk
ontwikkelen van een toekomstvisie

In de Bogaard – Rijswijk
ontwikkelen van een toekomstvisie

In opdracht van de gemeente Rijswijk en alle vastgoedeigenaren hebben we in 2014 en 2015 gewerkt aan de toekomstvisie voor het winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk.

Samen met de gemeente en eigenaren hebben we de toekomstvisie opgesteld. Wij hebben in dit proces de rol van inspirator, mediator, aanjager en conceptontwikkelaar opgepakt. Een erg uitdagend en gaaf proces waarbij we niet alleen om tafel zaten en discussie voerden, maar ook letterlijk ‘de straat op gingen’ om bezoekers en winkeliers te interviewen en naar hun (ongezouten) mening te vragen.
Na vijf intensieve workshops is de balans opgemaakt en een uitvoeringsstrategie voor de komende 10 jaar uitgestippeld. Geen blauwdruk voor een nieuw centrum maar een aanpak die vraagt om ‘handen uit de mouwen’. Middels een vijftal ‘sporen’ zijn op dit moment projectgroepen aan de slag gegaan met diverse onderdelen uit de uitvoeringsstrategie: gebouwde omgeving, openbare ruimte, programma & gebruikers, merkstrategie en bereikbaarheid & parkeren.

Een belangrijk onderdeel uit de toekomstvisie is dat In de Bogaard geen winkelcentrum meer moet zijn maar wel een onderscheidend stadscentrum. In dit centrum vind je een mix van retail en horeca-, leisure-, en maatschappelijke functies. Tevens is er voldoende ruimte voor lokaal ondernemerschap. De focus ligt op de lokale markt als toevoeging op het bestaande centrum.

Dit vraagt om anders naar het centrum te kijken en daar stevig op te acteren. Immers, de toenemende leegstand in het centrum vraagt om directe en concrete acties.

De gemeente heeft een website gemaakt waar verder wordt gecommuniceerd over het project: https://www.toekomstindebogaard.nl

opdrachtgever: Gemeente Rijswijk + vastgoedeigenaren

Aanjagers
FacebookTwitter

De Herven – Den Bosch
actieprogramma bedrijventerrein

De Herven – Den Bosch
actieprogramma bedrijventerrein

De gebiedsopgave in Tradepark De Herven vraagt om een gezamenlijke aanpak. Een aanpak waarin iedereen inzet levert voor de collectieve opgave en tegelijk vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid de kansen pakt die hij of zij ziet. Daar ligt immers een belangrijke basis voor verbetering. De samenwerking is gericht op meer dynamiek om zo de leegstand in het gebied op te lossen.

Wij hebben, in het samenwerkingsverband De Urbanisator, het actieprogramma De Herven ontwikkeld. Dit actieprogramma schakelt tussen fysieke opgaven die te maken hebben met gebruik en een nette uitstraling. Tegelijkertijd is er oog voor sociale opgaven. De Herven is een gebied dat grote stappen gaat maken wat betreft imago, reuring en dynamiek, maar bovenal is De Herven een gebied dat beleeft wordt door mensen!

opdrachtgever: Gemeente ’s-Hertogenbosch

Aanjagers
FacebookTwitter

Woonboulevard – Beverwijk
ontwikkelen van een gebiedsvisie

Woonboulevard – Beverwijk
ontwikkelen van een gebiedsvisie

Samen met de Gemeente Beverwijk, eigenaren en ondernemers zijn we, in drie workshops, tot een gebiedsvisie gekomen voor de Woonboulevard/De Pijp in Beverwijk.
Een uitdagend proces waarin we op zoek zijn gegaan naar het gemeenschappelijk belang. Wij hadden naast een sterke proces-rol ook de taak om uit te dagen, te inspireren en de diverse belangen te vertalen naar een breed gedragen gebiedsvisie.

Om het proces en de visie op een aantrekkelijke manier te communiceren, en zo het benodigde draagvlak te creëren, hebben we in samenwerking met Visually Yours’ Dennis Luijer gave schetsen gemaakt en de resultaten verwerkt in het visiedocument ‘Mix to the Max’.

De gebiedsvisie is enthousiast ontvangen door de Gemeenteraad waardoor men nu vervolgstappen kan zetten.

opdrachtgever: Gemeente Beverwijk

Aanjagers
FacebookTwitter

Merkbouwers

ZIEL EN BELEVING

Merkbouwers

Focus op:
– positionering
– merk en merkbeleving
– customer journey
– draagvlak
– visuele vertaling

Producten:
– gebieds-, locatie- en gebouwpositionering
– merkidentiteit
– huisstijl, logo, look&feel
– marketingstrategie en communicatiemiddelen
– art-directie

Offshore Independents – Rotterdam
interieurconcept en huisstijl

Offshore Independents – Rotterdam
interieurconcept en huisstijl

Offshore Independents is een jong en internationaal opererend adviesbureau voor de offshore industrie. In het voorjaar van 2015 zijn ze verhuisd naar de prachtige voormalige rechtbank aan de Noordsingel in Rotterdam.

Samen met architectenbureau GroupA zijn wij gevraagd een ontwerp te maken voor het interieur in dit rijksmonument. We hebben samen met de opdrachtgever het programma van eisen gemaakt, de huisvestingswensen in kaart gebracht en vervolgens in een snel en efficiënt proces diverse huisvesting scenario’s ontwikkeld. Naast fraaie werkplekken voor circa 50 personen worden er voor de gebruiker specifieke elementen gemaakt.

Net als het interieurconcept was het vernieuwen van de huisstijl een logische stap in het stevig neerzetten van de identiteit van Offshore Independents. Passend bij het innovatieve en eigentijdse karakter van de organisatie hebben we een nieuwe merkidentiteit en merkbeleving neergezet. Een duurzame basis voor de toekomstige marketing en PR van het bedrijf.

opdrachtgever: Offshore Independents

Merkbouwers
FacebookTwitter

In de Bogaard – Rijswijk
merkstrategie en merkbeleving

In de Bogaard – Rijswijk
merkstrategie en merkbeleving

Als onderdeel van de toekomstvisie voor winkelcentrum In De Bogaard hebben we een aanzet merk en merkstrategie neergezet. De bestaande huisstijl en het logo hebben we aangevuld / aangepast naar een merkbeleving en merkuitingen die beter passen bij de nieuwe positionering van In de Bogaard als onderscheidend stadscentrum. Als communicatiemiddel hebben we ‘Jimmie’ bedacht. Jimmie beleeft en vertelt het verhaal van In de Bogaard. Het vroegtijdig bouwen aan het merk ondersteunt het proces van het vormen van een visie en geeft de visie bovendien een gezicht naar de gebruikers en bezoekers toe.

Visuals zijn gemaakt door Dennis Luijer

 

opdrachtgever: Gemeente Rijswijk & vastgoedeigenaren: Annexum, ASR, Corio, DELA, Delta Lloyd, Van Haren, Investore, NSI, Q-Park, Redevco, Syntrus Achmea en Tenstone

Merkbouwers
FacebookTwitter

Werf07 – Scheveningen
marketingstrategie en -campagne

Werf07 – Scheveningen
marketingstrategie en -campagne

Voor Scheveningen 070 BV hebben wij het marketing- en verkoopproces voor WERF07 in Scheveningen bedacht en georganiseerd. In plaats van een traditionele makelaar die verantwoordelijk is voor de verkoop, zijn wij met een team en een vernieuwende aanpak aan de slag gegaan.

Onze partners voor dit project waren SQM Vastgoed en Fundament All Media. De architect is DAVL uit Den Haag.

Als marketing- en verkoopteam hebben wij binnen zeer korte tijd en met succes het merk WERF07 gebouwd, in de markt gezet en een community opgebouwd rondom het project. Dit hebben we bereikt door de marketing campagne 80% online te voeren om zo gericht de verschillende doelgroepen te benaderen.

De combinatie van lokale kennis, onze persoonlijke relatie met de plek en de professionele kennis en ervaring van Fundament All Media stelde ons in staat om dit gave project op een unieke manier onder de aandacht te brengen. Door de inzet van online marketing tools zijn we in staat geweest om de campagne te monitoren en tussentijds bij te stellen waar nodig.

Alle appartementen zijn inmiddels verkocht en in augustus 2015 is de eerste paal de grond in gegaan!

opdrachtgever: Scheveningen 070 BV

Merkbouwers
FacebookTwitter

Projecten

Filter > View projectlist >

Participatietraject Diaconessenhuis – Voorburg

Participatietraject Diaconessenhuis – Voorburg

In het kader van de geplande verkoop van de Diaconessenhuislocatie in Voorburg, zijn we, in opdracht van Het Reinier de Graaf Ziekenhuis, een Kavelambitie aan het voorbereiden.
Dit doen we samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg EN de bewoners en belanghebbenden uit Voorburg-West.

Om maximaal draagvlak te creëren voor de Kavelambitie en de daarin opgenomen ambities en kaders, zijn we een participatietraject gestart.
Hierbij willen we een zo breed en groot mogelijke groep betrekken. Daarom hebben we gekozen voor een combinatie van fysieke bijeenkomsten en online participatie via onze website www.herontwikkelingdiaconessenhuis.nl.

Waar de fysieke bijeenkomsten de mogelijkheid bieden voor direct contact met de buurt, geeft onze participatiewebsite de mogelijkheid aan deelnemers om, op een zelf gekozen tijdstip geïnformeerd te worden en input te geven. Daarnaast krijgen wij een goed beeld van de participatiegroep, de mate van interactie en kunnen wij via de website alle relevante informatie delen zoals de livestream van de bijeenkomst, de presentaties en overzicht van vragen en opmerkingen uit de buurt.

Aanjagers
FacebookTwitter

Kavelvisie Plas van Reef – Den Haag

Kavelvisie Plas van Reef – Den Haag

In het kader van de verkoop van de Plas van Reef in Den Haag, hebben we, in opdracht van de eigenaren, een Kavelvisie gemaakt.
Voor de Kavelvisie hebben we nauw samengewerkt met zowel de eigenaar als de gemeente Den Haag. Hierbij hebben de expertise betrokken van o.a. de afdelingen DSO, Ecologie en Economie. Daarnaast hebben we ook verkennende gesprekken gevoerd met het Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg en het Hoogheemraadschap Delfland. Dit alles om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor de Kavelvisie en de daarin opgenomen ambities en kaders.

