FLOW Real Estate heeft, als asset manager van het Nederlandse kantorenvastgoed van Blackstone, ons gevraagd om een studie te maken voor de strategische herpositionering van Forum, Sirius en Orion in Den Haag. Deze drie kantoorgebouwen maken deel uit van De Resident, een multifunctionele ontwikkeling in het centrum van de stad Den Haag. Samen met de Muzen Toren en het Wijnhaven II gebouw, vormen deze drie gebouwen de ‘wanden’ van het Wijnhavenplein.

Met de inzet van ons lokale netwerk en lokale kennis hebben we gewerkt aan de herpositionering van het Wijnhavenplein om van daaruit de juiste vastgoedstrategie op plintniveau te kunnen bepalen. Door eerst waarde te creëren op de plek ontstaat er waardestijging van het omliggende vastgoed.

Vanaf de start van het proces hebben we de overige stakeholders rondom het Wijnhavenplein betrokken, om zo maximaal draagvlak te creëren en verschillende processen aan te laten sluiten.

opdrachtgever: FLOW Real Estate