In opdracht van de Gemeente Den Haag hebben we de verkend op welke manier de Haagse stadsentrees verbeterd kunnen worden met behulp van slimme technologische toepassingen. Na het dynamische gebruik van elke stadsentree (o.a. station CS, HS, LaanvanNOI en de Loper Oude Centrum) in kaart te hebben gebracht, hebben we verschillende concrete oplossingen voorgesteld. Technologische oplossingen die de functionaliteit en beleving positief beïnvloeden op het gebied van way finding, mobiliteit (’the last mile’), veiligheid en informatie/communicatie. Een verbetering in de beleving van de stadsentrees draagt bij ook bij aan het versterken van het Haagse karakter van de entrees.
Om breed draagvlak te creëren, bij zowel de gebruikers van de stadsentrees als de verschillende betrokken afdelingen binnen de gemeente, hebben we verschillende workshops georganiseerd en zijn we letterlijk de straat op gegaan om de dynamiek van de stadsentrees in beeld te brengen. Het resultaat van de verkenning is een shortlist van mogelijke technologische ingrepen en oplossingen die op relatief korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Oplossingen die de stadsentrees verbeteren en bijdragen aan de Smart City-ambities van de stad Den Haag.