Het doel van de Kavelvisie is om bij de verkoop de juiste balans te vinden tussen opbrengst en kwaliteit. Door het vroegtijdig overleg met de gemeente creëren we heldere ontwikkelkaders. De Kavelvisie beschrijft in grote lijnen de ambitie, wensen en randvoorwaarden op thema’s zoals stedenbouw, woonprogramma, werken, parkeren, ecologie en recreatie. Deze worden vertaald naar een aantal ruimtelijke en programmatische modellen die we doorrekenen op haalbaarheid en resulteren in indicatieve verkoopopbrengsten.

Met de Kavelvisie creëren we heldere ontwikkelkaders, verkleinen we de ontwikkelrisico’s en behouden we maximale ruimte voor de creativiteit van elke potentiële koper/ontwikkelaar om een aantrekkelijk en haalbaar plan te maken.

Het verkoopproces, is met behulp van de Kavelvisie, inmiddels succesvol doorlopen. De Plas van Reef heeft een nieuwe eigenaar.

In het verkoopproces hebben we samengewerkt met Nadorp Makelaars uit Den Haag, die het verkoopproces hebben begeleid.

FacebookTwitter

Dudok Wonen – Hilversum

Dudok Wonen – Hilversum

Quick Scan voor transformatie, Larenseweg 30 in Hilversum
Opdrachtgever: Dudok Wonen

In Hilversum en directe omgeving is het aantal beschikbare locaties voor nieuwbouw zeer beperkt. Om bij te dragen aan de groeiambities van Dudok wonen wordt de transformatie en herontwikkeling van de Larenseweg 30 gezien als logische optie.

Naar aanleiding van de plannen van Dudok wonen om de Larenseweg 30 te willen transformeren en herontwikkelen, zijn De Mannen van schuim gevraagd om een Quick Scan te maken, met als doelen:

• Verkennen van de ruimtelijke en programmatische
mogelijkheden en beperkingen;
• Ondersteunen van de interne besluitvorming voor de verdere uitwerking van deze transformatiekans.

Op basis van een grondige analyse hebben we verschillende scenario’s verkend waarbij een programmamix van sociale huurwoningen en maatschappelijke voorzieningen centraal stonden. Elk scenario kreeg haar eigen gebruiksconcept, uitwerking in ontwerp en uitstraling.
Daarnaast hebben we onderzocht in hoeverre het huidige monofunctionele kantoorgebouw in de toekomst van betekenis kan zijn voor zowel de bewoners als wijk in bredere zin. Het activeren van de plint en het dak speelden hierbij een belangrijke rol.

FacebookTwitter

Kruiskade – Rotterdam

Kruiskade – Rotterdam

Weena 70/Kruiskade garage – Rotterdam
Ruimtelijke en financiële haalbaarheidsstudie hoogbouw

In 2018 zijn we door A.S.R. Levensverzekeringen gevraagd om een ruimtelijke en financiële haalbaarheidsstudie te doen naar de ontwikkeling van hoogbouw op hun eigendom Weena70/Kruiskade garage te Rotterdam.

De locatie is een bijzonder ‘pivot point’ in Rotterdam: aan het Hofplein, Weena, Kruiskade én de Lijnbaan. Naar aanleiding van een verruimd bestemmingsplan is de kans ontstaan om twee torenvolumes toe te voegen. Met de wensen vanuit A.S.R. en marktanalyses zijn verschillende ruimtelijke modellen onderzocht waarbij aspecten als grootte van kantoorvloeren, constructie, ontsluiting, parkeren, functiemenging grondig zijn onderzocht. In een tweejarig onderzoek, in nauw overleg met de gemeente, is toegewerkt naar drie voorkeursvarianten met een mixed-use programma van 60.000 m2 – 100.000 m2. Een stevige ambitie. Eén die recht doet aan deze belangrijke plek in Rotterdam.

Ons onderzoek heeft geleid tot een positief besluit van A.S.R. om verder te gaan met deze ontwikkeling. Begin 2021 zal de voorovereenkomst met de gemeente Rotterdam worden getekend waarna wordt toegewerkt naar een Nota van Uitgangspunten.

FacebookTwitter

Wonen Bij September – divers

Wonen Bij September – divers

Thuismakers is ontwikkelaar van woonzorglocaties in Nederland. Voor Thuismakers gaat het om het creëren van het thuisgevoel. De basis is het succesvolle woonconcept Wonen bij September, een thuis voor mensen met dementie, in de nazomer van hun leven.

Door de overname van Thuismakers door de grote Franse zorginstelling Orpea hebben zij verschillende zorgconcepten erbij gekregen. Deze passen qua sfeer en beleving echter niet bij de Nederlandse markt. Het doel is om het thuisgevoel terug te laten komen in elk zorgconcept. Vanuit meerdere invalshoeken hebben wij Thuismakers hierbij geholpen: het vertalen van het ‘thuisgevoel’ in het programma van eisen van verschillende zorgdisciplines, een ruimtelijke studie voor een woonzorgcomplex in Oegstgeest, Gorinchem & Zeist en een eerste aanzet voor een nieuwe branding strategie voor Orpea Nederland. Een veelzijdige opgave waarin concept, ontwerp en positionering samenkomen.

FacebookTwitter

Kessler Park – Rijswijk

Kessler Park – Rijswijk

We zijn supertrots dat we in opdracht van Kadans Science Partner werken aan de identiteit en positionering van Kesslerpark Rijswijk, het voormalige Shell onderzoeksterrein in Rijswijk. Kesslerpark wordt herontwikkeld tot een uniek mixed-use gebied waar wonen, werken, onderzoek en onderwijs een plaats kunnen krijgen.

De groene campus-achtige setting met hoogwaardige kantoor-, onderwijs en laboratiumvoorzieningen, in combinatie met de perfecte bereikbaarheid naast het NS station en snelwegen, maken deze locatie tot een groene oase in Rijswijk.

Binnenkort meer!

Merkbouwers
FacebookTwitter

Dirkzwager – Schiedam

Dirkzwager – Schiedam

Mix aan woningen, mix aan mensen

Naast de rustieke molens, de fraaie monumenten, de kades, de pakhuizen en de gezellige straatjes en steegjes komt er ook nieuwbouw in Dirkzwager. Waar je aan moet denken?  Een dikke honderd huizen: appartementen, veel hof- en eengezinswoningen en een aantal herenhuizen en kadewoningen. Altijd afgestemd op de omgeving. Met oog voor historie en een stoere, industriële uitstraling. En met een mix aan mensen: jongeren, gezinnen en ondernemers. Ieder in zijn eigen ritme. Kortom: een bruisende buurt op alle tijden van de dag.

Wij werken in opdracht van Van Wijnen Projectontwikkeling West aan de toekomst van Dirkzwager Schiedam. In een aantal workshops met de gemeente Schiedam, Stats Architecten en De Urbanisten komen we tot een stedenbouwkundig plan, doelgroep en woningtypologie en merkstrategie.

Meer info op de projectwebsite!

 

Aanjagers Merkbouwers
FacebookTwitter

We Think Binck – Stadmakers Den Haag

We Think Binck – Stadmakers Den Haag

Tijdens de Provada 2019 is de ‘De Stadmakers‘ opgericht, het samenwerkingsverband tussen marktpartijen op de Binckhorst Den Haag. Gezamenlijk werken we aan een integrale aanpak van energie, mobiliteit, marketing en andere onderwerpen die locatie overstijgend zijn.

We zijn trots dat wij onderdeel uitmaken van de Stadmakers en deelnemen in het bestuur ervan. We werken al lange tijd aan projecten op de Binkchorst, denk hierbij aan de kavelvisie van het voormalig SDU terrein en we stonden aan de wieg van Frank is een Binck. Op dit moment werken we aan een aantal mixed-use projecten in de Binckhaven als aan de Binkchorstlaan.
Binnen de Stadmakers zijn 10 ontwikkelprincipes vastgesteld, deze gaan onder andere over behoud van het industriële karakter, kwaliteit van van de openbare ruimte en het circulair maken van de Binckhorst
Aanjagers Merkbouwers
FacebookTwitter

Scheepmakershaven – Rotterdam

Scheepmakershaven – Rotterdam

Midden in het hart van Rotterdam ligt het Wijnhaveneiland, een aaneenschakeling van havens en eilanden met een hoge concentratie aan hoogbouw. Het Wijnhavenkwartier is volop in ontwikkeling met meerdere bouwprojecten zoals The Muse, Terraced Tower en Up:town.

Als conceptontwikkelaar hebben wij, in opdracht van Stebru, een concept ontwikkeld voor een toren aan de Scheepmakershaven 27/29. Een onderscheidend concept dat, naast de niet (altijd) onderscheidende hoogbouw in het gebied, waarde toevoegt aan de plek en het Wijnhaveneiland op de kaart zet.

Vanuit een brede analyse van trends/ontwikkelingen in de stad en een ruimtelijke analyse van het gebied hebben we een concept bedacht op basis van drie pijlers: dynamiek toevoegen, een divers programma en kwalitatieve openbare ruimte. Het verbinden van de daken, place-making in de plint van het bestaande gebouw en een constructie die ruimte laat voor verschillende functies.

Het concept is vertaald naar ruimtelijke modellen. Samen met de gemeente is de ambitie bepaald voor deze plek. In navolging heeft Stebru een architectenselectie opgezet en het ontwerp van MoederscheinMoonen Architects geselecteerd. Het resultaat is een uitdagend ontwerp waarin ons concept ruimtelijk is vertaald (link naar het ontwerp).

Ontwerpers
FacebookTwitter

CityCubes – Den Haag
Citybranding Object

CityCubes – Den Haag
Citybranding Object

CityCubes – Den Haag

De CityCubes zijn nieuwe citybranding objecten die op een innovatieve wijze plekken in de stad verbinden en belangrijke thema’s in de stad onder de aandacht brengen. De Citycubes stimuleren bewustzijn en interactie door middel van twee kenmerkende onderdelen:

  • De buitenzijde is gemaakt van spiegelende panelen die de CityCube verbindt met z’n unieke omgeving en interactie met het publiek uitlokt.
  • Binnen bevindt zich een dome die een spectaculaire 360 graden experience biedt van verschillende plekken in de stad.

