In het kader van de verkoop van het voormalige Rode Kruis ziekenhuis/Juliana Kinderziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag, hebben we in opdracht voor het HagaZiekenhuis een kavelvisie gemaakt. Voor de Kavelvisie hebben we nauw samengewerkt met zowel de eigenaar als de gemeente Den Haag. De kavelvisie is de basis voor de verdere uitwerking in het PlanUitwerkingsKader (PUK).

Voor de uitwerking in het PUK hebben we opgetrokken met het gemeentelijke team. Tijdens een intensief en succesvol participatie traject hebben we de buurt en omgeving betrokken bij het PUK. Voor het participatietraject waren wij verantwoordelijk voor de organisatie en communicatie, waarbij we wijkverenigingen actief hebben betrokken en meerdere bewonersbijeenkomsten georganiseerd. Voor de communicatie met de omgeving hebben we een interactief online platform opgezet.

De Kavelvisie en het PUK zorgen voor heldere ontwikkelkaders tijdens en na het verkooptraject. Tijdens het verkooptraject bieden we maximale ruimte voor de creativiteit van elke potentiële koper/ontwikkelaar om een aantrekkelijk en haalbaar plan te maken. Het PUK biedt ook na verkoop zekerheid voor een kwalitatieve uitwerking en realisatie van de plannen. In het verkoopproces werken we samen met Nadorp Makelaars uit Den Haag die het verkoopproces begeleidt.