Den Haag maakt zich klaar voor de toekomst. In het kader van de Agenda Ruimte voor de Stad zijn wij, als ontwerpteam samen met de gebiedscoalitie Scheveningen, de ruimtelijke toekomstschets voor stadsdeel Scheveningen aan het maken. Een spannend co-creatieproces waarbij diverse stakeholders zoals bewoners en ondernemers, betrokken worden om het Den Haag van 2040 vorm te geven.
Vanuit de trends rondom economie, demografie, duurzaamheid en technologie bepalen we de ruimtelijke opgaven voor de komende jaren.
Waar liggen de kansen voor intensivering, verdichting en energie zuinige oplossingen? Welke rol gaat technologie spelen in Den Haag als ‘slimme stad’?

Met de gebiedscoalitie van stadsdeel Scheveningen proberen we huidige en toekomstige kansen en beperkingen van Scheveningen te vertalen naar een ruimtelijk programma en concrete opgaven. Opgaven die in de komende jaren opgepakt moeten worden om Scheveningen en Den Haag toekomstbestendig te houden.

Voor dit proces werken wij samen met Blossity, boutique consultants uit Den Haag.

opdrachtgever: Gemeente Den Haag, afdeling DSO