Binnen in de dome bevinden zich drie knoppen die naar wens kunnen worden geprogrammeerd om de bezoeker te stimuleren de stad te ontdekken. Voorbeelden voor programmering zijn promofilms, webcams die live in contact staan met andere CityCubes of een suprise knop met kortingscode voor festivals/musea, verhalen van bewoners, dronebeelden. De beleving wordt compleet door de ervaring van geluiden en geuren van de stad.

Aan de buitenzijde kunnen de CityCubes worden gebrand door slogans. In de avond zijn de CityCubes verlicht als zichtbaar, opvallende en veilige objecten.

CityCubes is een initiatief van De Mannen van Schuim en Tausch brand sensations.

Merkbouwers
FacebookTwitter

Urban branding – Den Haag
C-Route

Urban branding – Den Haag
C-Route

Precies 200 jaar geleden richtte Jacobus Pronk het eerste badhuis van Scheveningen op. In 2018 wordt dit groots gevierd als Feest aan Zee. Een jaar om te benadrukken dat Den Haag een bruisende stad aan zee is. Dit gebeurt met een groot aantal exposities, festivals, voorstellingen en evenementen zoals Volvo Ocean Race en het Internationale Vuurwerkfestival.
Om de routes van stad naar zee en andersom te markeren en zichtbaar te maken hebben we samen met Tausch Brand Sensations en Traktür Creative Company een gaaf urban branding concept bedacht. Op donderdag 12 april is de C-route feestelijk geopend door wethouder Karsten Klein.
www.c-route.nl

De C-Route is een route die bestaat uit eenendertig torens en twee objecten. De route loopt vanaf Den Haag CS, Koekamp, Koningskade, Raamweg, Plesmanweg, Nieuwe Parklaan en Badhuisweg tot aan de Boulevard. Langs de hele route is om de ongeveer honderd meter een toren aanwezig met een verlichte top en met afbeeldingen van de stad en de zee. Twee grotere objecten markeren begin en einde van de route die stad en zee verbindt. Een zichtbaar en opvallend element, interactief en informatief.
De C-Route maakt onderdeel uit van een groter urban concept wat meerdere routes van stad naar zee en andersom gaat markeren. Routes die allemaal hun eigen karakter en beleving hebben, maar samen de verbinding tussen plekken in stad activeren. En op verschillende manieren de unieke plek markeert van Den Haag, stad aan Zee.

Merkbouwers Ontwerpers
FacebookTwitter

TU Delft – Campus Zuid
ruimtelijke vertaling programma van eisen

TU Delft – Campus Zuid
ruimtelijke vertaling programma van eisen

We werken met veel plezier aan de ruimtelijke uitwerking voor de concentratie van de faculteit Technische Natuurwetenschappen op TU Delft Campus Zuid. Dit doen wij in opdracht van de directie Campus and Real Estate en geheel passend binnen de vastgoedstrategie van de universiteit.

De gebruikers uit het verouderde gebouw in het midden van de campus gaan verhuizen naar de nieuwe locatie op Campus Zuid. Deze verplaatsing biedt meerdere kansen: verbeteren van de onderzoeksvoorzieningen, uitbreiding van onderwijszalen en studieplekken, meer levendigheid brengen in het gebied en intensievere samenwerking met het bedrijfsleven. Deze locatie is bij uitstek geschikt voor trillingsarm onderzoek: een essentiële voorwaarde voor de onderzoeksgroepen.

De nieuwbouw op Campus Zuid bestaat uit meerdere gebouwen. Binnen die gebouwen worden de verschillende functies (onderwijs, onderzoek, horeca, zelfstudie, etc.) zo logisch mogelijk geordend. Zo wordt onderscheid gemaakt tussen faculteitsspecifieke onderwijs- en onderzoeksruimten, generieke onderwijsplekken en -zalen (waar ook andere faculteiten van gebruik kunnen maken), een separate cleanroom en een gebouw voor QuTech (het samenwerkingsverband tussen TU Delft en TNO voor de ontwikkeling van quantumtechnologie).

Onze rol als De Mannen van Schuim is het adviseren over de ruimtelijke vertaling van het Programma van Eisen.

 

FacebookTwitter

Smart City – Den Haag
verkennning stadsentrees

Smart City – Den Haag
verkennning stadsentrees

In opdracht van de Gemeente Den Haag hebben we de verkend op welke manier de Haagse stadsentrees verbeterd kunnen worden met behulp van slimme technologische toepassingen. Na het dynamische gebruik van elke stadsentree (o.a. station CS, HS, LaanvanNOI en de Loper Oude Centrum) in kaart te hebben gebracht, hebben we verschillende concrete oplossingen voorgesteld. Technologische oplossingen die de functionaliteit en beleving positief beïnvloeden op het gebied van way finding, mobiliteit (’the last mile’), veiligheid en informatie/communicatie. Een verbetering in de beleving van de stadsentrees draagt bij ook bij aan het versterken van het Haagse karakter van de entrees.
Om breed draagvlak te creëren, bij zowel de gebruikers van de stadsentrees als de verschillende betrokken afdelingen binnen de gemeente, hebben we verschillende workshops georganiseerd en zijn we letterlijk de straat op gegaan om de dynamiek van de stadsentrees in beeld te brengen. Het resultaat van de verkenning is een shortlist van mogelijke technologische ingrepen en oplossingen die op relatief korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Oplossingen die de stadsentrees verbeteren en bijdragen aan de Smart City-ambities van de stad Den Haag.

Aanjagers Ontwerpers
FacebookTwitter

ONS gebouw – Schiedam
haalbaarheidsstudie voor herontwikkeling

ONS gebouw – Schiedam
haalbaarheidsstudie voor herontwikkeling

In opdracht van de gemeente Schiedam werken we, samen met Studio Komma, aan een haalbaarheidsstudie voor het ONS gebouw in Schiedam. Het gebouw, onderdeel uitmakend van een groter complex, was de plek waar de Schiedammer vroeger zijn energierekening betaalde. Prachtig gelegen aan de Schie biedt het gebouw aan de achterzijde een oase van rust. Aan de voorzijde heerst de hectiek van het bedrijventerrein, samen met Spaanse Polder, een van de grootste van Europa. Samen met de gemeente en ondernemers uit het gebied werken we op dit moment een aantal mogelijke ontwikkelscenarios’ uit.

We staan open voor veel ideeen! zie ONS-gebouw

Aanjagers Merkbouwers
FacebookTwitter

Naarderweg – Hilversum
ruimtelijke visie

Naarderweg – Hilversum
ruimtelijke visie

Voor woningbouw corporatie Dudok Wonen in Hilversum hebben we een ruimtelijke studie gedaan naar de ontwikkelpotentie van het voormalige natuurbad Crailo in Hilversum. Aan de Naarderweg staat nu een prominent kantoorgebouw van architect Alberts en Van Huut, deze zou samen met de naastgelegen kavels ontwikkeld kunnen worden tot een locatie met wonen, werken en verblijven. We stellen Stenderpark voor, een verwijzing naar zwemleraar Jan Stender die hier in de wederopbouw jaren van de vorige eeuw hier medaille winnaars trainde.

Ontwerpers
FacebookTwitter

Kavelvisie RDG Terrein Oost – Delft
Ontwikkelkaders en verkoopadvies

Kavelvisie RDG Terrein Oost – Delft
Ontwikkelkaders en verkoopadvies

In het kader van de verkoop van het RDG-terrein Oost in Delft, hebben we in opdracht voor de Reinier de Graaf Groep een kavelvisie gemaakt. In het verkoopproces werken we samen met Nadorp Makelaars uit Den Haag die het verkoopproces begeleidt.
Voor de Kavelvisie hebben we nauw samengewerkt met zowel de eigenaar als de gemeente Delft. Het doel van de Kavelvisie is om bij de verkoop de juiste balans te vinden tussen opbrengst en kwaliteit. Door het vroegtijdig overleg met de gemeente creëren we heldere ontwikkelkaders waar de gemeente zich vooraf aan kan committeren. De Kavelvisie beschrijft in grote lijnen de ambitie, wensen en randvoorwaarden. Op deze manier behouden we maximale ruimte voor de creativiteit van elke potentiële koper/ontwikkelaar om een aantrekkelijk en haalbaar plan te maken.

Aanjagers Ontwerpers
FacebookTwitter

Duinvallei – Katwijk
participatie, live schetsen aan scenario’s

Duinvallei – Katwijk
participatie, live schetsen aan scenario’s

Tussen Katwijk aan de Rijn en de woonwijk Zanderij-Westerbaan ligt de Duinvallei. In dit gebied worden 55 woningen gebouwd en gemeente Katwijk wil de overige beschikbare ruimte vrij houden om de weg N206 eventueel te verleggen of te verdiepen. Totdat er hierover meer duidelijkheid is, biedt Katwijk met de Duinvallei volop ruimte voor initiatieven. De gebruiksperiode kan variëren van 1 tot 10 jaar.

In de afgelopen periode hebben een groot aantal initiatiefnemers zich aangemeld met hun unieke idee voor de Duinvallei. Denk hierbij aan een evenemententerrein voor de Oranjevereniging, Stadslandbouw, schaapskooi, imker en buitensport. Een ruime selectie staat op www.initiatiefduinvallei.nl.

Om de haalbaarheid van de verschillende initiatieven en het project als geheel te verkennen, hebben we, in opdracht van de gemeente Katwijk, een werksessie begeleidt met schetsen en ‘live’ tekenen. Samen met de deelnemers, de gemeente en APPM als procesmanager, hebben we verschillende ruimtelijke scenario’s gemaakt waarin de programma’s landen van de verschillende initiatieven.

Op deze manier kan elk initiatief zijn of haar businesscase afronden op basis waarvan de uiteindelijke selectie zal plaatsvinden.

Aanjagers Ontwerpers
FacebookTwitter

Gebiedsvisie Binckhaven – Den Haag
Afstudeerscriptie Gislaine de Boer

Gebiedsvisie Binckhaven – Den Haag
Afstudeerscriptie Gislaine de Boer

De Binckhaven in de Haagse Binckhorst is een van de meest bruisende stukken stad in Den Haag waar we samen met verschillende stakeholders projecten ondernemen. Rond de zomer van 2017 heeft Gislaine de Boer onder onze vleugels haar afstudeerscriptie geschreven over de Binckhorst.

