In opdracht van de gemeente Den Haag hebben we de toekomstvisie Cabfab BEYOND gemaakt. Een wenkend perspectief en herpositionering van de Caballerofabriek op de Binckhorst in Den Haag.

De Caballerofabriek was bij ingebruikname in 2006 uniek in zijn soort. Een aanjager voor de Binckhorst en oogappel van creatief Den Haag. Een iconische werkplek voor de stad, zoals de Van Nelle fabriek dat is voor Rotterdam en Kraanspoor voor Amsterdam Noord. De Caballerofabriek stond voor innovatie, creativiteit, cultuur, vernieuwing, samenwerking en kruisbestuiving.

De Caballerofabriek heeft in de laatste jaren echter haar glans verloren en dient flink opgepoetst te worden. Ondanks het feit dat de Caballerofabriek ‘goed gevuld’ is, vraagt de huidige situatie om reflectie en vooruitkijken. Het gebouw en de huurders vragen om een duurzaamheidsslag, een verhuurstrategie gebaseerd op een helder huurdersprofiel, een fris hospitality-concept en bijpassende organisatie die de nodige veranderingen mogelijk maakt. Allemaal stappen die nodig zijn om de Caballerofabriek een toekomstig bestendige rol en betekenis te geven in de Haagse context en daarbuiten.

Als eigenaar van de Caballerofabriek, heeft Gemeente Den Haag De Mannen van Schuim gevraagd de toekomstvisie en uitvoeringsstrategie op te stellen. Beiden zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de gemeente (afdelingen EZ en CVDH), locatiemanagement en de huurdersvereniging. Op basis van interviews, onze excursie naar B-Amsterdam en verschillende creatieve sessies, hebben we met het team de toekomstvisie gemaakt. De toekomstvisie is, op de sporen hardware, software en orgware, verder uitgewerkt in een uitvoeringsstrategie die concrete ingrepen voorstelt op korte en lange termijn.