Projecten

Filter >

De Citrusclub – Rotterdam

De Citrusclub – Rotterdam

In opdracht van Prime Pitch zal dit iconische gebouw nieuw leven ingeblazen worden met de creatieve visie van De Mannen van Schuim en ontwikkeld worden door Miss Clark. Samen zullen we deze locatie transformeren tot De Citrus Club. Dit is de uitkomst van een prijsvraag, in 2022 uitgeschreven door vorig eigenaar Havenbedrijf Rotterdam, die werd gewonnen door het consortium rondom Prime Pitch.

De Citrus Club, gepland als een veelzijdige ontmoetingsplek, zal gaan dienen als een bruisende locatie voor congressen, feesten, presentaties, film, theater, muziek en meer. De ruimte onder de imposante veilingzaal wordt omgevormd tot een hip restaurant, terwijl er tevens ruimte wordt gereserveerd voor innovatieve en creatieve kantoorruimtes.

Het gebouw aan de Marconistraat is gebouwd in 1951 – 1955, ontworpen door Hugh Maaskant en Bert van Dommelen en is sinds 2012 rijksmonument.
Het veilinggebouw leent zich voor een groot restaurant op de begane grond of andere voorziening met meerwaarde voor het hele gebied. De grote veilingzaal is zeer geschikt als locatie voor grotere bijeenkomsten, presentaties en colleges. Het plein voor de citrusveiling is één van de twee grote pleinen van M4H.

Met deze herontwikkeling streeft het consortium ernaar om de Citrus Club te positioneren als een nieuw en herkenbaar brandpunt in het M4H-gebied van Rotterdam. De unieke combinatie van historische charme en moderne functionaliteit zal bijdragen aan het culturele en zakelijke landschap van de stad.

De herontwikkeling van dit historische gebouw belooft een opwindende toevoeging te worden aan de dynamiek van M4H en de stad Rotterdam.

Ontwikkelstrategie Binckhorst – Den Haag

Ontwikkelstrategie Binckhorst – Den Haag

In de Binckhorst wordt gebouwd aan een nieuw stuk stad. Het voormalige bedrijventerrein van 130 hectare groot wordt getransformeerd tot een aantrekkelijk stedelijk gemengd woon-, werk- en leefgebied in het centrum van Den Haag. Het is daarmee een van de grootste binnenstedelijke transformaties in Nederland.

In opdracht van de Gemeente Den Haag gaan we samen met BURA, Flux landscape architecture, PartnersRO en Stadkwadraat BV en APPM aan de slag met de ontwikkelstrategie (gebiedsvisie en ontwikkelkaders) voor de doorontwikkeling van de Binckhorst. In een interactief proces met de gemeente en betrokken stakeholders bouwen wij, met het unieke DNA van de Binckhorst als vertrekpunt, aan een ambitieuze gebiedsvisie. Ook bieden we handvatten voor meer sturing en regie op de kwaliteit van de toekomstige Binckhorst. De focus ligt op meer regie op de ontwikkeling en op meer ruimtelijke kwaliteit in het gebied, met respect voor de bestaande stad en alles dat daarbij hoort. De ontwikkelstrategie voor de doorontwikkeling van de Binckhorst gaat zowel in op het ‘wat’ als de strategie om daar te komen, het ‘hoe’.

Wij hebben er zin in!

Illustratie: Dennis Luijer van Prismatica

Nachteiland – Amsterdam
conceptontwikkeling en tendermanagement

Nachteiland – Amsterdam
conceptontwikkeling en tendermanagement

Als conceptontwikkelaar hebben wij met ‘Nachteiland’ de tender van Kavel 1C in de Sluisbuurt gewonnen!

Voor dit project hebben we het concept en integrale verhaal neergezet. Vanuit een sterke inhoudelijke betrokkenheid hebben wij het tender proces geregisseerd. Het resultaat? Nachteiland! Een eigenzinnige woontoren dat zich vanuit ieder perspectief verschillend toont. Vanaf buitengebied IJburg herkenbaar als stoer stedelijk blok en vanaf het Amsterdamse centrum als vriendelijke, getrapte groene toren.

‘Nachteiland’ is een referentie naar de eerste choreografie van Rudi van Dantzig, waarnaar de hoofdstraat van de Sluisbuurt is vernoemd. Nachteiland is een ontwikkeling van Miss Clark en Locus Real Estate Development.

Team Nachteiland bestaat uit: MVRDV, Space Encounters, Delva Landscape, De Mannen van Schuim, Dura Vermeer, Frontwise Facades, Nest Natuurinclusief, Gemeente Amsterdam, Buro Happold, DGMR, Peutz, Hely en Content Captain.

Op naar de ontwikkeling en bouw van dit mooie project!

Kijk voor meer informatie over Nachteiland op www.nachteiland.amsterdam

Getijdenpark Keilehaven Rotterdam
Interview De Urbanisten

Getijdenpark Keilehaven Rotterdam
Interview De Urbanisten

‘Hoe je mens en natuur samen laat komen in de oude havenbekken van de Keilehaven.’

We hebben Marit Janse, landschapsarchitect bij De Urbanisten geïnterviewd over het getijdenpark in de Keilehaven in Rotterdam. Waarom? Het getijdenpark ligt pal naast de oudste fabriek van de M4H, die wij, samen met Social Capital, gaan herontwikkelen tot een bruisende plek met horeca, hotel, kantoor en eventspaces! Aan het voormalig havenbekken komt een restaurant met terras, je loopt zo het getijdenpark in! Meer dan een goede reden om eens dieper op deze prachtplek in te gaan.

De gemeente Rotterdam transformeert de Keilehaven naar een duurzaam getijdenpark, passend in het gemeentelijke programma ‘Rivieroevers’ en het regionale programma ‘Rivier als Getijdenpark’. Het getijdenpark is een nieuw type park dat balans vindt tussen natuurlijk en cultuurlijk: hier staan natuurontwikkeling en innovatie centraal.

Marit: De hele nieuwe omgang met de natuur in de stad vind ik enorm interessant. Een nieuw type park: het is geen natuur- en het is geen cultuurpark. Het is een mix. Het oude havenkarakter is de inspiratie voor de ruimtelijke opzet, terwijl er tegelijkertijd woeste natuur kan ontstaan. Dat vind ik echt te gek!

Natuur te midden van de herontwikkeling van de MerweVierhavens, die transformeert van haven naar plek om te werken, wonen, leren en recreëren. Het havenbekken van de Keilehaven wordt getransformeerd tot getijdenpark. Met hergebruikte materialen en hoogteverschillen zijn terrassen ontworpen waardoor er een hotspot van biodiversiteit ontstaat voor planten, vissen en vogels die leven op de grens van zoet en zout water.

Marit: De kracht van stadsnatuur vind ik fascinerend. Zo woont hier al jaren een zwanenkoppel. Zij storen zich totaal niet aan de schepen, kranen en dergelijke. Ze hebben hier elk jaar een nest en dat zal ook zo blijven. Net zoals de ijsvogel. Het zijn deze natuurbelevingen waardoor stadsbewoners dagelijks het park bezoeken.

Het getijdenpark is uniek landschap, waar op een dag nooit twee keer hetzelfde beeld te zien is. Dit is een plek die altijd in beweging is, door de dynamiek van eb en vloed. Als gevolg van deze getijden wisselt tweemaal daags de stroomrichting van het water en kan het waterpeil tot wel 1,5m verschillen. Een dynamisch beeld gedurende de dag, seizoenen en jaren.

Dit project is een enorme inspiratie voor een plek waar versterking van ecologische en recreatieve kwaliteiten samen op gaan. Waar ruimte is voor mensen en dieren. Je zou het zelfs een stuk stadsnatuur kunnen noemen waar de natuur mag domineren en de mens te gast is. Afhankelijk van eb en vloed is het park te betreden voor mensen, soms neemt het water bijna het gehele park over.

