Ontwikkelingspartijen geselecteerd Kazerne Kwartier Venlo

Team VRIJDAG is door gemeente Venlo op basis van hun goede conceptuele visie geselecteerd als één van de drie partijen die het KazerneKwartier de komende jaren tot ontwikkeling gaan brengen. Team VRIJDAG bestaat uit Janssen de Jong Projectontwikkeling, De Mannen van Schuim, Alba Concepts en Koninklijke Woudenberg. De andere twee partijen zijn Laudy-Mulleners en Weski-Woonwenz. Eventueel neemt Wonen Limburg tevens deel aan de ontwikkeling, gekoppeld aan één van de drie ontwikkelende partijen.

Gemeente Venlo heeft partijen afgelopen februari via een tender gevraagd om voorstellen in te dienen voor ontwikkelvelden of gebouwen voor het gebied Kazerne Kwartier in het stadsdeel Blerick. In hun voorstellen gaven de partijen onder meer inzicht in hoe zij denken om te gaan met de voor de gemeente belangrijke thema’s. Denk daarbij aan vraagstukken als ‘hoe kan het gebied duurzaam worden ontwikkeld?’, ‘welke ruimte komt er voor vernieuwende concepten en oplossingen?’, ‘hoe denkt men het fort en de kazernegebouwen te verbinden?’ en ‘wat wil men waar gaan bouwen?’.

Nieuwe kloppend hart
Ivo Gerits, Projectleider gemeente Venlo: “De gemeente is erg onder de indruk van de ingediende voorstellen, de brede interesse in de ontwikkeling en het aanbod van de vele inschrijvers. Maar liefst vierentwintig partijen hebben aangegeven geheel of gedeeltelijk de ontwikkeling op zich te willen nemen of zich te willen vestigen in het Kazerne Kwartier. Vijf van hen vallen in de laatste groep, de negentien overige partijen zijn ontwikkelaars. Uiteindelijk hebben we hier drie partijen uit geselecteerd met wie we het Kazerne Kwartier tot het nieuwe kloppend hart van de gemeente gaan ontwikkelen.”

Samenwerkingsovereenkomst
Het Kazerne Kwartier biedt een aantrekkelijke woon -en verblijfplaats voor mensen uit zowel Venlo als de regio. Een inspirerende omgeving van cultureel erfgoed, met uitzicht op Maas, binnenstad en park. Er wordt een woonwijk gerealiseerd waarin ook plaats is voor leisure, horeca, bedrijven en onderwijs. De komende maanden gaat de gemeente met de drie inschrijvers in overleg over de diverse onderdelen die op het terrein ontwikkeld moeten worden en worden afspraken gemaakt over parkeren, duurzaamheid, de prijs en hoe het erfgoed een plek gaat krijgen. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die naar verwachting eind januari getekend zal worden. De bouw zal in het vierde kwartaal van 2021 aanvangen.

Marco Wubben namens team VRIJDAG: “Geweldig dat wij als partner samen met gemeente Venlo en de andere partijen het Kazerne Kwartier tot ontwikkeling gaan brengen. Wij kijken ernaar uit om ons concept met alle partijen te delen, met elkaar een vuist te maken en het te gaan doen!”