In het kader van de verkoop van het RDG-terrein Oost in Delft, hebben we in opdracht voor de Reinier de Graaf Groep een kavelvisie gemaakt. In het verkoopproces werken we samen met Nadorp Makelaars uit Den Haag die het verkoopproces begeleidt.
Voor de Kavelvisie hebben we nauw samengewerkt met zowel de eigenaar als de gemeente Delft. Het doel van de Kavelvisie is om bij de verkoop de juiste balans te vinden tussen opbrengst en kwaliteit. Door het vroegtijdig overleg met de gemeente creëren we heldere ontwikkelkaders waar de gemeente zich vooraf aan kan committeren. De Kavelvisie beschrijft in grote lijnen de ambitie, wensen en randvoorwaarden. Op deze manier behouden we maximale ruimte voor de creativiteit van elke potentiële koper/ontwikkelaar om een aantrekkelijk en haalbaar plan te maken.