Marit: Wat ik heel interessant vind aan dit park is dat het af en toe niet toegankelijk is voor mensen. Met hoogwater is het vrij spel voor de vissen, vogels en andere dieren. In een wereld waar we de natuur grotendeels uit ons leven bannen, laten we de natuur hier juist onderdeel uitmaken van ons bestaan.

Over of het nog spannend is of deze hotspot van biodiversiteit daadwerkelijk gaat ontstaan bestaat geen twijfel: Onderwaterbossen op de bodem vormen als het ware een kickstart van het ecosysteem, het vangt de golven op en biedt beschutting aan waterplanten en vissen. Vegetatiegroei ontstaat doordat zonlicht de bodem bereikt door de verondieping van de Keilehaven en de hoogte en bodemsamenstelling (o.a. zout-, leem- en zandgehalte) van de terrassen zijn afgestemd op de beoogde vegetatie. Deze vegetatie trekt dan weer dieren aan. Oftewel: de juiste omstandigheden zijn gecreëerd en de natuur doet de rest.

Marit: Ik hoop dat dit een plek wordt dat onderdeel wordt van je dagelijks leven, waar je de natuur beleeft. Mensen raken in de stad steeds verder vervreemd van de natuur, maar hier kan je heel dicht bij de natuur komen. Er zijn heel weinig plekken in Rotterdam waar je met je voeten in de rivier kan, dat kan hier wel. De hogere ambitie op groter schaalniveau is dat er op meerdere plekken getijdennatuur ontwikkeld en dat het water schoon genoeg wordt dat men zich hier veilig gaan voelen om te gaan zwemmen.

Het getijdenpark zal de stad dichter bij natuur brengen. Daar zit de kracht van deze plek. Het is een plek waar je wilt zijn, wat spannend is en waar je iets kan beleven. Hier gaat de Rotterdammer heen om de bijzondere flora en fauna te zien, voelen en beleven. Even kijken bij het zwanenkoppel, liggen naast de zonnebadende aalscholvers of pootje baden terwijl de ijsvogel zijn duik maakt naar een baarsje. Het getijdenpark Keilehaven kan zich doorontwikkelen langs de havenbekkens van de M4H en daarmee een fijne, gezonde plek voor alle stadsbewoners vormen. Een plek waar op de langetermijn de natuur zich door ontwikkelt en zal verankeren en een belangrijke, groene plek zal worden voor de gebruikers van M4H.

Credits beeld: de Urbanisten

Cities are Made to Move!
Samenwerking Blossity

Cities are Made to Move!
Samenwerking Blossity

Onze steden groeien en verdichten. Gebiedsontwikkeling vraagt om een slimme aanpak waar de gelukkige en gezonde stedeling centraal staat! Het komend jaar werken we samen met Blossity om steden in beweging te krijgen.

Genoeg lichaamsbeweging is goed voor je fysieke en mentale gezondheid. Helaas beweegt vandaag meer dan 80% van de tieners en 27% van de volwassenen niet genoeg om alles uit hun leven te halen. Genoeg lichaamsbeweging is meer dan formele sport in een competitieve setting. Wij geloven in de kans om beweging vorm te geven in het stedelijk weefsel, veel verrassender te programmeren, om dat met een heel nieuw soort partners te doen.

Wij werken veel in steden als Rotterdam en Den Haag waar typische plekken (bijvoorbeeld de M4H en Binckhorst) zijn die in beweging moet komen. Voor de M4H Rotterdam hebben we alvast een case-study gedaan om de potentie te laten zien, op plekken waar we toch al bezig zijn! Wat gaan we doen?

1. Gebiedsconcept
Koppelen van kansen in een Active City concept met positionering en programmering, in een ruimtelijk raamwerk met haalbare fasering.

2. Uitvoeringsstrategie
Bouwen van coalities met buren, brands en bestuurders om zo projecten en de business case concreet te maken.

3. Actie!
Progress over perfection. Komend jaar willen we het eerste prototype in M4H live hebben, op eigen posities of samen met partners.

See you at the start?

credits beeld:  Nike Experience Hub Berlin © Blossity (2022) & White Collar Factory Running Track, London

INTER-CITY – Den Haag

INTER-CITY – Den Haag

Feestje in de Sporendriehoek?

Wij werken in opdracht van PIP aan een waanzinnig concept voor de Sporendriehoek, het stuk grond tussen de treinsporen van Den Haag Centraal en Den Haag Holland Spoor. Van niemandsland naar het culturele hart van het Central Innovation District. Hier komt INTER-CITY, de droom van PIP voor de toekomst. Een plek waar creativiteit en inspiratie samenkomen in muziek, kunst, dans, ambacht, uitgaan, eten en maatschappelijke projecten. Hier is ruimte voor maken en experimenteren. Precies wat Den Haag nodig heeft: een plek met een rauw tintje.

Bekijk hier de sfeerimpressie van INTER-CITY.

Aan de Vallei – Roermond
merkstrategie, positionering en placemaking

Aan de Vallei – Roermond
merkstrategie, positionering en placemaking

In opdracht van de ontwikkelcombinatie JPO, Wonen Limburg en Wonen Zuid, werken wij aan de merkstrategie, positionering en placemaking van het project ‘Melickerveld’ te Roermond. Melickerveld, hernoemd tot Aan de Vallei, zal de grootste natuur-inclusieve leefomgeving van Limburg worden. Het wordt een plek waar alles om verbinding draait: tussen stad en natuur, tussen binnen en buiten, tussen mens en dier, tussen jong en oud. Levend en levendig.

Afgelopen jaar zijn we gestart met de ‘placemaking-fase’ door het creëren van Basecamp Aan de Vallei. Hier zijn we begonnen met de plaatsing van een insectenhotel en een bankje aan de recreatieve doorgang van het gebied, langs het veel belopen Pieterpad. Een rustmoment in de zon. Vanuit deze ‘Basecamp’ kunnen jong en oud een speurtocht lopen, ook wel bekend als geocache. Basecamp Aan de Vallei zal steeds verder uitgebreid worden, waardoor er steeds meer waarde wordt toegevoegd aan de omgeving. Een eerste stap richting zichtbaarheid.

Daarnaast hebben we in deze fase het eerste evenement georganiseerd in het kader van de Nationale Boomfeestdag. Samen met vijftig leerlingen van Praktijkonderwijs Roermond, de gemeente Roermond én de initiatiefnemers hebben we zo’n 650 bomen en heesters geplant. Een ontzettend leuke en leerzame dag én zo wordt de natuur versterkt voordat er gestart wordt met de woningbouw.

Ook in 2023 zullen wij volop doorgaan met placemaking Aan de Vallei. Wordt vervolgd!

Bekijk hier de website van Aan de Vallei.

Sportlaan – Den Haag
kavelvisie

Sportlaan – Den Haag
kavelvisie

In het kader van de verkoop van het voormalige Rode Kruis ziekenhuis/Juliana Kinderziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag, hebben we in opdracht voor het HagaZiekenhuis een kavelvisie gemaakt. Voor de Kavelvisie hebben we nauw samengewerkt met zowel de eigenaar als de gemeente Den Haag. De kavelvisie is de basis voor de verdere uitwerking in het PlanUitwerkingsKader (PUK).

Voor de uitwerking in het PUK hebben we opgetrokken met het gemeentelijke team. Tijdens een intensief en succesvol participatie traject hebben we de buurt en omgeving betrokken bij het PUK. Voor het participatietraject waren wij verantwoordelijk voor de organisatie en communicatie, waarbij we wijkverenigingen actief hebben betrokken en meerdere bewonersbijeenkomsten georganiseerd. Voor de communicatie met de omgeving hebben we een interactief online platform opgezet.

