De gemeente Schagen is een fusiegemeente, ontstaan in 2010 uit diverse dorpskernen. Als gevolg van deze fusie is de gemeentelijke organisatie gehuisvest op meerdere locaties, onder andere in het stadskantoor in Tuitjenhorn en het gemeentehuis in Schagen. De gemeente Schagen heeft ons gevraagd een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de financiële en ruimtelijke gevolgen van het clusteren van de organisatie op één locatie. Samen met DVPC (procesmanagement) en BBA (bouwkosten) zijn de onderzoeken verricht. Hierbij is gekeken naar bouwkundige ingrepen, de werkplek filosofie van de gemeente en de financiële kaders voor zowel de kosten als de exploitatie. Op basis van dit onderzoek kon de gemeenteraad in 2014 een onderbouwd besluit nemen.

opdrachtgever: Gemeente Schagen