Strategische fase
In opdracht van Colliers International (namens eigenaresse Credit Suisse AM) hebben we in het najaar van 2013 gewerkt aan de haalbaarheidsstudie en het Structuurontwerp voor de herontwikkeling van ‘Hermes City Plaza’ in het centrum van Rotterdam.

Het pand ligt aan de zuidzijde van het Stadhuisplein en huisvest op dit moment winkels, horeca en kantoren. Samen met ‘local hero’ New Industry en de technische experts Royal HaskoningDHV hebben we de haalbaarheidsstudie uitgewerkt in drie realistische gebouw concepten. Samen met een financiële onderbouwing van zowel kosten als opbrengsten ligt er een stevige basis waarop de opdrachtgever haar besluitvorming voor verdere planuitwerking kan baseren.

Naast het ontwerp hebben we samen met New Industry (Vincent Taapken) de verhuurstrategie opgezet en voor de drie concepten (‘Work’, ‘Stay’ en ‘Education’) gesproken met potentiële huurders en stakeholders.

Bregje Nagtzaam, Project Management Colliers International: “De Mannen Van Schuim hebben op een originele en inspirerende manier de kansen voor de ontwikkeling van Hermes City Plaza in hartje centrum Rotterdam in kaart gebracht. Wij zijn blij met het eerlijke resultaat, dat een goed overzicht geeft van de (on)mogelijkheden van dit gebouw op deze locatie.”

Ontwerp- en uitwerkingsfase
In samenwerking met architectenbureau BroekBakema en Royal HaskoningDHV hebben we het Voorlopig- en Definitief Ontwerp uitgewerkt voor het voorkeurs ontwikkelscenario ‘Work’. Kenmerkend voor onze aanpak was de ‘Bouwstenen-methode’ waarbij we de ruimtelijke en functionele herontwikkeling opgeknipt hebben in verschillende bouwstenen met hun eigen investerings- en opbrengstenoverzicht. Onze opdrachtgever kon zo zelf de keuze maken en het definitieve herontwikkelingsmodel bepalen, afgestemd op de interne vastgoedstrategie en reagerend op de marktvraag.

opdrachtgever: Colliers International