De Kavelvisie en het PUK zorgen voor heldere ontwikkelkaders tijdens en na het verkooptraject. Tijdens het verkooptraject bieden we maximale ruimte voor de creativiteit van elke potentiële koper/ontwikkelaar om een aantrekkelijk en haalbaar plan te maken. Het PUK biedt ook na verkoop zekerheid voor een kwalitatieve uitwerking en realisatie van de plannen. In het verkoopproces werken we samen met Nadorp Makelaars uit Den Haag die het verkoopproces begeleidt.

Kazernekwartier – Venlo
conceptontwikkeling

Kazernekwartier – Venlo
conceptontwikkeling

We werken al geruime tijd als conceptontwikkelaar (stedenbouw + merkstrategie) aan het Kazernekwartier in Venlo. Samen met Janssen de Jong en ALBA Concepts trokken we op in de tender als ‘Team Vrijdag’ en zijn we een van de ontwikkelpartners geworden, samen met Woonwenz/Weski en Laudy/Mulleners. In 2022 zijn de ontwikkelovereenkomsten ondertekend en vindt uitwerking van de deelplannen plaats.

We werken op dit moment aan positionering, merkstrategie en identiteit van de gebiedsontwikkeling, in opdracht van gemeente Venlo en de projectontwikkelaars. Recentelijk is de website opgeleverd, het eerste zichtbare resultaat hiervan.

Ontdek het Kazernekwartier Venlo. Een uniek stuk stad dat historie ademt. Met stoere gebouwen en een heus 17e-eeuws fort. Tegelijkertijd een nieuwe, veelzijdige, levendige stadswijk waar de tijd bepaald niet stilstaat. Grootstedelijk en groen. Een authentieke plek voor mensen die van karakter, eigenheid en stadse dynamiek houden. Een plek waar tijd ruimte is.

Bekijk hier de website van Venlo Kazernekwartier.

Caballerofabriek – Den Haag
toekomstvisie en herpositionering

Caballerofabriek – Den Haag
toekomstvisie en herpositionering

In opdracht van de gemeente Den Haag hebben we de toekomstvisie Cabfab BEYOND gemaakt. Een wenkend perspectief en herpositionering van de Caballerofabriek op de Binckhorst in Den Haag.

De Caballerofabriek was bij ingebruikname in 2006 uniek in zijn soort. Een aanjager voor de Binckhorst en oogappel van creatief Den Haag. Een iconische werkplek voor de stad, zoals de Van Nelle fabriek dat is voor Rotterdam en Kraanspoor voor Amsterdam Noord. De Caballerofabriek stond voor innovatie, creativiteit, cultuur, vernieuwing, samenwerking en kruisbestuiving.

De Caballerofabriek heeft in de laatste jaren echter haar glans verloren en dient flink opgepoetst te worden. Ondanks het feit dat de Caballerofabriek ‘goed gevuld’ is, vraagt de huidige situatie om reflectie en vooruitkijken. Het gebouw en de huurders vragen om een duurzaamheidsslag, een verhuurstrategie gebaseerd op een helder huurdersprofiel, een fris hospitality-concept en bijpassende organisatie die de nodige veranderingen mogelijk maakt. Allemaal stappen die nodig zijn om de Caballerofabriek een toekomstig bestendige rol en betekenis te geven in de Haagse context en daarbuiten.

Als eigenaar van de Caballerofabriek, heeft Gemeente Den Haag De Mannen van Schuim gevraagd de toekomstvisie en uitvoeringsstrategie op te stellen. Beiden zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de gemeente (afdelingen EZ en CVDH), locatiemanagement en de huurdersvereniging. Op basis van interviews, onze excursie naar B-Amsterdam en verschillende creatieve sessies, hebben we met het team de toekomstvisie gemaakt. De toekomstvisie is, op de sporen hardware, software en orgware, verder uitgewerkt in een uitvoeringsstrategie die concrete ingrepen voorstelt op korte en lange termijn.

Diaconessenhuislocatie – Voorburg
participatie

Diaconessenhuislocatie – Voorburg
participatie

In het kader van de geplande verkoop van de Diaconessenhuislocatie in Voorburg, zijn we, in opdracht van Het Reinier de Graaf Ziekenhuis, een Kavelambitie aan het voorbereiden.
Dit doen we samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg EN de bewoners en belanghebbenden uit Voorburg-West.

Om maximaal draagvlak te creëren voor de Kavelambitie en de daarin opgenomen ambities en kaders, zijn we een participatietraject gestart.
Hierbij willen we een zo breed en groot mogelijke groep betrekken. Daarom hebben we gekozen voor een combinatie van fysieke bijeenkomsten en online participatie via onze website www.herontwikkelingdiaconessenhuis.nl.

Waar de fysieke bijeenkomsten de mogelijkheid bieden voor direct contact met de buurt, geeft onze participatiewebsite de mogelijkheid aan deelnemers om, op een zelf gekozen tijdstip geïnformeerd te worden en input te geven. Daarnaast krijgen wij een goed beeld van de participatiegroep, de mate van interactie en kunnen wij via de website alle relevante informatie delen zoals de livestream van de bijeenkomst, de presentaties en overzicht van vragen en opmerkingen uit de buurt.

Plas van Reef – Den Haag
kavelvisie

Plas van Reef – Den Haag
kavelvisie

In het kader van de verkoop van de Plas van Reef in Den Haag, hebben we, in opdracht van de eigenaren, een Kavelvisie gemaakt.
Voor de Kavelvisie hebben we nauw samengewerkt met zowel de eigenaar als de gemeente Den Haag. Hierbij hebben de expertise betrokken van o.a. de afdelingen DSO, Ecologie en Economie. Daarnaast hebben we ook verkennende gesprekken gevoerd met het Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg en het Hoogheemraadschap Delfland. Dit alles om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor de Kavelvisie en de daarin opgenomen ambities en kaders.

Het doel van de Kavelvisie is om bij de verkoop de juiste balans te vinden tussen opbrengst en kwaliteit. Door het vroegtijdig overleg met de gemeente creëren we heldere ontwikkelkaders. De Kavelvisie beschrijft in grote lijnen de ambitie, wensen en randvoorwaarden op thema’s zoals stedenbouw, woonprogramma, werken, parkeren, ecologie en recreatie. Deze worden vertaald naar een aantal ruimtelijke en programmatische modellen die we doorrekenen op haalbaarheid en resulteren in indicatieve verkoopopbrengsten.

Met de Kavelvisie creëren we heldere ontwikkelkaders, verkleinen we de ontwikkelrisico’s en behouden we maximale ruimte voor de creativiteit van elke potentiële koper/ontwikkelaar om een aantrekkelijk en haalbaar plan te maken.

Het verkoopproces, is met behulp van de Kavelvisie, inmiddels succesvol doorlopen. De Plas van Reef heeft een nieuwe eigenaar.

In het verkoopproces hebben we samengewerkt met Nadorp Makelaars uit Den Haag, die het verkoopproces hebben begeleid.

Kruiskade – Rotterdam
haalbaarheidsstudie

Kruiskade – Rotterdam
haalbaarheidsstudie

Weena 70/Kruiskade garage – Rotterdam
Ruimtelijke en financiële haalbaarheidsstudie hoogbouw

In 2018 zijn we door A.S.R. Levensverzekeringen gevraagd om een ruimtelijke en financiële haalbaarheidsstudie te doen naar de ontwikkeling van hoogbouw op hun eigendom Weena70/Kruiskade garage te Rotterdam.