In haar onderzoek heeft Gislaine de factoren die een startup ecosysteem gunstig kunnen beïnvloeden bestudeerd. Deze factoren heeft ze in kaart gebracht en vertaalt naar een advies aan De Mannen van Schuim in de vorm van een ruimtelijke visie voor het plangebied. De visie voor het plangebied bestaat uit verschillende ontwikkelsegmenten langs ‘De Innovation Lane’, de huidige Saturnusstraat. Deze ontwikkelingen voorzien in een gemixed programma waarin samenwerking wordt gestimuleerd. In het ontwikkelsegment het ‘Inspiration Block’ komen centrale ontmoetingsplekken met onder andere ons project ZIP2516.

Als je meer wil weten over startups of over de studie van Gislaine; met deze link kan je ons direct bereiken.

Ontwerpers
FacebookTwitter

Overstad – Alkmaar
samen verkennen van Bazaar-achtig dwaalmilieu

Overstad – Alkmaar
samen verkennen van Bazaar-achtig dwaalmilieu

Er wordt hard gewerkt aan de transformatie van het voormalige industrieterrein Overstad. De gemeente Alkmaar pakt hierin een actieve rol en diverse mooie ontwikkelingen en initiatieven zijn al gerealiseerd.
De Ontwikkelingsvisie Overstad geeft een duidelijke en heldere richting aan de stappen die genomen moeten worden in de komende tijd. Een belangrijke opgave die uit de Ontwikkelvisie volgt is het creëren van een bazaarachtig dwaalmilieu waarin ruimte is voor een levendige handel in tweedehands meubilair in combinatie met kleinschalige horeca, passend bij het karakter van het gebied.

In opdracht van de gemeente Alkmaar verkennen we de mogelijkheden voor een Bazaar-concept op Overstad. Bazaar in de breedste zin van het woord: van een kringloopboulevard tot een zeer divers tweedehands aanbod in de vorm van vintage-winkels en repairshops. Van slim hergebruik van bestaand vastgoed tot sloop-nieuwbouw omdat nieuwe functies daarom vragen. Middels een creatief participatieproces verkennen we, samen met de gemeente Alkmaar en lokale eigenaren en ondernemers, het palet aan mogelijkheden. Dit doen we in creatieve workshops waarin we de gezamenlijke belangen op tafel krijgen. Daarnaast voeren we een marktanalyse uit van de tweedehandsmarkt, om zo een goed gevoel te krijgen bij de laatste trends en ontwikkelingen binnen deze sector.

Het uiteindelijke doel is een concrete invulling van de gemeentelijke ambities voor dit gebied. Een breed gedragen visie en eerste stappen naar de uitvoering en realisatie.

opdrachtgever: Gemeente Alkmaar, afdeling EZ

Aanjagers Ontwerpers
FacebookTwitter

We have a dream, we call it ZIP

We have a dream, we call it ZIP

ZIP is een circulair en verplaatsbaar paviljoen waarin sociaal én commercieel ondernemerschap bij elkaar komt. ZIP creëert de verbinding door zijn unieke programma: een gestapeld programma van horeca en werken inclusief een extra buitenruimte in de drukke stad.

Het gebouw maakt gebruik van donormaterialen van een oude parkeergarage en is ontworpen als een Lego-pakket: volledig de- en remontabel. Na 10 jaar exploiteren kan ZIP worden verplaatst naar een andere plek om daar de stedelijke economie een boost te geven.

Begin 2017 wonnen we met de eerste ZIP, ZIP-2516, de prijsvraag ‘Challenge Kavel 2’, uitgeschreven door de gemeente Den Haag. Helaas bleek ZIP-2516 niet te realiseren, de stijgende bouwkosten maakten de tijdelijke exploitatie van 10 jaar op Kavel 2 onmogelijk.

We zijn de gemeente Den Haag dankbaar voor de geboden kans om een eyecatcher op de Binckhorst te realiseren. Ook danken we ons ontwikkelteam (naast Studio Komma, IMD, Galjema en IGG), aangevuld met de projectmanagement skills van DEV_realestate en de financiele hulp van ‘Will Be Frank’ en Van Draeckeburgh.

Op naar een volgende locatie!

Publicaties o.a.in Archdaily, Vastgoedmarkt en De Architect.

Ontwerpers
FacebookTwitter

Agenda ‘Ruimte voor de Stad’ – Den Haag
participatie- en co-creatieproces Den Haag 2040

Agenda ‘Ruimte voor de Stad’ – Den Haag
participatie- en co-creatieproces Den Haag 2040

Den Haag maakt zich klaar voor de toekomst. In het kader van de Agenda Ruimte voor de Stad zijn wij, als ontwerpteam samen met de gebiedscoalitie Scheveningen, de ruimtelijke toekomstschets voor stadsdeel Scheveningen aan het maken. Een spannend co-creatieproces waarbij diverse stakeholders zoals bewoners en ondernemers, betrokken worden om het Den Haag van 2040 vorm te geven.
Vanuit de trends rondom economie, demografie, duurzaamheid en technologie bepalen we de ruimtelijke opgaven voor de komende jaren.
Waar liggen de kansen voor intensivering, verdichting en energie zuinige oplossingen? Welke rol gaat technologie spelen in Den Haag als ‘slimme stad’?

Met de gebiedscoalitie van stadsdeel Scheveningen proberen we huidige en toekomstige kansen en beperkingen van Scheveningen te vertalen naar een ruimtelijk programma en concrete opgaven. Opgaven die in de komende jaren opgepakt moeten worden om Scheveningen en Den Haag toekomstbestendig te houden.

Voor dit proces werken wij samen met Blossity, boutique consultants uit Den Haag.

opdrachtgever: Gemeente Den Haag, afdeling DSO

Aanjagers Ontwerpers
FacebookTwitter

‘Frank is een Binck’ – Den Haag

‘Frank is een Binck’ – Den Haag

De gemeente Den Haag en Stebru hebben een reserveringsovereenkomst ondertekend voor de locatie op de hoek van de Melkwegstraat en de Saturnusstraat in de Binckhorst te Den Haag. Stebru zal hier in samenwerking met Studio Leon Thier, HVE architecten, De Mannen van Schuim en Aad Bouwhuis Vastgoedadvies ‘Frank is een Binck’ gaan ontwikkelen. Een stoere multifunctionele landmark voor de nieuwe entree van de Binckhorst. ‘Frank is een Binck’ is geinspireerd door de beroemde jeugdherberg Ockenburg van architect Frank van Klingeren.

‘Frank is een Binck’ krijgt een totale woon- en werkbeleving. Het project bestaat uit een concepthotel met rooftop bar in de voormalige Van Klingeren vleugel, een co-working space met open werkruimtes voor startende ondernemingen en een flexibel woonconcept dat ruimte biedt aan zowel sociale huur appartementen als appartementen voor de markt. Het gebouw geeft op een eigentijdse wijze invulling aan hinder en ontklontering, de pijlers van het gedachtegoed van architect Frank van Klingeren.

De herbouw van het gebouw van Van Klingeren op de Binckhorst is de grootste verhuizing van een gebouw in Nederland. Het gebouw werd ontworpen door architect Frank van Klingeren. Hij was een internationaal befaamd architect, die in de jaren ’60 en begin jaren ‘70 gebouwen ontwierp als de beroemde Meerpaal in Dronten en het Karregat in Eindhoven. Het transparante gebouw werd in de jaren ’70 in gebruik genomen als aanbouw van de villa Ockenburg, die op dat moment als jeugdherberg werd gebruikt. Het gebouw was een grote moderne vleugel geconstrueerd van staal en glas, met de bijnaam ‘De Van Klingeren vleugel’. In 1996 werd de jeugdherberg gesloten. In 2011 werd de Van Klingeren aanbouw op aandringen van het Comité tot Behoud Van Klingerenvleugel met onder andere architect Gerrit van Es (HVE architecten) en Leon Thier (Studio Leon Thier) verwijderd en opgeslagen. Nederlands grootste herbouw van het gebouw van Van Klingeren biedt een kader voor de duurzame ambitie van het nieuw te bouwen plan.

Stebru ontwikkelt het gebouw op risico voor de beleggersmarkt en wordt daarbij exclusief ondersteund door het Capital team van Fakton.

Ontwerpers
FacebookTwitter

Unmanned Valley – Valkenburg
propositie voor ontwikkeling

Unmanned Valley – Valkenburg
propositie voor ontwikkeling

In opdracht van Innovation Quarter en Unmanned Valley Valkenburg (RoboValley) hebben we gewerkt aan de propositie voor Unmanned Valley op voormalig vliegveld Valkenburg. Voor het bidbook hebben we inhoudelijke discussies gevoerd met de diverse stakeholders in dit proces en project. Alle strategische en inhoudelijke informatie hebben we vertaald naar een concreet ruimtebeslag: zowel van de fysieke testruimte voor UAV’s (indoor en outdoor) als mogelijke vastgoedontwikkeling op de locatie.

Voor de eerste fase van UVV hebben we de vastgoedontwikkeling en exploitatie doorgerekend. Het resultaat is een concrete propositie waarmee de gemeente Katwijk, Provincie Zuid Holland en het RVB mee aan de slag kunnen.

Tenslotte hebben we alle inhoudelijke input samengebracht in het bidbook: een fraai vormgegeven boek wat tijdens het Innovation Jaarevent 2016 is overhandigd aan de gemeente Katwijk en de Provincie Zuid Holland.

Zie hier de link naar het bidbook.

opdrachtgever: Innovation Quarter & UVV

“We staan aan het begin van de Second Machine Age waarin intelligente robots of zogenaamde unmanned systems een belangrijke rol gaan spelen in onze economie en een grote impact gaan hebben op onze samenleving. Nederlandse bedrijven en onderzoeksinstellingen spelen een grote rol in deze revolutie. Zo komen bijvoorbeeld slimme robots uit RoboValley, zelfrijdende auto communicatie van NXP, composieten van Airborne, kunstmatige intelligentie uit Leiden, volledige autonome melkrobots van Lely, de ambulance drone uit Delft en de commerciële drones van Aerialtronics uit Den Haag.

Deze industrie is veel groter dan alleen de fabrikanten die de robots bouwen. De fysieke robot is vaak alleen een middel voor het uitvoeren van een taak of het verzamelen van informatie. Wanneer je naar de hele keten kijkt loopt deze van de ontwikkelaar van composieten en de maker van chips via de fabrikant via software ontwikkelaars en
bedrijven die kunstmatige intelligentie toevoegen of een service leveren op het platform naar de eindgebruikers.

