Weena 70/Kruiskade garage – Rotterdam
Ruimtelijke en financiële haalbaarheidsstudie hoogbouw

In 2018 zijn we door A.S.R. Levensverzekeringen gevraagd om een ruimtelijke en financiële haalbaarheidsstudie te doen naar de ontwikkeling van hoogbouw op hun eigendom Weena70/Kruiskade garage te Rotterdam.

De locatie is een bijzonder ‘pivot point’ in Rotterdam: aan het Hofplein, Weena, Kruiskade én de Lijnbaan. Naar aanleiding van een verruimd bestemmingsplan is de kans ontstaan om twee torenvolumes toe te voegen. Met de wensen vanuit A.S.R. en marktanalyses zijn verschillende ruimtelijke modellen onderzocht waarbij aspecten als grootte van kantoorvloeren, constructie, ontsluiting, parkeren, functiemenging grondig zijn onderzocht. In een tweejarig onderzoek, in nauw overleg met de gemeente, is toegewerkt naar drie voorkeursvarianten met een mixed-use programma van 60.000 m2 – 100.000 m2. Een stevige ambitie. Eén die recht doet aan deze belangrijke plek in Rotterdam.

Ons onderzoek heeft geleid tot een positief besluit van A.S.R. om verder te gaan met deze ontwikkeling. Begin 2021 zal de voorovereenkomst met de gemeente Rotterdam worden getekend waarna wordt toegewerkt naar een Nota van Uitgangspunten.