De locatie is een bijzonder ‘pivot point’ in Rotterdam: aan het Hofplein, Weena, Kruiskade én de Lijnbaan. Naar aanleiding van een verruimd bestemmingsplan is de kans ontstaan om twee torenvolumes toe te voegen. Met de wensen vanuit A.S.R. en marktanalyses zijn verschillende ruimtelijke modellen onderzocht waarbij aspecten als grootte van kantoorvloeren, constructie, ontsluiting, parkeren, functiemenging grondig zijn onderzocht. In een tweejarig onderzoek, in nauw overleg met de gemeente, is toegewerkt naar drie voorkeursvarianten met een mixed-use programma van 60.000 m2 – 100.000 m2. Een stevige ambitie. Eén die recht doet aan deze belangrijke plek in Rotterdam.

Ons onderzoek heeft geleid tot een positief besluit van A.S.R. om verder te gaan met deze ontwikkeling. Begin 2021 zal de voorovereenkomst met de gemeente Rotterdam worden getekend waarna wordt toegewerkt naar een Nota van Uitgangspunten.

Wonen Bij September – divers
conceptontwikkeling

Wonen Bij September – divers
conceptontwikkeling

Thuismakers is ontwikkelaar van woonzorglocaties in Nederland. Voor Thuismakers gaat het om het creëren van het thuisgevoel. De basis is het succesvolle woonconcept Wonen bij September, een thuis voor mensen met dementie, in de nazomer van hun leven.

Door de overname van Thuismakers door de grote Franse zorginstelling Orpea hebben zij verschillende zorgconcepten erbij gekregen. Deze passen qua sfeer en beleving echter niet bij de Nederlandse markt. Het doel is om het thuisgevoel terug te laten komen in elk zorgconcept. Vanuit meerdere invalshoeken hebben wij Thuismakers hierbij geholpen: het vertalen van het ‘thuisgevoel’ in het getekend programma van eisen van verschillende zorgdisciplines, een ruimtelijke studie voor een woonzorgcomplex in Oegstgeest, Gorinchem & Zeist en een eerste aanzet voor een nieuwe branding strategie voor Orpea Nederland. Een veelzijdige opgave waarin concept, ontwerp en positionering samenkomen.

Titaan – Den Haag
conceptontwikkeling

Titaan – Den Haag
conceptontwikkeling

Titaan The Hague Innovation Hub

“Maak van de Titaan een innovatiehub voor scale-ups, creatieve bedrijvigheid en startups”, zo luidde de uitvraag van de gemeente Den Haag voor de Titaan, de voormalige Harting Bank op de kop van de Binkchaven in de Binckhorst.

Samen met REVI Real Estate, ANNA Vastgoed&Cultuur en WorldStartupFactory hebben wij in een intensief traject toegewerkt naar ons voorstel ‘Titaan The Hague Innovation Hub’. Een hub waar bedrijven, overheid en onderwijs samenwerken. Een gebouw met verschillende verbonden atria waar innovatie zichtbaar is. Speciaal aan ons voorstel was de aanpak gericht op open samenwerking met partijen in de Binckhorst en Den Haag, waarbij huurders maar ook partners onderdeel kunnen worden van de Coöperatie Titaan. Waar je meebestuurt en financieel kan profiteren van het succes van de hub. Zo vergroot je de betrokkenheid en samenwerking, essentieel om de innovatiecultuur van Den Haag te versterken.

Kessler Park – Rijswijk
identiteit en positionering

Kessler Park – Rijswijk
identiteit en positionering

We zijn supertrots dat we in opdracht van Kadans Science Partner werken aan de identiteit en positionering van Kesslerpark Rijswijk, het voormalige Shell onderzoeksterrein in Rijswijk. Kesslerpark wordt herontwikkeld tot een uniek mixed-use gebied waar wonen, werken, onderzoek en onderwijs een plaats kunnen krijgen.

De groene campus-achtige setting met hoogwaardige kantoor-, onderwijs en laboratiumvoorzieningen, in combinatie met de perfecte bereikbaarheid naast het NS station en snelwegen, maken deze locatie tot een groene oase in Rijswijk.

Megastores – Den Haag
toekomstvisie

Megastores – Den Haag
toekomstvisie

Dromen over Megastores Den Haag

We waren vereerd om voor de nieuwe eigenaren COD en AMVEST te mogen dromen over de Megastores. Dit monofunctionele winkelcentrum moet een centrumplek krijgen in het Laakkwartier en dat kan alleen door rigoureuze ingrepen. Doorbreken en opknippen van het massieve volume, fors snijden in het winkelprogramma en toevoegen van woningbouw zijn hierbij de grootste ingrepen. Daarnaast moet er een echt ‘hart’ worden gemaakt, een plek waar het goed toeven is, waar de zon schijnt, waar een echt verblijfsklimaat ontstaat. Door de principes van ‘sun-carving’ in te zetten en hoogbouw, terrassen, bezonning en wind gelijk in onze visie mee te nemen is deze plek prima te realiseren.

Droom je met ons mee?

Kazernekwartier – Venlo
visie en conceptontwikkeling

Kazernekwartier – Venlo
visie en conceptontwikkeling

Ontwikkelingspartijen geselecteerd Kazerne Kwartier Venlo

Team VRIJDAG is door gemeente Venlo op basis van hun goede conceptuele visie geselecteerd als één van de drie partijen die het KazerneKwartier de komende jaren tot ontwikkeling gaan brengen. Team VRIJDAG bestaat uit Janssen de Jong Projectontwikkeling, De Mannen van Schuim, Alba Concepts en Koninklijke Woudenberg. De andere twee partijen zijn Laudy-Mulleners en Weski-Woonwenz. Eventueel neemt Wonen Limburg tevens deel aan de ontwikkeling, gekoppeld aan één van de drie ontwikkelende partijen.

Gemeente Venlo heeft partijen afgelopen februari via een tender gevraagd om voorstellen in te dienen voor ontwikkelvelden of gebouwen voor het gebied Kazerne Kwartier in het stadsdeel Blerick. In hun voorstellen gaven de partijen onder meer inzicht in hoe zij denken om te gaan met de voor de gemeente belangrijke thema’s. Denk daarbij aan vraagstukken als ‘hoe kan het gebied duurzaam worden ontwikkeld?’, ‘welke ruimte komt er voor vernieuwende concepten en oplossingen?’, ‘hoe denkt men het fort en de kazernegebouwen te verbinden?’ en ‘wat wil men waar gaan bouwen?’.

Nieuwe kloppend hart
Ivo Gerits, Projectleider gemeente Venlo: “De gemeente is erg onder de indruk van de ingediende voorstellen, de brede interesse in de ontwikkeling en het aanbod van de vele inschrijvers. Maar liefst vierentwintig partijen hebben aangegeven geheel of gedeeltelijk de ontwikkeling op zich te willen nemen of zich te willen vestigen in het Kazerne Kwartier. Vijf van hen vallen in de laatste groep, de negentien overige partijen zijn ontwikkelaars. Uiteindelijk hebben we hier drie partijen uit geselecteerd met wie we het Kazerne Kwartier tot het nieuwe kloppend hart van de gemeente gaan ontwikkelen.”

Samenwerkingsovereenkomst
Het Kazerne Kwartier biedt een aantrekkelijke woon -en verblijfplaats voor mensen uit zowel Venlo als de regio. Een inspirerende omgeving van cultureel erfgoed, met uitzicht op Maas, binnenstad en park. Er wordt een woonwijk gerealiseerd waarin ook plaats is voor leisure, horeca, bedrijven en onderwijs. De komende maanden gaat de gemeente met de drie inschrijvers in overleg over de diverse onderdelen die op het terrein ontwikkeld moeten worden en worden afspraken gemaakt over parkeren, duurzaamheid, de prijs en hoe het erfgoed een plek gaat krijgen. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die naar verwachting eind januari getekend zal worden. De bouw zal in het vierde kwartaal van 2021 aanvangen.

