Nee, we zijn geen legeronderdeel! Je krijgt geen vakjes die je kunt afvinken en bepalen of je wel of niet ‘geschikt’ bent.

Maar we vinden het wel belangrijk dat, als wij samen aan de slag gaan om jouw idee of vastgoedopgave uit te werken, onze expertise en creativiteit maximaal ingezet kan worden. Dat onze toegevoegde waarde voor jouw project het grootst is. En daarom zijn we op zoek naar de juiste match.

Als strategisch ontwerpers zijn wij goed in:

  • complexe vastgoedopgaven (van gebied tot gebouw)
  • binnenstedelijk gebiedsontwikkelingen
  • haalbaarheidsstudies
  • ontwikkelingsvisie en uitvoeringsstrategie
  • ontwerpuitwerkingen tot en met Voorlopig Ontwerp
  • vastgoedontwikkeling
  • creatieve workshops

En jij bepaalt of De Mannen Van Schuim de juiste match is voor jou!

NEE: niet bellen JA: bellen! Bij twijfel: altijd bellen!

Klik hier voor meer informatie