Tijdens de Provada 2019 is de ‘De Stadmakers‘ opgericht, het samenwerkingsverband tussen marktpartijen op de Binckhorst Den Haag. Gezamenlijk werken we aan een integrale aanpak van energie, mobiliteit, marketing en andere onderwerpen die locatie overstijgend zijn.

We zijn trots dat wij onderdeel uitmaken van de Stadmakers en deelnemen in het bestuur ervan. We werken al lange tijd aan projecten op de Binkchorst, denk hierbij aan de kavelvisie van het voormalig SDU terrein en we stonden aan de wieg van Frank is een Binck. Op dit moment werken we aan een aantal mixed-use projecten in de Binckhaven als aan de Binkchorstlaan.
Binnen de Stadmakers zijn 10 ontwikkelprincipes vastgesteld, deze gaan onder andere over behoud van het industriële karakter, kwaliteit van van de openbare ruimte en het circulair maken van de Binckhorst