Marco Wubben namens team VRIJDAG: “Geweldig dat wij als partner samen met gemeente Venlo en de andere partijen het Kazerne Kwartier tot ontwikkeling gaan brengen. Wij kijken ernaar uit om ons concept met alle partijen te delen, met elkaar een vuist te maken en het te gaan doen!”

Dirkzwager – Schiedam
identiteit en merkstrategie

Dirkzwager – Schiedam
identiteit en merkstrategie

Mix aan woningen, mix aan mensen

Naast de rustieke molens, de fraaie monumenten, de kades, de pakhuizen en de gezellige straatjes en steegjes komt er ook nieuwbouw in Dirkzwager. Waar je aan moet denken?  Een dikke honderd huizen: appartementen, veel hof- en eengezinswoningen en een aantal herenhuizen en kadewoningen. Altijd afgestemd op de omgeving. Met oog voor historie en een stoere, industriële uitstraling. En met een mix aan mensen: jongeren, gezinnen en ondernemers. Ieder in zijn eigen ritme. Kortom: een bruisende buurt op alle tijden van de dag.

Wij werken in opdracht van Van Wijnen Projectontwikkeling West aan de toekomst van Dirkzwager Schiedam. In een aantal workshops met de gemeente Schiedam, Stats Architecten en De Urbanisten komen we tot een stedenbouwkundig plan, doelgroep en woningtypologie en merkstrategie.

Meer info op de projectwebsite!

 

We Think Binck – Den Haag
stadsmakers

We Think Binck – Den Haag
stadsmakers

Tijdens de Provada 2019 is de ‘De Stadmakers‘ opgericht, het samenwerkingsverband tussen marktpartijen op de Binckhorst Den Haag. Gezamenlijk werken we aan een integrale aanpak van energie, mobiliteit, marketing en andere onderwerpen die locatie overstijgend zijn.

We zijn trots dat wij onderdeel uitmaken van de Stadmakers en deelnemen in het bestuur ervan. We werken al lange tijd aan projecten op de Binkchorst, denk hierbij aan de kavelvisie van het voormalig SDU terrein en we stonden aan de wieg van Frank is een Binck. Op dit moment werken we aan een aantal mixed-use projecten in de Binckhaven als aan de Binkchorstlaan.
Binnen de Stadmakers zijn 10 ontwikkelprincipes vastgesteld, deze gaan onder andere over behoud van het industriële karakter, kwaliteit van van de openbare ruimte en het circulair maken van de Binckhorst

Dudok Wonen – Hilversum
transformatie

Dudok Wonen – Hilversum
transformatie

Haalbaarheidsstudie voor transformatie, Larenseweg 30 in Hilversum
Opdrachtgever: Dudok Wonen

In Hilversum en directe omgeving is het aantal beschikbare locaties voor nieuwbouw zeer beperkt. Om bij te dragen aan de groeiambities van Dudok wonen wordt de transformatie en herontwikkeling van de Larenseweg 30 gezien als logische optie.

Naar aanleiding van de plannen van Dudok wonen om de Larenseweg 30 te willen transformeren en herontwikkelen, zijn De Mannen van schuim gevraagd om een Quick Scan te maken, met als doelen:

• Verkennen van de ruimtelijke en programmatische
mogelijkheden en beperkingen;
• Ondersteunen van de interne besluitvorming voor de verdere uitwerking van deze transformatiekans.

Op basis van een grondige analyse hebben we verschillende scenario’s verkend waarbij een programmamix van sociale huurwoningen en maatschappelijke voorzieningen centraal stonden. Elk scenario kreeg haar eigen gebruiksconcept, uitwerking in ontwerp en uitstraling.
Daarnaast hebben we onderzocht in hoeverre het huidige monofunctionele kantoorgebouw in de toekomst van betekenis kan zijn voor zowel de bewoners als wijk in bredere zin. Het activeren van de plint en het dak speelden hierbij een belangrijke rol.

Scheepmakershaven – Rotterdam
conceptontwikkeling

Scheepmakershaven – Rotterdam
conceptontwikkeling

Midden in het hart van Rotterdam ligt het Wijnhaveneiland, een aaneenschakeling van havens en eilanden met een hoge concentratie aan hoogbouw. Het Wijnhavenkwartier is volop in ontwikkeling met meerdere bouwprojecten zoals The Muse, Terraced Tower en Up:town.

Als conceptontwikkelaar hebben wij, in opdracht van Stebru, een concept ontwikkeld voor een toren aan de Scheepmakershaven 27/29. Een onderscheidend concept dat, naast de niet (altijd) onderscheidende hoogbouw in het gebied, waarde toevoegt aan de plek en het Wijnhaveneiland op de kaart zet.

Vanuit een brede analyse van trends/ontwikkelingen in de stad en een ruimtelijke analyse van het gebied hebben we een concept bedacht op basis van drie pijlers: dynamiek toevoegen, een divers programma en kwalitatieve openbare ruimte. Het verbinden van de daken, place-making in de plint van het bestaande gebouw en een constructie die ruimte laat voor verschillende functies.

Het concept is vertaald naar ruimtelijke modellen. Samen met de gemeente is de ambitie bepaald voor deze plek. In navolging heeft Stebru een architectenselectie opgezet en het ontwerp van MoederscheinMoonen Architects geselecteerd. Het resultaat is een uitdagend ontwerp waarin ons concept ruimtelijk is vertaald (link naar het ontwerp).

CityCubes – Den Haag
city branding

CityCubes – Den Haag
city branding

CityCubes – Den Haag

De CityCubes zijn nieuwe citybranding objecten die op een innovatieve wijze plekken in de stad verbinden en belangrijke thema’s in de stad onder de aandacht brengen. De Citycubes stimuleren bewustzijn en interactie door middel van twee kenmerkende onderdelen:

  • De buitenzijde is gemaakt van spiegelende panelen die de CityCube verbindt met z’n unieke omgeving en interactie met het publiek uitlokt.
  • Binnen bevindt zich een dome die een spectaculaire 360 graden experience biedt van verschillende plekken in de stad.

Binnen in de dome bevinden zich drie knoppen die naar wens kunnen worden geprogrammeerd om de bezoeker te stimuleren de stad te ontdekken. Voorbeelden voor programmering zijn promofilms, webcams die live in contact staan met andere CityCubes of een suprise knop met kortingscode voor festivals/musea, verhalen van bewoners, dronebeelden. De beleving wordt compleet door de ervaring van geluiden en geuren van de stad.

Aan de buitenzijde kunnen de CityCubes worden gebrand door slogans. In de avond zijn de CityCubes verlicht als zichtbaar, opvallende en veilige objecten.

CityCubes is een initiatief van De Mannen van Schuim en Tausch brand sensations.

De Heuvel – Eindhoven
toekomstvisie

De Heuvel – Eindhoven
toekomstvisie

Toekomst voor De Heuvel Eindhoven

Winkelcentrum De Heuvel in Eindhoven ligt middenin het bruisende centrum van Eindhoven, maar heeft z’n beste tijd gehad. Er is veel leegstand, bezoekersaantallen voor winkels en theater lopen terug en de onverschilligheid over de plek smeekt om een flinke aanpak. In opdracht van CBRE Global Investors hebben we een toekomstvisie geschetst en uitgewerkt in een businesscase.

