Er wordt hard gewerkt aan de transformatie van het voormalige industrieterrein Overstad. De gemeente Alkmaar pakt hierin een actieve rol en diverse mooie ontwikkelingen en initiatieven zijn al gerealiseerd.
De Ontwikkelingsvisie Overstad geeft een duidelijke en heldere richting aan de stappen die genomen moeten worden in de komende tijd. Een belangrijke opgave die uit de Ontwikkelvisie volgt is het creëren van een bazaarachtig dwaalmilieu waarin ruimte is voor een levendige handel in tweedehands meubilair in combinatie met kleinschalige horeca, passend bij het karakter van het gebied.

In opdracht van de gemeente Alkmaar verkennen we de mogelijkheden voor een Bazaar-concept op Overstad. Bazaar in de breedste zin van het woord: van een kringloopboulevard tot een zeer divers tweedehands aanbod in de vorm van vintage-winkels en repairshops. Van slim hergebruik van bestaand vastgoed tot sloop-nieuwbouw omdat nieuwe functies daarom vragen. Middels een creatief participatieproces verkennen we, samen met de gemeente Alkmaar en lokale eigenaren en ondernemers, het palet aan mogelijkheden. Dit doen we in creatieve workshops waarin we de gezamenlijke belangen op tafel krijgen. Daarnaast voeren we een marktanalyse uit van de tweedehandsmarkt, om zo een goed gevoel te krijgen bij de laatste trends en ontwikkelingen binnen deze sector.

Het uiteindelijke doel is een concrete invulling van de gemeentelijke ambities voor dit gebied. Een breed gedragen visie en eerste stappen naar de uitvoering en realisatie.

opdrachtgever: Gemeente Alkmaar, afdeling EZ