We werken met veel plezier aan de ruimtelijke uitwerking voor de concentratie van de faculteit Technische Natuurwetenschappen op TU Delft Campus Zuid. Dit doen wij in opdracht van de directie Campus and Real Estate en geheel passend binnen de vastgoedstrategie van de universiteit.

De gebruikers uit het verouderde gebouw in het midden van de campus gaan verhuizen naar de nieuwe locatie op Campus Zuid. Deze verplaatsing biedt meerdere kansen: verbeteren van de onderzoeksvoorzieningen, uitbreiding van onderwijszalen en studieplekken, meer levendigheid brengen in het gebied en intensievere samenwerking met het bedrijfsleven. Deze locatie is bij uitstek geschikt voor trillingsarm onderzoek: een essentiële voorwaarde voor de onderzoeksgroepen.

De nieuwbouw op Campus Zuid bestaat uit meerdere gebouwen. Binnen die gebouwen worden de verschillende functies (onderwijs, onderzoek, horeca, zelfstudie, etc.) zo logisch mogelijk geordend. Zo wordt onderscheid gemaakt tussen faculteitsspecifieke onderwijs- en onderzoeksruimten, generieke onderwijsplekken en -zalen (waar ook andere faculteiten van gebruik kunnen maken), een separate cleanroom en een gebouw voor QuTech (het samenwerkingsverband tussen TU Delft en TNO voor de ontwikkeling van quantumtechnologie).

Onze rol als De Mannen van Schuim is het adviseren over de ruimtelijke vertaling van het Programma van Eisen.