C-Route – Den Haag
city branding

C-Route – Den Haag
city branding

Precies 200 jaar geleden richtte Jacobus Pronk het eerste badhuis van Scheveningen op. In 2018 wordt dit groots gevierd als Feest aan Zee. Een jaar om te benadrukken dat Den Haag een bruisende stad aan zee is. Dit gebeurt met een groot aantal exposities, festivals, voorstellingen en evenementen zoals Volvo Ocean Race en het Internationale Vuurwerkfestival.
Om de routes van stad naar zee en andersom te markeren en zichtbaar te maken hebben we samen met Tausch Brand Sensations en Traktür Creative Company een gaaf urban branding concept bedacht. Op donderdag 12 april is de C-route feestelijk geopend door wethouder Karsten Klein.
www.c-route.nl

De C-Route is een route die bestaat uit eenendertig torens en twee objecten. De route loopt vanaf Den Haag CS, Koekamp, Koningskade, Raamweg, Plesmanweg, Nieuwe Parklaan en Badhuisweg tot aan de Boulevard. Langs de hele route is om de ongeveer honderd meter een toren aanwezig met een verlichte top en met afbeeldingen van de stad en de zee. Twee grotere objecten markeren begin en einde van de route die stad en zee verbindt. Een zichtbaar en opvallend element, interactief en informatief.
De C-Route maakt onderdeel uit van een groter urban concept wat meerdere routes van stad naar zee en andersom gaat markeren. Routes die allemaal hun eigen karakter en beleving hebben, maar samen de verbinding tussen plekken in stad activeren. En op verschillende manieren de unieke plek markeert van Den Haag, stad aan Zee.

TU Campus Zuid – Delft
getekend PvE

TU Campus Zuid – Delft
getekend PvE

We werken met veel plezier aan de ruimtelijke uitwerking voor de concentratie van de faculteit Technische Natuurwetenschappen op TU Delft Campus Zuid. Dit doen wij in opdracht van de directie Campus and Real Estate en geheel passend binnen de vastgoedstrategie van de universiteit.

De gebruikers uit het verouderde gebouw in het midden van de campus gaan verhuizen naar de nieuwe locatie op Campus Zuid. Deze verplaatsing biedt meerdere kansen: verbeteren van de onderzoeksvoorzieningen, uitbreiding van onderwijszalen en studieplekken, meer levendigheid brengen in het gebied en intensievere samenwerking met het bedrijfsleven. Deze locatie is bij uitstek geschikt voor trillingsarm onderzoek: een essentiële voorwaarde voor de onderzoeksgroepen.

De nieuwbouw op Campus Zuid bestaat uit meerdere gebouwen. Binnen die gebouwen worden de verschillende functies (onderwijs, onderzoek, horeca, zelfstudie, etc.) zo logisch mogelijk geordend. Zo wordt onderscheid gemaakt tussen faculteitsspecifieke onderwijs- en onderzoeksruimten, generieke onderwijsplekken en -zalen (waar ook andere faculteiten van gebruik kunnen maken), een separate cleanroom en een gebouw voor QuTech (het samenwerkingsverband tussen TU Delft en TNO voor de ontwikkeling van quantumtechnologie).

Onze rol als De Mannen van Schuim is het adviseren over de ruimtelijke vertaling van het Programma van Eisen.

 

Smart City – Den Haag
verkenning stadsentrees

Smart City – Den Haag
verkenning stadsentrees

In opdracht van de Gemeente Den Haag hebben we de verkend op welke manier de Haagse stadsentrees verbeterd kunnen worden met behulp van slimme technologische toepassingen. Na het dynamische gebruik van elke stadsentree (o.a. station CS, HS, LaanvanNOI en de Loper Oude Centrum) in kaart te hebben gebracht, hebben we verschillende concrete oplossingen voorgesteld. Technologische oplossingen die de functionaliteit en beleving positief beïnvloeden op het gebied van way finding, mobiliteit (’the last mile’), veiligheid en informatie/communicatie. Een verbetering in de beleving van de stadsentrees draagt bij ook bij aan het versterken van het Haagse karakter van de entrees.
Om breed draagvlak te creëren, bij zowel de gebruikers van de stadsentrees als de verschillende betrokken afdelingen binnen de gemeente, hebben we verschillende workshops georganiseerd en zijn we letterlijk de straat op gegaan om de dynamiek van de stadsentrees in beeld te brengen. Het resultaat van de verkenning is een shortlist van mogelijke technologische ingrepen en oplossingen die op relatief korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Oplossingen die de stadsentrees verbeteren en bijdragen aan de Smart City-ambities van de stad Den Haag.

ONS gebouw – Schiedam
haalbaarheidsstudie herontwikkeling

ONS gebouw – Schiedam
haalbaarheidsstudie herontwikkeling

In opdracht van de gemeente Schiedam werken we, samen met Studio Komma, aan een haalbaarheidsstudie voor het ONS gebouw in Schiedam. Het gebouw, onderdeel uitmakend van een groter complex, was de plek waar de Schiedammer vroeger zijn energierekening betaalde. Prachtig gelegen aan de Schie biedt het gebouw aan de achterzijde een oase van rust. Aan de voorzijde heerst de hectiek van het bedrijventerrein, samen met Spaanse Polder, een van de grootste van Europa. Samen met de gemeente en ondernemers uit het gebied werken we op dit moment een aantal mogelijke ontwikkelscenarios’ uit.

We staan open voor veel ideeen! zie ONS-gebouw

Naarderweg – Hilversum
gebiedsvisie

Naarderweg – Hilversum
gebiedsvisie

Voor woningbouw corporatie Dudok Wonen in Hilversum hebben we een ruimtelijke studie gedaan naar de ontwikkelpotentie van het voormalige natuurbad Crailo in Hilversum. Aan de Naarderweg staat nu een prominent kantoorgebouw van architect Alberts en Van Huut, deze zou samen met de naastgelegen kavels ontwikkeld kunnen worden tot een locatie met wonen, werken en verblijven. We stellen Stenderpark voor, een verwijzing naar zwemleraar Jan Stender die hier in de wederopbouw jaren van de vorige eeuw hier medaille winnaars trainde.

RDG Terrein Oost – Delft
kavelvisie

RDG Terrein Oost – Delft
kavelvisie

In het kader van de verkoop van het RDG-terrein Oost in Delft, hebben we in opdracht voor de Reinier de Graaf Groep een kavelvisie gemaakt. In het verkoopproces werken we samen met Nadorp Makelaars uit Den Haag die het verkoopproces begeleidt.
Voor de Kavelvisie hebben we nauw samengewerkt met zowel de eigenaar als de gemeente Delft. Het doel van de Kavelvisie is om bij de verkoop de juiste balans te vinden tussen opbrengst en kwaliteit. Door het vroegtijdig overleg met de gemeente creëren we heldere ontwikkelkaders waar de gemeente zich vooraf aan kan committeren. De Kavelvisie beschrijft in grote lijnen de ambitie, wensen en randvoorwaarden. Op deze manier behouden we maximale ruimte voor de creativiteit van elke potentiële koper/ontwikkelaar om een aantrekkelijk en haalbaar plan te maken.

Duinvallei – Katwijk
participatie

Duinvallei – Katwijk
participatie

Tussen Katwijk aan de Rijn en de woonwijk Zanderij-Westerbaan ligt de Duinvallei. In dit gebied worden 55 woningen gebouwd en gemeente Katwijk wil de overige beschikbare ruimte vrij houden om de weg N206 eventueel te verleggen of te verdiepen. Totdat er hierover meer duidelijkheid is, biedt Katwijk met de Duinvallei volop ruimte voor initiatieven. De gebruiksperiode kan variëren van 1 tot 10 jaar.

In de afgelopen periode hebben een groot aantal initiatiefnemers zich aangemeld met hun unieke idee voor de Duinvallei. Denk hierbij aan een evenemententerrein voor de Oranjevereniging, Stadslandbouw, schaapskooi, imker en buitensport. Een ruime selectie staat op www.initiatiefduinvallei.nl.

Om de haalbaarheid van de verschillende initiatieven en het project als geheel te verkennen, hebben we, in opdracht van de gemeente Katwijk, een werksessie begeleidt met schetsen en ‘live’ tekenen. Samen met de deelnemers, de gemeente en APPM als procesmanager, hebben we verschillende ruimtelijke scenario’s gemaakt waarin de programma’s landen van de verschillende initiatieven.