Belangrijk voor iedere partij in de UAV-keten (Unmanned Aerial Vehicles) is dat de huidige en toekomstige technologie getest kan worden. En dan met name in de regio Zuid Holland waar zich de belangrijkste fabrikanten, toeleveranciers, ontwikkelaars en onderzoeksinstellingen bevinden.
Vliegveld Valkenburg is de enige locatie in de Randstad die nog de mogelijkheden biedt waar de industrie behoefte aan heeft: voldoende ruimte voor testen, mogelijkheid om langere afstanden te testen boven de Noordzee, benodigde infrastructuur voor vestiging, dichtbij aantrekkelijke steden voor vestiging van werknemers en misschien wel het belangrijkste: in de buurt van de bedrijven en onderzoeksinstellingen die deze industrie definiëren. Daarnaast ligt Valkenburg slechts 30 minuten van Schiphol en gezien het internationale karakter van deze industrie dus ideaal voor bedrijven die zich hier willen vestigen of klanten die de technologie in actie willen zien.

Valkenburg is de kans om als Nederland te profiteren van deze nieuwe opkomende mega industrie. Goldman Sachs voorspelt dat de drone markt binnen 5 jaar zal groeien naar $37 miljard op jaarbasis. Deze kans moeten we nu grijpen, voordat we de kennis en de bedrijven verliezen aan het buitenland. Valkenburg kan de locatie in Europa worden waar de industrie zich wil vestigen.
Om gezamenlijk deze kans te kunnen pakken, hebben De Mannen Van Schuim in opdracht van Innovation Quarter en Unmanned Valley Valkenburg (UVV) deze propositie concreet gemaakt in een bidbook. Het bidbook moet een dialoog en samenwerking opstarten tussen alle betrokken stakeholders van UVV en locatie Valkenburg.”

Merkbouwers Ontwerpers
FacebookTwitter

PWC HQ – Amsterdam

PWC HQ – Amsterdam

Voor Flow Real Estate, assetmanager en projectontwikkelaar, hebben we een voorstel gemaakt voor de positionering van Westgate I in Amsterdam. Westgate I wordt verhuurd aan PWC HQ. Onderdeel van de positionering was een toekomstbestendig kantoorconcept waarin de ‘PWC-wereld’ centraal staat. Dit concept heet: ‘Activity based working and beyond’.
Binnen de huidige gebouwconfiguratie hebben we gezocht naar een manier om de verschillende functies, programma’s en belevingen van PWC te vertalen naar een integraal belevingsconcept en aantrekkelijk ontwerp. Het resultaat is een nieuwe wereld op de begane grond en eerste verdiepingen waar, door middel van licht, ruimte en een open plan concept functies als de PWC-University, Yoga&Wellness centre, Creatie Valley en het multifunctionele restaurant met elkaar verbonden worden via het PWC City PLaza, een nieuw hart van het gebouw waar een gezonde werkomgeving en ontmoeting centraal staan.

Ontwerpers
FacebookTwitter

Kavelambitie SDU-locatie – Den Haag
studie voor herontwikkeling

Kavelambitie SDU-locatie – Den Haag
studie voor herontwikkeling

De voormalige SDU bedrijfs- en kantoorgebouwen aan de Binckhorstlaan in Den Haag zijn rond 2004 gerealiseerd. Na het vertrek van SDU staat het complex leeg en wil de eigenaar het gehele complex verkopen.
Voor de gemeente Den Haag is deze locatie een belangrijke schakel in de transformatie van de Trekvlietzone naar een gemengd woon-werk-omgeving. Om de verkoop en herontwikkeling te versnellen heeft de gemeente Den Haag ons gevraagd een Kavelambitie op te stellen. Samen met de verschillende betrokken afdelingen van de gemeente en de eigenaar, hebben we de potentie voor herontwikkeling van deze locatie in beeld gebracht. Het resultaat is een combinatie van wensen, randvoorwaarden en ruimtelijke modellen die marktpartijen uitdaagt voor de verdere planvorming en de eigenaar inzicht geeft in de mogelijke waard creatie op deze plek.
Na een intensief traject, waarbij de wethouders nauw betrokken waren, is de Kavelambitie begin februari 2016 goedgekeurd door het College van B&W. Hiermee is het voormalige SDU complex een van de jongste herontwikkelingen van Nederland.

Voor de Kavelambitie klik hier

opdrachtgever: Gemeente Den Haag, afd EZ

Ontwerpers
FacebookTwitter

Stadhuisplein – Rotterdam
ontwerp en haalbaarheidsstudie

Stadhuisplein – Rotterdam
ontwerp en haalbaarheidsstudie

Strategische fase
In opdracht van Colliers International (namens eigenaresse Credit Suisse AM) hebben we in het najaar van 2013 gewerkt aan de haalbaarheidsstudie en het Structuurontwerp voor de herontwikkeling van ‘Hermes City Plaza’ in het centrum van Rotterdam.

Het pand ligt aan de zuidzijde van het Stadhuisplein en huisvest op dit moment winkels, horeca en kantoren. Samen met ‘local hero’ New Industry en de technische experts Royal HaskoningDHV hebben we de haalbaarheidsstudie uitgewerkt in drie realistische gebouw concepten. Samen met een financiële onderbouwing van zowel kosten als opbrengsten ligt er een stevige basis waarop de opdrachtgever haar besluitvorming voor verdere planuitwerking kan baseren.

Naast het ontwerp hebben we samen met New Industry (Vincent Taapken) de verhuurstrategie opgezet en voor de drie concepten (‘Work’, ‘Stay’ en ‘Education’) gesproken met potentiële huurders en stakeholders.

Bregje Nagtzaam, Project Management Colliers International: “De Mannen Van Schuim hebben op een originele en inspirerende manier de kansen voor de ontwikkeling van Hermes City Plaza in hartje centrum Rotterdam in kaart gebracht. Wij zijn blij met het eerlijke resultaat, dat een goed overzicht geeft van de (on)mogelijkheden van dit gebouw op deze locatie.”

Ontwerp- en uitwerkingsfase
In samenwerking met architectenbureau BroekBakema en Royal HaskoningDHV hebben we het Voorlopig- en Definitief Ontwerp uitgewerkt voor het voorkeurs ontwikkelscenario ‘Work’. Kenmerkend voor onze aanpak was de ‘Bouwstenen-methode’ waarbij we de ruimtelijke en functionele herontwikkeling opgeknipt hebben in verschillende bouwstenen met hun eigen investerings- en opbrengstenoverzicht. Onze opdrachtgever kon zo zelf de keuze maken en het definitieve herontwikkelingsmodel bepalen, afgestemd op de interne vastgoedstrategie en reagerend op de marktvraag.

opdrachtgever: Colliers International

Ontwerpers
FacebookTwitter

In de Bogaard – Rijswijk
ontwikkelen van een toekomstvisie

In de Bogaard – Rijswijk
ontwikkelen van een toekomstvisie

In opdracht van de gemeente Rijswijk en alle vastgoedeigenaren hebben we in 2014 en 2015 gewerkt aan de toekomstvisie voor het winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk.

Samen met de gemeente en eigenaren hebben we de toekomstvisie opgesteld. Wij hebben in dit proces de rol van inspirator, mediator, aanjager en conceptontwikkelaar opgepakt. Een erg uitdagend en gaaf proces waarbij we niet alleen om tafel zaten en discussie voerden, maar ook letterlijk ‘de straat op gingen’ om bezoekers en winkeliers te interviewen en naar hun (ongezouten) mening te vragen.
Na vijf intensieve workshops is de balans opgemaakt en een uitvoeringsstrategie voor de komende 10 jaar uitgestippeld. Geen blauwdruk voor een nieuw centrum maar een aanpak die vraagt om ‘handen uit de mouwen’. Middels een vijftal ‘sporen’ zijn op dit moment projectgroepen aan de slag gegaan met diverse onderdelen uit de uitvoeringsstrategie: gebouwde omgeving, openbare ruimte, programma & gebruikers, merkstrategie en bereikbaarheid & parkeren.

Een belangrijk onderdeel uit de toekomstvisie is dat In de Bogaard geen winkelcentrum meer moet zijn maar wel een onderscheidend stadscentrum. In dit centrum vind je een mix van retail en horeca-, leisure-, en maatschappelijke functies. Tevens is er voldoende ruimte voor lokaal ondernemerschap. De focus ligt op de lokale markt als toevoeging op het bestaande centrum.

Dit vraagt om anders naar het centrum te kijken en daar stevig op te acteren. Immers, de toenemende leegstand in het centrum vraagt om directe en concrete acties.

De gemeente heeft een website gemaakt waar verder wordt gecommuniceerd over het project: https://www.toekomstindebogaard.nl

opdrachtgever: Gemeente Rijswijk + vastgoedeigenaren

Aanjagers
FacebookTwitter

NIBC – Den Haag
vastgoedstrategie en ontwerp uitwerking

NIBC – Den Haag
vastgoedstrategie en ontwerp uitwerking

Voor de NIBC Bank in Den Haag hebben we een lange termijn vastgoedstrategie ontwikkeld die vertaald is naar een concreet interieur ontwerp. Hierdoor worden gebouwdelen verhuurd aan externe huurders en krijgt de eigen organisatie een nieuw en fris flexibel-werken concept.

De NIBC Bank is gehuisvest aan het Carnegieplein in Den Haag, tegenover het Vredespaleis. Het gebouwencomplex bestaat uit een vijftal gebouwen die middels binnenpleinen aan elkaar zijn gekoppeld. Sinds een aantal jaren is de leegstand toegenomen. Wij hebben een hernieuwde vastgoedstrategie ontwikkeld waarbij delen van het gebouw verhuurd kunnen worden aan derden, waarbij ze gebruik maken van de voorzieningen in het gebouwencomplex. De NIBC Bank opent de begane grond voor derden, terwijl de verdiepingen van een paar afgescheiden gebouwdelen alleen toegankelijk zijn voor NIBC.

