In opdracht van PostNL en NS Stations hebben we in het najaar van 2013 het Visiedocument EKP terrein ‘s-Hertogenbosch opgesteld. Het document geeft de visie van de eigenaren voor deze locatie weer: een bijzondere gebiedsontwikkeling aan de rand van het centrum van ‘s-Hertogenbosch. Een gebied met veel potentie, gelegen op een belangrijke schakel binnen de stedelijke ontwikkeling in de stad. Deze schakel loopt op de lijn van de binnenstad via cultuurclusters naar de Gruyterfabriek.
Het programma op de locatie bestaat uit kantoren, woningen, bedrijfsruimten en parkeervoorzieningen, die gefaseerd ontwikkeld worden. Na afronding van de nieuwe infrastructuur rondom de locatie kan gestart worden met de herontwikkeling.

opdrachtgever: PostNL en NS Stations