Op deze manier kan elk initiatief zijn of haar businesscase afronden op basis waarvan de uiteindelijke selectie zal plaatsvinden.

Binckhaven – Den Haag
gebiedsvisie

Binckhaven – Den Haag
gebiedsvisie

Afstudeerscriptie Gislaine de Boer

De Binckhaven in de Haagse Binckhorst is een van de meest bruisende stukken stad in Den Haag waar we samen met verschillende stakeholders projecten ondernemen. Rond de zomer van 2017 heeft Gislaine de Boer onder onze vleugels haar afstudeerscriptie geschreven over de Binckhorst.

In haar onderzoek heeft Gislaine de factoren die een startup ecosysteem gunstig kunnen beïnvloeden bestudeerd. Deze factoren heeft ze in kaart gebracht en vertaalt naar een advies aan De Mannen van Schuim in de vorm van een ruimtelijke visie voor het plangebied. De visie voor het plangebied bestaat uit verschillende ontwikkelsegmenten langs ‘De Innovation Lane’, de huidige Saturnusstraat. Deze ontwikkelingen voorzien in een gemixed programma waarin samenwerking wordt gestimuleerd. In het ontwikkelsegment het ‘Inspiration Block’ komen centrale ontmoetingsplekken met onder andere ons project ZIP2516.

Als je meer wil weten over startups of over de studie van Gislaine; met deze link kan je ons direct bereiken.

Overstad – Alkmaar
conceptontwikkeling

Overstad – Alkmaar
conceptontwikkeling

Er wordt hard gewerkt aan de transformatie van het voormalige industrieterrein Overstad. De gemeente Alkmaar pakt hierin een actieve rol en diverse mooie ontwikkelingen en initiatieven zijn al gerealiseerd.
De Ontwikkelingsvisie Overstad geeft een duidelijke en heldere richting aan de stappen die genomen moeten worden in de komende tijd. Een belangrijke opgave die uit de Ontwikkelvisie volgt is het creëren van een bazaarachtig dwaalmilieu waarin ruimte is voor een levendige handel in tweedehands meubilair in combinatie met kleinschalige horeca, passend bij het karakter van het gebied.

In opdracht van de gemeente Alkmaar verkennen we de mogelijkheden voor een Bazaar-concept op Overstad. Bazaar in de breedste zin van het woord: van een kringloopboulevard tot een zeer divers tweedehands aanbod in de vorm van vintage-winkels en repairshops. Van slim hergebruik van bestaand vastgoed tot sloop-nieuwbouw omdat nieuwe functies daarom vragen. Middels een creatief participatieproces verkennen we, samen met de gemeente Alkmaar en lokale eigenaren en ondernemers, het palet aan mogelijkheden. Dit doen we in creatieve workshops waarin we de gezamenlijke belangen op tafel krijgen. Daarnaast voeren we een marktanalyse uit van de tweedehandsmarkt, om zo een goed gevoel te krijgen bij de laatste trends en ontwikkelingen binnen deze sector.

Het uiteindelijke doel is een concrete invulling van de gemeentelijke ambities voor dit gebied. Een breed gedragen visie en eerste stappen naar de uitvoering en realisatie.

opdrachtgever: Gemeente Alkmaar, afdeling EZ

ZIP2516 – Den Haag
circulair concept

ZIP2516 – Den Haag
circulair concept

ZIP is een circulair en verplaatsbaar paviljoen waarin sociaal én commercieel ondernemerschap bij elkaar komt. ZIP creëert de verbinding door zijn unieke programma: een gestapeld programma van horeca en werken inclusief een extra buitenruimte in de drukke stad.

Het gebouw maakt gebruik van donormaterialen van een oude parkeergarage en is ontworpen als een Lego-pakket: volledig de- en remontabel. Na 10 jaar exploiteren kan ZIP worden verplaatst naar een andere plek om daar de stedelijke economie een boost te geven.

Begin 2017 wonnen we met de eerste ZIP, ZIP-2516, de prijsvraag ‘Challenge Kavel 2’, uitgeschreven door de gemeente Den Haag. Helaas bleek ZIP-2516 niet te realiseren, de stijgende bouwkosten maakten de tijdelijke exploitatie van 10 jaar op Kavel 2 onmogelijk.

We zijn de gemeente Den Haag dankbaar voor de geboden kans om een eyecatcher op de Binckhorst te realiseren. Ook danken we ons ontwikkelteam (naast Studio Komma, IMD, Galjema en IGG), aangevuld met de projectmanagement skills van DEV_realestate en de financiele hulp van ‘Will Be Frank’ en Van Draeckeburgh.

Op naar een volgende locatie!

Publicaties o.a.in Archdaily, Vastgoedmarkt en De Architect.

Agenda ‘Ruimte voor de Stad’ – Den Haag
participatie en co-creatie

Agenda ‘Ruimte voor de Stad’ – Den Haag
participatie en co-creatie

Den Haag maakt zich klaar voor de toekomst. In het kader van de Agenda Ruimte voor de Stad zijn wij, als ontwerpteam samen met de gebiedscoalitie Scheveningen, de ruimtelijke toekomstschets voor stadsdeel Scheveningen aan het maken. Een spannend co-creatieproces waarbij diverse stakeholders zoals bewoners en ondernemers, betrokken worden om het Den Haag van 2040 vorm te geven.
Vanuit de trends rondom economie, demografie, duurzaamheid en technologie bepalen we de ruimtelijke opgaven voor de komende jaren.
Waar liggen de kansen voor intensivering, verdichting en energie zuinige oplossingen? Welke rol gaat technologie spelen in Den Haag als ‘slimme stad’?

Met de gebiedscoalitie van stadsdeel Scheveningen proberen we huidige en toekomstige kansen en beperkingen van Scheveningen te vertalen naar een ruimtelijk programma en concrete opgaven. Opgaven die in de komende jaren opgepakt moeten worden om Scheveningen en Den Haag toekomstbestendig te houden.

Voor dit proces werken wij samen met Blossity, boutique consultants uit Den Haag.

opdrachtgever: Gemeente Den Haag, afdeling DSO

‘Frank is een Binck’ – Den Haag
conceptontwikkeling

‘Frank is een Binck’ – Den Haag
conceptontwikkeling

De gemeente Den Haag en Stebru hebben een reserveringsovereenkomst ondertekend voor de locatie op de hoek van de Melkwegstraat en de Saturnusstraat in de Binckhorst te Den Haag. Stebru zal hier in samenwerking met Studio Leon Thier, HVE architecten, De Mannen van Schuim en Aad Bouwhuis Vastgoedadvies ‘Frank is een Binck’ gaan ontwikkelen. Een stoere multifunctionele landmark voor de nieuwe entree van de Binckhorst. ‘Frank is een Binck’ is geinspireerd door de beroemde jeugdherberg Ockenburg van architect Frank van Klingeren.

‘Frank is een Binck’ krijgt een totale woon- en werkbeleving. Het project bestaat uit een concepthotel met rooftop bar in de voormalige Van Klingeren vleugel, een co-working space met open werkruimtes voor startende ondernemingen en een flexibel woonconcept dat ruimte biedt aan zowel sociale huur appartementen als appartementen voor de markt. Het gebouw geeft op een eigentijdse wijze invulling aan hinder en ontklontering, de pijlers van het gedachtegoed van architect Frank van Klingeren.