De restauratieve voorzieningen, zoals restaurant, coffeecorner en de lounge area worden gedeeld. Tegelijkertijd met de aanpak van de begane grond, wordt binnen de NIBC Bank het flexibel werken concept ingevoerd. Het interieur voor het gehele gebouw is samen met interieurontwerper Bureau070 ontworpen. Wij hebben ons meer gefocust op de conceptontwikkeling. Er is een fris en licht interieur ontworpen, passend binnen de bestaande gebouwstructuur. De verbouwing vindt plaats in de tweede helft van 2015.

opdrachtgever: NIBC Bank Den Haag

Ontwerpers
FacebookTwitter

Offshore Independents – Rotterdam
interieurconcept en huisstijl

Offshore Independents – Rotterdam
interieurconcept en huisstijl

Offshore Independents is een jong en internationaal opererend adviesbureau voor de offshore industrie. In het voorjaar van 2015 zijn ze verhuisd naar de prachtige voormalige rechtbank aan de Noordsingel in Rotterdam.

Samen met architectenbureau GroupA zijn wij gevraagd een ontwerp te maken voor het interieur in dit rijksmonument. We hebben samen met de opdrachtgever het programma van eisen gemaakt, de huisvestingswensen in kaart gebracht en vervolgens in een snel en efficiënt proces diverse huisvesting scenario’s ontwikkeld. Naast fraaie werkplekken voor circa 50 personen worden er voor de gebruiker specifieke elementen gemaakt.

Net als het interieurconcept was het vernieuwen van de huisstijl een logische stap in het stevig neerzetten van de identiteit van Offshore Independents. Passend bij het innovatieve en eigentijdse karakter van de organisatie hebben we een nieuwe merkidentiteit en merkbeleving neergezet. Een duurzame basis voor de toekomstige marketing en PR van het bedrijf.

opdrachtgever: Offshore Independents

Merkbouwers
FacebookTwitter

EKP – Den Bosch
visiedocument voor herontwikkeling

EKP – Den Bosch
visiedocument voor herontwikkeling

In opdracht van PostNL en NS Stations hebben we in het najaar van 2013 het Visiedocument EKP terrein ‘s-Hertogenbosch opgesteld. Het document geeft de visie van de eigenaren voor deze locatie weer: een bijzondere gebiedsontwikkeling aan de rand van het centrum van ‘s-Hertogenbosch. Een gebied met veel potentie, gelegen op een belangrijke schakel binnen de stedelijke ontwikkeling in de stad. Deze schakel loopt op de lijn van de binnenstad via cultuurclusters naar de Gruyterfabriek.
Het programma op de locatie bestaat uit kantoren, woningen, bedrijfsruimten en parkeervoorzieningen, die gefaseerd ontwikkeld worden. Na afronding van de nieuwe infrastructuur rondom de locatie kan gestart worden met de herontwikkeling.

opdrachtgever: PostNL en NS Stations

Ontwerpers
FacebookTwitter

Primark Westerhaven – Groningen
haalbaarheidsstudie en verhuurbrochure

Primark Westerhaven – Groningen
haalbaarheidsstudie en verhuurbrochure

Voor TOP Vastgoed en Bouwinvest hebben we in het najaar van 2013 de eerste haalbaarheidsstudies gedaan voor de komst van Primark naar winkelcentrum Westerhaven in Groningen. Als ontwerpers hebben we verschillende plattegrondstudies gemaakt, passend bij de wensen van Primark, zonder concessies te doen aan de lange termijn flexibiliteit van het gebouw.

Daarnaast hebben we het herontwikkelingsvoorstel vertaald naar aantrekkelijke beelden en ruimtelijke impressies. Het geheel is samengebracht in een verhuurbrochure waarmee Primark haar keuze voor Groningen heeft gemaakt.

opdrachtgever: TOP Vastgoed & Bouwinvest REIM

Ontwerpers
FacebookTwitter

Wijnhaven – Den Haag
strategische herpositionering

Wijnhaven – Den Haag
strategische herpositionering

FLOW Real Estate heeft, als asset manager van het Nederlandse kantorenvastgoed van Blackstone, ons gevraagd om een studie te maken voor de strategische herpositionering van Forum, Sirius en Orion in Den Haag. Deze drie kantoorgebouwen maken deel uit van De Resident, een multifunctionele ontwikkeling in het centrum van de stad Den Haag. Samen met de Muzen Toren en het Wijnhaven II gebouw, vormen deze drie gebouwen de ‘wanden’ van het Wijnhavenplein.

Met de inzet van ons lokale netwerk en lokale kennis hebben we gewerkt aan de herpositionering van het Wijnhavenplein om van daaruit de juiste vastgoedstrategie op plintniveau te kunnen bepalen. Door eerst waarde te creëren op de plek ontstaat er waardestijging van het omliggende vastgoed.

Vanaf de start van het proces hebben we de overige stakeholders rondom het Wijnhavenplein betrokken, om zo maximaal draagvlak te creëren en verschillende processen aan te laten sluiten.

opdrachtgever: FLOW Real Estate

Merkbouwers Ontwerpers
FacebookTwitter

Gemeentehuis – Schagen
huisvestingsadvies en haalbaarheidsstudie

Gemeentehuis – Schagen
huisvestingsadvies en haalbaarheidsstudie

De gemeente Schagen is een fusiegemeente, ontstaan in 2010 uit diverse dorpskernen. Als gevolg van deze fusie is de gemeentelijke organisatie gehuisvest op meerdere locaties, onder andere in het stadskantoor in Tuitjenhorn en het gemeentehuis in Schagen. De gemeente Schagen heeft ons gevraagd een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de financiële en ruimtelijke gevolgen van het clusteren van de organisatie op één locatie. Samen met DVPC (procesmanagement) en BBA (bouwkosten) zijn de onderzoeken verricht. Hierbij is gekeken naar bouwkundige ingrepen, de werkplek filosofie van de gemeente en de financiële kaders voor zowel de kosten als de exploitatie. Op basis van dit onderzoek kon de gemeenteraad in 2014 een onderbouwd besluit nemen.

opdrachtgever: Gemeente Schagen

Ontwerpers
FacebookTwitter

The Cube – Rotterdam
verkenning van gebruiksconcepten en positionering

The Cube – Rotterdam
verkenning van gebruiksconcepten en positionering

In Rotterdam staat langs de snelweg A20 The Cube, een gebouw dat werd gebouwd voor de huisvesting van een grote autodealer. Nu het in handen is van nieuwe eigenaren hebben we gewerkt aan de positionering van The Cube. Na een studie van verschillende gebruiksconcepten en ruimtelijke verkenningen hebben we een complete verhuurbrochure gemaakt: een verleidingsdocument dat de verschillende mogelijkheden en kwaliteiten van het gebouw laat zien. Zowel de opmaak, de tekeningen als de modellen zijn door DMVS gemaakt. De 3D-impressies zijn in samenwerking met Studio Komma gemaakt. Door te werken met makkelijk aanpasbare impressies en referentiebeelden zijn we in staat om de brochure klant-specifiek aan te leveren.

opdrachtgever: FRAME vastgoed participaties BV

Merkbouwers Ontwerpers
FacebookTwitter

Syntrus Achmea RE&F projecten

Syntrus Achmea RE&F projecten

Voor Syntrus Achmea Real Estate & Finance maken we een digitale ‘Leasing Portfolio’ voor de iPad. Wij rubriceren de aangeleverde data (tekeningen, schetsen, NEN-metingen) en verwerken deze tot eenduidige en leesbare tekeningen. Daarnaast maken we ruimtelijke impressies of fotomontages die de herontwikkelings mogelijkheden van winkellocaties op een slimme en snelle manier inzichtelijk maken. De grafische vormgeving wordt in InDesign gedaan en naar diverse iPads als een ‘folio’ gepusht. Zo kunnen we op afstand aanpassingen doen aan de verhuurbrochure, terwijl er nog steeds een hoge resolutie PDF kan worden aangeleverd.

Merkbouwers
FacebookTwitter

Spuiboulevard – Dordrecht
ontwerp en haalbaarheidsstudie

Spuiboulevard – Dordrecht
ontwerp en haalbaarheidsstudie

Samen met ontwikkelaar Local hebben we een studie gedaan voor de herontwikkeling van Spuiboulevard 100 en 160-210 in Dordrecht. De panden liggen op een centrale locatie, tussen het station en het centrum. Met de juiste ingrepen is een behoorlijke stroom passanten aan te trekken. De studie omhelst verschillende programma’s voor zowel de openbare ruimte, de plint als de verdiepingen. Met de juiste mix van functies en huurders kan deze plek weer van toegevoegde waarde zijn voor het centrum. Kenmerkend voor onze concepten zijn het groeimodel en het bieden van ruimte voor experimentele functies.

opdrachtgever: Local

Ontwerpers
FacebookTwitter

Het Magazyn, Oldehoofsterkerkhof – Leeuwarden
ontwerp en haalbaarheidsstudie

Het Magazyn, Oldehoofsterkerkhof – Leeuwarden
ontwerp en haalbaarheidsstudie

In samenwerking met BorrenStaalenhoef Architecten en projectontwikkelaar FOOQ uit Leeuwarden hebben we meegedaan aan de manifestatie Kloppend Hart Leeuwarden. Onze inzending bestond uit een ruimtelijk ontwerp, voorstel voor programmering en een haalbaarheidsanalyse.

Het Oldehoofsterkerkhof heeft alle potentie om de stedelijke kwaliteit en beleving van Leeuwarden nog verder te verbeteren. De Oldehove staat op één van de drie terpen waarop Leeuwarden is ontstaan. Deze historische en unieke locatie is tegenwoordig één van de belangrijkste en meest comfortabele entrees van de binnenstad.

Het Magazyn biedt ruimte aan het kopen of lenen van oude en nieuwe media. Het is een grote boekhandel of bibliotheek in nieuwe stijl, of beter nog: de combinatie van beiden. Letterlijk en figuurlijk vormt de achtergrond van boeken de ruggengraat van de andere functies die verspreid over het gebouw geplaatst. Het biedt ruimte voor het nieuwe werken, voor ‘flexwerkers’: studenten, ondernemers, ambtenaren en onderzoekers. Je vindt hier ook de vergaderruimte met het mooiste uitzicht van Leeuwarden: een ruimte waar men kan vergaderen, presenteren en een persconferentie of lezing kan geven.

opdrachtgever: n.v.t.

