Onze steden groeien en verdichten. Gebiedsontwikkeling vraagt om een slimme aanpak waar de gelukkige en gezonde stedeling centraal staat! Het komend jaar werken we samen met Blossity om steden in beweging te krijgen.

Genoeg lichaamsbeweging is goed voor je fysieke en mentale gezondheid. Helaas beweegt vandaag meer dan 80% van de tieners en 27% van de volwassenen niet genoeg om alles uit hun leven te halen. Genoeg lichaamsbeweging is meer dan formele sport in een competitieve setting. Wij geloven in de kans om beweging vorm te geven in het stedelijk weefsel, veel verrassender te programmeren, om dat met een heel nieuw soort partners te doen.

Wij werken veel in steden als Rotterdam en Den Haag waar typische plekken (bijvoorbeeld de M4H en Binckhorst) zijn die in beweging moet komen. Voor de M4H Rotterdam hebben we alvast een case-study gedaan om de potentie te laten zien, op plekken waar we toch al bezig zijn! Wat gaan we doen?

1. Gebiedsconcept
Koppelen van kansen in een Active City concept met positionering en programmering, in een ruimtelijk raamwerk met haalbare fasering.

2. Uitvoeringsstrategie
Bouwen van coalities met buren, brands en bestuurders om zo projecten en de business case concreet te maken.

3. Actie!
Progress over perfection. Komend jaar willen we het eerste prototype in M4H live hebben, op eigen posities of samen met partners.

See you at the start?

credits beeld:  Nike Experience Hub Berlin © Blossity (2022) & White Collar Factory Running Track, London