Haalbaarheidsstudie voor transformatie, Larenseweg 30 in Hilversum
Opdrachtgever: Dudok Wonen

In Hilversum en directe omgeving is het aantal beschikbare locaties voor nieuwbouw zeer beperkt. Om bij te dragen aan de groeiambities van Dudok wonen wordt de transformatie en herontwikkeling van de Larenseweg 30 gezien als logische optie.

Naar aanleiding van de plannen van Dudok wonen om de Larenseweg 30 te willen transformeren en herontwikkelen, zijn De Mannen van schuim gevraagd om een Quick Scan te maken, met als doelen:

• Verkennen van de ruimtelijke en programmatische
mogelijkheden en beperkingen;
• Ondersteunen van de interne besluitvorming voor de verdere uitwerking van deze transformatiekans.

Op basis van een grondige analyse hebben we verschillende scenario’s verkend waarbij een programmamix van sociale huurwoningen en maatschappelijke voorzieningen centraal stonden. Elk scenario kreeg haar eigen gebruiksconcept, uitwerking in ontwerp en uitstraling.
Daarnaast hebben we onderzocht in hoeverre het huidige monofunctionele kantoorgebouw in de toekomst van betekenis kan zijn voor zowel de bewoners als wijk in bredere zin. Het activeren van de plint en het dak speelden hierbij een belangrijke rol.