Ontwerpers
FacebookTwitter

New Babylon – Den Haag
iPad leasing portfolio

New Babylon – Den Haag
iPad leasing portfolio

Voor winkelcentrum New Babylon in Den Haag hebben we een iPad Leasing Portfolio gemaakt. Op basis van het door New Babylon aangeleverd ruwe materiaal hebben we een applicatie in de vorm van een digitale brochure gemaakt die sfeerbeelden en interactieve plattegronden combineert met verhuur gegevens zoals m2, grootte van units en reeds in gebruik genomen winkels.

Met deze digitale brochure is het mogelijk om wijzigingen van indelingen snel door te voeren en te synchroniseren. Tevens is het mogelijk om de brochure als PDF in hoge resolutie te printen.

opdrachtgever: New Babylon

Ontwerpers
FacebookTwitter

Maanplein – Den Haag
haalbaarheidsstudie naar transformatie

Maanplein – Den Haag
haalbaarheidsstudie naar transformatie

Voor de gemeente Den Haag, afdeling Economische Zaken, hebben we een haalbaarheidsstudie gedaan voor de transformatie van Maanplein 128 in Den Haag. Het kantoorgebouw maakt deel uit van de voormalige KPN-campus in de Binckhorst. De gemeente Den Haag wil middels deze transformatieverkenning op een proactieve manier de dialoog met de eigenaar en marktpartijen die eventueel interesse hebben in de aankoop van het pand, opstarten en met elkaar in contact brengen.
Wij hebben met de ruimtelijke-, programmatische- en financiële verkenning de verschillende mogelijkheden inzichtelijk gemaakt. Deze zijn vertaald in heldere tekeningen, referentiebeelden en impressies. De financiële haalbaarheid hebben we zowel aan de kosten- als opbrengstenkant verkend.

opdrachtgever: Gemeente Den Haag, afdeling Economische Zaken

Ontwerpers
FacebookTwitter

Hoog Zestienhoven – Rotterdam
ontwikkelen van een toekomstvisie

Hoog Zestienhoven – Rotterdam
ontwikkelen van een toekomstvisie

Namens één van de gebiedseigenaren werken we onder andere samen met New Industry’s Vincent Taapken aan de lange termijn toekomstvisie voor Hoog Zestienhoven. Het gebied is direct gelegen aan metrohalte Meijersplein en aan de oostzijde van de luchthaven Rotterdam The Hague Airport.

opdrachtgever: KROPA V.O.F.

Ontwerpers
FacebookTwitter

De Veenkoloniën – Drenthe en Groningen
EO-Wijers prijsvraag

De Veenkoloniën – Drenthe en Groningen
EO-Wijers prijsvraag

Samen met HKB Stedenbouwkundigen, Territoria en Fundament All Media hebben wij een eervolle vermelding gekregen bij de EO Wijers prijsvraag 2012.

Onder het motto ‘Ondermekoar’ hebben we begin 2012 onze inzending voor de prijsvraag gedaan. We hebben een methodiek ontwikkeld om Bottom-Up de bewoners uit de Veenkoloniën in Groningen/Drenthe te betrekken bij gebieds- en economische ontwikkeling. In ons voorstel wordt de regie vanuit de regio en door de bewoners zelf gepakt in plaats van uit het ‘machtscentrum’ Den Haag.

De tools die we ingezet hebben; de Facebook-campagne en een Regio-Soap, zijn door de jury als ‘de parels’ van de prijsvraag bestempeld. Wij zijn er ontzettend trots op!

opdrachtgever: n.v.t.

Ontwerpers
FacebookTwitter

HAAKS, Einsteinbaan 2 – Nieuwegein
transformatie kantoorgebouw

HAAKS, Einsteinbaan 2 – Nieuwegein
transformatie kantoorgebouw

In samenwerking met ontwikkelend aannemer Plegt-Vos Geelen uit Vleuten hebben we meegedaan met de competitie voor de transformatie van de Einsteinbaan 2 in Nieuwegein. Dit jaren ’90 kantoorpand is aangekocht door corporatie Jutphaas Wonen en wordt getransformeerd naar 50 starterswoningen.

De doelen en de uitvraag waren ambitieus: minimaal 50 starterswoningen, extreem snelle realisatietijd, prefab/modulaire bouwmethode, bouwkostenniveau van €700,-800,-/m2 en het vroegtijdig betrekken van de doelgroep.
Het resultaat is HAAKS: een transformatiemodel dat voldoet aan de gestelde eisen van Jutphaas Wonen. Ook hier hebben we het plan in een vroegtijdig stadium vertaald naar een merk en beleving.

HAAKS wordt op een verleidelijke manier gepresenteerd als een verhuurbrochure waarbij de mogelijke gebruikers centraal staan.

Ontwerpers
FacebookTwitter

Dorpscentrum – Uithoorn
verkenning van herontwikkeling dorpscentrum

Dorpscentrum – Uithoorn
verkenning van herontwikkeling dorpscentrum

Voor de Gemeente Uithoorn en Syntrus Achmea Real Estate & Finance hebben we de stedenbouwkundige verkenningen voor herontwikkeling van het centrum Uithoorn gemaakt. Het bestaande winkelcentrum van Uithoorn werd in twee delen gesplitst door de rijksweg N201. Het nieuwe tracé voor de N201 is gereed en loopt niet meer door het dorp, maar eromheen. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om een nieuw aaneengesloten en autoluw dorpscentrum te maken.

We hebben voor de initiatiefnemers getekend en gerekend aan concrete ontwikkelscenario’s met winkels, wonen, parkeren en verblijven. Met als doel een haalbaar plan wat past binnen de ambitie en doelstellingen zoals vastgelegd in Uithoorn aan de Amstel, Masterplan dorpscentrum 2010-2030.
Er staat grote druk op de financiële haalbaarheid van grootschalige centrumontwikkelingen zoals deze. Door vanaf de eerste schets de commerciële haalbaarheid mee te nemen in de planvorming ontstond er een effectief ontwerpproces. Door de belangrijke stakeholders samen aan het plan te laten werken ontstond er het benodigde draagvlak voor de verdere uitwerking.

In de vervolgfase hebben we, in opdracht van Syntrus Achmea RE&F, de rol opgepakt van functioneel ontwerper. In deze rol hebben we de diverse belangen vanuit de Syntrus Achmea RE&F en de wensen vanuit de gemeente samengebracht in een functioneel ontwerp voor de herontwikkeling van het centrum. Een functioneel ontwerp dat de basis vormt voor ruimtelijke, juridische en financiële overeenkomsten tussen de partijen en verdere stedenbouwkundige uitwerking.

opdrachtgever: Gemeente Uithoorn, Syntrus Achmea RE&F

Ontwerpers
FacebookTwitter

In de Bogaard – Rijswijk
merkstrategie en merkbeleving

In de Bogaard – Rijswijk
merkstrategie en merkbeleving

Als onderdeel van de toekomstvisie voor winkelcentrum In De Bogaard hebben we een aanzet merk en merkstrategie neergezet. De bestaande huisstijl en het logo hebben we aangevuld / aangepast naar een merkbeleving en merkuitingen die beter passen bij de nieuwe positionering van In de Bogaard als onderscheidend stadscentrum. Als communicatiemiddel hebben we ‘Jimmie’ bedacht. Jimmie beleeft en vertelt het verhaal van In de Bogaard. Het vroegtijdig bouwen aan het merk ondersteunt het proces van het vormen van een visie en geeft de visie bovendien een gezicht naar de gebruikers en bezoekers toe.

Visuals zijn gemaakt door Dennis Luijer

 

opdrachtgever: Gemeente Rijswijk & vastgoedeigenaren: Annexum, ASR, Corio, DELA, Delta Lloyd, Van Haren, Investore, NSI, Q-Park, Redevco, Syntrus Achmea en Tenstone

Merkbouwers
FacebookTwitter

De Herven – Den Bosch
actieprogramma bedrijventerrein

De Herven – Den Bosch
actieprogramma bedrijventerrein

De gebiedsopgave in Tradepark De Herven vraagt om een gezamenlijke aanpak. Een aanpak waarin iedereen inzet levert voor de collectieve opgave en tegelijk vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid de kansen pakt die hij of zij ziet. Daar ligt immers een belangrijke basis voor verbetering. De samenwerking is gericht op meer dynamiek om zo de leegstand in het gebied op te lossen.

Wij hebben, in het samenwerkingsverband De Urbanisator, het actieprogramma De Herven ontwikkeld. Dit actieprogramma schakelt tussen fysieke opgaven die te maken hebben met gebruik en een nette uitstraling. Tegelijkertijd is er oog voor sociale opgaven. De Herven is een gebied dat grote stappen gaat maken wat betreft imago, reuring en dynamiek, maar bovenal is De Herven een gebied dat beleeft wordt door mensen!

opdrachtgever: Gemeente ’s-Hertogenbosch

Aanjagers
FacebookTwitter

Werf07 – Scheveningen
marketingstrategie en -campagne

Werf07 – Scheveningen
marketingstrategie en -campagne

Voor Scheveningen 070 BV hebben wij het marketing- en verkoopproces voor WERF07 in Scheveningen bedacht en georganiseerd. In plaats van een traditionele makelaar die verantwoordelijk is voor de verkoop, zijn wij met een team en een vernieuwende aanpak aan de slag gegaan.

Onze partners voor dit project waren SQM Vastgoed en Fundament All Media. De architect is DAVL uit Den Haag.

Als marketing- en verkoopteam hebben wij binnen zeer korte tijd en met succes het merk WERF07 gebouwd, in de markt gezet en een community opgebouwd rondom het project. Dit hebben we bereikt door de marketing campagne 80% online te voeren om zo gericht de verschillende doelgroepen te benaderen.

De combinatie van lokale kennis, onze persoonlijke relatie met de plek en de professionele kennis en ervaring van Fundament All Media stelde ons in staat om dit gave project op een unieke manier onder de aandacht te brengen. Door de inzet van online marketing tools zijn we in staat geweest om de campagne te monitoren en tussentijds bij te stellen waar nodig.

Alle appartementen zijn inmiddels verkocht en in augustus 2015 is de eerste paal de grond in gegaan!

opdrachtgever: Scheveningen 070 BV

Merkbouwers
FacebookTwitter

Woonboulevard – Beverwijk
ontwikkelen van een gebiedsvisie

Woonboulevard – Beverwijk
ontwikkelen van een gebiedsvisie

Samen met de Gemeente Beverwijk, eigenaren en ondernemers zijn we, in drie workshops, tot een gebiedsvisie gekomen voor de Woonboulevard/De Pijp in Beverwijk.
Een uitdagend proces waarin we op zoek zijn gegaan naar het gemeenschappelijk belang. Wij hadden naast een sterke proces-rol ook de taak om uit te dagen, te inspireren en de diverse belangen te vertalen naar een breed gedragen gebiedsvisie.

