Tussen Katwijk aan de Rijn en de woonwijk Zanderij-Westerbaan ligt de Duinvallei. In dit gebied worden 55 woningen gebouwd en gemeente Katwijk wil de overige beschikbare ruimte vrij houden om de weg N206 eventueel te verleggen of te verdiepen. Totdat er hierover meer duidelijkheid is, biedt Katwijk met de Duinvallei volop ruimte voor initiatieven. De gebruiksperiode kan variëren van 1 tot 10 jaar.

In de afgelopen periode hebben een groot aantal initiatiefnemers zich aangemeld met hun unieke idee voor de Duinvallei. Denk hierbij aan een evenemententerrein voor de Oranjevereniging, Stadslandbouw, schaapskooi, imker en buitensport. Een ruime selectie staat op www.initiatiefduinvallei.nl.

Om de haalbaarheid van de verschillende initiatieven en het project als geheel te verkennen, hebben we, in opdracht van de gemeente Katwijk, een werksessie begeleidt met schetsen en ‘live’ tekenen. Samen met de deelnemers, de gemeente en APPM als procesmanager, hebben we verschillende ruimtelijke scenario’s gemaakt waarin de programma’s landen van de verschillende initiatieven.

Op deze manier kan elk initiatief zijn of haar businesscase afronden op basis waarvan de uiteindelijke selectie zal plaatsvinden.