Voor de gemeente Den Haag, afdeling Economische Zaken, hebben we een haalbaarheidsstudie gedaan voor de transformatie van Maanplein 128 in Den Haag. Het kantoorgebouw maakt deel uit van de voormalige KPN-campus in de Binckhorst. De gemeente Den Haag wil middels deze transformatieverkenning op een proactieve manier de dialoog met de eigenaar en marktpartijen die eventueel interesse hebben in de aankoop van het pand, opstarten en met elkaar in contact brengen.
Wij hebben met de ruimtelijke-, programmatische- en financiële verkenning de verschillende mogelijkheden inzichtelijk gemaakt. Deze zijn vertaald in heldere tekeningen, referentiebeelden en impressies. De financiële haalbaarheid hebben we zowel aan de kosten- als opbrengstenkant verkend.

opdrachtgever: Gemeente Den Haag, afdeling Economische Zaken