Om het proces en de visie op een aantrekkelijke manier te communiceren, en zo het benodigde draagvlak te creëren, hebben we in samenwerking met Visually Yours’ Dennis Luijer gave schetsen gemaakt en de resultaten verwerkt in het visiedocument ‘Mix to the Max’.

De gebiedsvisie is enthousiast ontvangen door de Gemeenteraad waardoor men nu vervolgstappen kan zetten.

opdrachtgever: Gemeente Beverwijk

Aanjagers
FacebookTwitter
Bekijk projectenlijst >

Team

Maartje Holtslag

Maartje Holtslag

Conceptontwikkelaar/ontwerper

Het dynamische en creatieve proces waarin ik ideeën vertaal naar beelden en uitwerk tot een aansprekend project, is een uitdaging waar ik helemaal in op kan gaan. Het samen, met mijn collega’s en onze opdrachtgevers, werken aan strategische creatieve oplossingen die een gebieds- en/of gebouwontwikkeling mogelijk maakt, is waarom ik bij De Mannen van Schuim werk.

Mijn inspiratie haal ik uit het bezoeken van steden in Nederland en daarbuiten. Met name het verkennen van nieuwe gebiedsontwikkelingen die voor een levendige impuls zorgen. Oslo en Hamburg zijn favoriete voorbeelden waar vervlogen havenactiviteiten plaats hebben gemaakt voor tot een geliefd nieuw stuk stad. Maar ook in Rotterdam ontwikkelt zich in hoog tempo naar een nieuwe wereld op oude (haven) locaties.

Maartje is in 2018 afgestudeerd als architect aan de TU Delft. Voordat ze ons team kwam versterken heeft ze als ontwerper bij Hoogeveen Architecten en BenthemCrouwel gewerkt.

maartje@demannenvanschuim.nl

Thomas Verbrugh

Thomas Verbrugh

conceptontwikkelaar

Het creëren van mooie en fijne plekken, daar doe ik het voor! De kracht van conceptontwikkeling is om al in een vroeg stadium de voorwaarden te scheppen om dit soort plekken te kunnen maken. Een stadium waarin alles nog mogelijk is. Samen schetsen, discussiëren en richting bepalen, daar krijg ik energie van. Mijn kracht? Om vanuit een grondige analyse ‘out of the box’ concepten verzinnen. Dat doe ik niet alleen maar graag met het team en stakeholders. In een iteratief proces komen tot concepten die tot de verbeelding spreken.

Om ‘out of the box’ te kunnen blijven denken is het belangrijk om niet alleen met werk bezig te zijn. Daarom ga ik vaker de bergen om te wandelen, onbegaanbaar terrein, nieuwe paden. Of ontspanning zoeken door piano te spelen.

Thomas is in 2014 cum laude afgestudeerd als architect aan de TU Delft bij de studio Design as Politics. Na een minor Planologie aan de Universiteit Utrecht, stage bij het Atelier Rijksbouwmeester en het afronden van masteropleiding aan de TU Delft is hij direct begonnen bij De Mannen van Schuim.

thomas@demannenvanschuim.nl

Niels de Vries Humèl

Niels de Vries Humèl

eigenaar/conceptontwikkelaar

Als conceptontwikkelaar en ondernemer voel ik me al een vis in het water. Vanuit een onafhankelijk positie tanden kunnen zetten in vraagstukken en opgaven die dicht bij je staan is het leukste wat er is. En met een gezonde dosis lef als grote drijfveer.
Mijn toegevoegde waarde ligt in het combineren van creativiteit en commercieel inzicht. Samen met enthousiaste en inspirerende mensen aan een complex project werken, daar doe ik het voor.

De beste ideeën en concepten ontstaan op de momenten dat ik ‘niets’ aan mijn hoofd heb. Dat is ‘s ochtends onder de douche en als ik in het water lig om te golfsurfen. Naast de tijd met Dokie en de kinderen zijn dat waardevolle momenten.

Niels de Vries Humèl studeerde als architect af aan de TUDelft waarna hij bij Broek Bakema als ontwerper startte. Voor NACO werkte hij als consultant aan verschillende buitenlandse luchthavens waarna hij de overstap maakte naar commerciele projectontwikkeling bij IPMMC Vastgoed. In 2011 zijn Niels en Rico hun eigen onderneming gestart: De Mannen Van Schuim

niels@demannenvanschuim.nl

Fien Jorna

Fien Jorna

De interactie tussen de mens en haar fysieke omgeving is een proces wat ik ontzettend interessant vind. Het maken van betekenisvolle plekken voor mensen is dan ook waar ik energie van krijg! Voor mij begint een goed ontwerp bij grondig onderzoek samen met collega’s en opdrachtgevers, met als resultaat rake creatieve en strategische ontwerpoplossingen.

Om mezelf te blijven verwonderen en daardoor geïnspireerd te raken (of juist aan helemaal niets te denken) ben ik graag in de natuur. In de bergen van hut naar hut lopen of dichterbij huis, op het strand van Schiermonnikoog wandelingen maken. Ook kunst weet me vaak aan het denken te zetten.

Fien is in 2019 afgestudeerd als (neuro)psycholoog met een verdiepende bachelor in filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na het afronden van haar bachelor Bouwkunde aan de TU Delft is Fien direct begonnen bij de Mannen van Schuim.

fien@demannenvanschuim.nl

Rico Zweers

Rico Zweers

eigenaar/conceptontwikkelaar

Nadat Rico als architect is afgestudeerd heeft hij zich als gespecialiseerd op het overall vastgoed proces. Als conceptontwikkelaar en ondernemer overziet hij de vastgoedmarkt en maakt de kansen voor project en markt snel zichtbaar. Als ondernemer gelooft Rico in de kracht van samenwerkingen buiten de vastgoedmarkt om. De snel veranderende tech-wereld is hier een mooi voorbeeld van. Door De Mannen van Schuim als start-up te blijven zien zijn veranderingen in de markt en het bedrijf een constante en waardevolle factor.

Rico heeft als architect gewerkt bij Van Mourik Vermeulen, waarna een rol als project- en procesmanager bij Stevens van Dijck werd vervuld. Hierna werd Rico hoofd van de afdeling Conceptontwikkeling van IPMMC Vastgoed (inmiddels AM Real Estate). In 2011 is Rico samen met Niels de Vries Humel De Mannen van Schuim gestart. Hier ligt zijn focus, naast mooie projecten, op de commerciële ontwikkeling van het bedrijf.

rico@demannenvanschuim.nl

Mirthe Ebels

Mirthe Ebels

Het mooie aan het werken bij De Mannen van Schuim vind ik de balans tussen ontwerp en ontwikkeling en het feit dat je al in een vroeg stadium betrokken bent bij een project. Hierdoor kun je echt het verschil maken door in de basis al een goed plan te bedenken en de aldoor veranderende stad steeds een beetje mooier te maken. Met mijn analytische en gestructureerde manier van werken draag ik op mijn eigen manier bij aan dit complexe proces.

Om gestructureerd te kunnen werken, zoek ik vaak de rust op om mijn hoofd leeg te maken. Dit doe ik het liefs op het eindeloze lege strand van Schiermonnikoog. Daarnaast kan ik ook genieten van de tripjes met mijn ouders of vriend, die allemaal een bouwkundige achtergrond hebben. Hierdoor wordt elke trip een excursie naar de leukste een meest bijzondere projecten.

Mirthe is in 2021 afgestudeerd als architect aan de TU Delft bij de studio Advanced Housing Design. Tijdens haar master heeft Mirthe een tussenjaar genomen om een bestuursjaar te doen bij SHS Delft. Dit was voor haar de aanleiding om de balans tussen architectuur en projectontwikkeling op te zoeken.

mirthe@demannenvanschuim.nl

Jorg de Vries Humèl

Jorg de Vries Humèl

art director

Jorg is een man van weinig woorden. Een denker. Hij laat zijn beelden spreken. Scherp, eigenwijs, tegendraads. Jorg ziet wat wij niet zien.

Bij De Mannen van Schuim is Jorg grafisch vormgever, merkbouwer en fotograaf. Visueel denken is zijn ding. Van logo tot volledige marketing campagne.

Jorg heeft zijn sporen verdiend bij Categorie 1 in Utrecht en bij SIN in Den Haag. Nu werkt Jorg bij De Mannen van Schuim. Daarnaast bouwt hij aan zijn eigen label Traktür.

jorg@demannenvanschuim.nl

Timo Knibbe

Timo Knibbe

conceptontwikkelaar

Mijn rol als conceptontwikkelaar sluit goed aan op mijn interesse voor slimme stedelijke vastgoedprojecten. Ik wil begrijpen hoe projecten tot stand komen en waarom ze succesvol worden. Daarnaast haal ik mijn motivatie uit het haalbaar krijgen van deze projecten. Rekenen en tekenen dus.

Wij werken als De Mannen van Schuim graag vanuit een rol waarin we vrij kunnen denken over vastgoedopgaven. We stimuleren elkaar om creatief na te denken over unieke en veelzijdige vastgoedconcepten. Hier haal ik mijn motivatie uit omdat dit vaak resulteert in concepten waarmee we opdrachtgevers en gebruikers kunnen enthousiasmeren. Bovendien halen deze processen het beste in onze relaties en onszelf naar boven.

In 2016 ben ik afgestudeerd als architect aan de TU Delft. Met werkervaring bij adviesbureau KR&A en stage ervaring bij Studioninedots ben ik aan de slag gegaan bij De Mannen van Schuim als conceptontwikkelaar.
timo@demannenvanschuim.nl

Anton de Koning

Anton de Koning

Afstudeerstage: onderzoek ‘herontwikkeling op de rafelranden tussen gemeenten’

Contact

+31 (0)70 219 0110
Burgemeester van Karnebeeklaan 6
2585 BB DEN HAAG
KVK nr: 53695771
BTW nummer: 85 09 79 638 B01
ABN AMRO: NL48 ABNA 0567 940 225

 

‘Ieder plan verdient een sterk concept.’