De herbouw van het gebouw van Van Klingeren op de Binckhorst is de grootste verhuizing van een gebouw in Nederland. Het gebouw werd ontworpen door architect Frank van Klingeren. Hij was een internationaal befaamd architect, die in de jaren ’60 en begin jaren ‘70 gebouwen ontwierp als de beroemde Meerpaal in Dronten en het Karregat in Eindhoven. Het transparante gebouw werd in de jaren ’70 in gebruik genomen als aanbouw van de villa Ockenburg, die op dat moment als jeugdherberg werd gebruikt. Het gebouw was een grote moderne vleugel geconstrueerd van staal en glas, met de bijnaam ‘De Van Klingeren vleugel’. In 1996 werd de jeugdherberg gesloten. In 2011 werd de Van Klingeren aanbouw op aandringen van het Comité tot Behoud Van Klingerenvleugel met onder andere architect Gerrit van Es (HVE architecten) en Leon Thier (Studio Leon Thier) verwijderd en opgeslagen. Nederlands grootste herbouw van het gebouw van Van Klingeren biedt een kader voor de duurzame ambitie van het nieuw te bouwen plan.

Stebru ontwikkelt het gebouw op risico voor de beleggersmarkt en wordt daarbij exclusief ondersteund door het Capital team van Fakton.

Unmanned Valley – Valkenburg
propositie gebiedsontwikkeling

Unmanned Valley – Valkenburg
propositie gebiedsontwikkeling

In opdracht van Innovation Quarter en Unmanned Valley Valkenburg (RoboValley) hebben we gewerkt aan de propositie voor Unmanned Valley op voormalig vliegveld Valkenburg. Voor het bidbook hebben we inhoudelijke discussies gevoerd met de diverse stakeholders in dit proces en project. Alle strategische en inhoudelijke informatie hebben we vertaald naar een concreet ruimtebeslag: zowel van de fysieke testruimte voor UAV’s (indoor en outdoor) als mogelijke vastgoedontwikkeling op de locatie.

Voor de eerste fase van UVV hebben we de vastgoedontwikkeling en exploitatie doorgerekend. Het resultaat is een concrete propositie waarmee de gemeente Katwijk, Provincie Zuid Holland en het RVB mee aan de slag kunnen.

Tenslotte hebben we alle inhoudelijke input samengebracht in het bidbook: een fraai vormgegeven boek wat tijdens het Innovation Jaarevent 2016 is overhandigd aan de gemeente Katwijk en de Provincie Zuid Holland.

Zie hier de link naar het bidbook.

opdrachtgever: Innovation Quarter & UVV

“We staan aan het begin van de Second Machine Age waarin intelligente robots of zogenaamde unmanned systems een belangrijke rol gaan spelen in onze economie en een grote impact gaan hebben op onze samenleving. Nederlandse bedrijven en onderzoeksinstellingen spelen een grote rol in deze revolutie. Zo komen bijvoorbeeld slimme robots uit RoboValley, zelfrijdende auto communicatie van NXP, composieten van Airborne, kunstmatige intelligentie uit Leiden, volledige autonome melkrobots van Lely, de ambulance drone uit Delft en de commerciële drones van Aerialtronics uit Den Haag.

Deze industrie is veel groter dan alleen de fabrikanten die de robots bouwen. De fysieke robot is vaak alleen een middel voor het uitvoeren van een taak of het verzamelen van informatie. Wanneer je naar de hele keten kijkt loopt deze van de ontwikkelaar van composieten en de maker van chips via de fabrikant via software ontwikkelaars en
bedrijven die kunstmatige intelligentie toevoegen of een service leveren op het platform naar de eindgebruikers.

Belangrijk voor iedere partij in de UAV-keten (Unmanned Aerial Vehicles) is dat de huidige en toekomstige technologie getest kan worden. En dan met name in de regio Zuid Holland waar zich de belangrijkste fabrikanten, toeleveranciers, ontwikkelaars en onderzoeksinstellingen bevinden.
Vliegveld Valkenburg is de enige locatie in de Randstad die nog de mogelijkheden biedt waar de industrie behoefte aan heeft: voldoende ruimte voor testen, mogelijkheid om langere afstanden te testen boven de Noordzee, benodigde infrastructuur voor vestiging, dichtbij aantrekkelijke steden voor vestiging van werknemers en misschien wel het belangrijkste: in de buurt van de bedrijven en onderzoeksinstellingen die deze industrie definiëren. Daarnaast ligt Valkenburg slechts 30 minuten van Schiphol en gezien het internationale karakter van deze industrie dus ideaal voor bedrijven die zich hier willen vestigen of klanten die de technologie in actie willen zien.

Valkenburg is de kans om als Nederland te profiteren van deze nieuwe opkomende mega industrie. Goldman Sachs voorspelt dat de drone markt binnen 5 jaar zal groeien naar $37 miljard op jaarbasis. Deze kans moeten we nu grijpen, voordat we de kennis en de bedrijven verliezen aan het buitenland. Valkenburg kan de locatie in Europa worden waar de industrie zich wil vestigen.
Om gezamenlijk deze kans te kunnen pakken, hebben De Mannen Van Schuim in opdracht van Innovation Quarter en Unmanned Valley Valkenburg (UVV) deze propositie concreet gemaakt in een bidbook. Het bidbook moet een dialoog en samenwerking opstarten tussen alle betrokken stakeholders van UVV en locatie Valkenburg.”

PWC HQ – Amsterdam
positionering

PWC HQ – Amsterdam
positionering

Voor Flow Real Estate, assetmanager en projectontwikkelaar, hebben we een voorstel gemaakt voor de positionering van Westgate I in Amsterdam. Westgate I wordt verhuurd aan PWC HQ. Onderdeel van de positionering was een toekomstbestendig kantoorconcept waarin de ‘PWC-wereld’ centraal staat. Dit concept heet: ‘Activity based working and beyond’.
Binnen de huidige gebouwconfiguratie hebben we gezocht naar een manier om de verschillende functies, programma’s en belevingen van PWC te vertalen naar een integraal belevingsconcept en aantrekkelijk ontwerp. Het resultaat is een nieuwe wereld op de begane grond en eerste verdiepingen waar, door middel van licht, ruimte en een open plan concept functies als de PWC-University, Yoga&Wellness centre, Creatie Valley en het multifunctionele restaurant met elkaar verbonden worden via het PWC City PLaza, een nieuw hart van het gebouw waar een gezonde werkomgeving en ontmoeting centraal staan.

SDU-locatie – Den Haag
kavelambitie

SDU-locatie – Den Haag
kavelambitie

De voormalige SDU bedrijfs- en kantoorgebouwen aan de Binckhorstlaan in Den Haag zijn rond 2004 gerealiseerd. Na het vertrek van SDU staat het complex leeg en wil de eigenaar het gehele complex verkopen.
Voor de gemeente Den Haag is deze locatie een belangrijke schakel in de transformatie van de Trekvlietzone naar een gemengd woon-werk-omgeving. Om de verkoop en herontwikkeling te versnellen heeft de gemeente Den Haag ons gevraagd een Kavelambitie op te stellen. Samen met de verschillende betrokken afdelingen van de gemeente en de eigenaar, hebben we de potentie voor herontwikkeling van deze locatie in beeld gebracht. Het resultaat is een combinatie van wensen, randvoorwaarden en ruimtelijke modellen die marktpartijen uitdaagt voor de verdere planvorming en de eigenaar inzicht geeft in de mogelijke waard creatie op deze plek.
Na een intensief traject, waarbij de wethouders nauw betrokken waren, is de Kavelambitie begin februari 2016 goedgekeurd door het College van B&W. Hiermee is het voormalige SDU complex een van de jongste herontwikkelingen van Nederland.

Voor de Kavelambitie klik hier

opdrachtgever: Gemeente Den Haag, afd EZ

Stadhuisplein – Rotterdam
haalbaarheidsstudie en ontwerp

Stadhuisplein – Rotterdam
haalbaarheidsstudie en ontwerp

Strategische fase
In opdracht van Colliers International (namens eigenaresse Credit Suisse AM) hebben we in het najaar van 2013 gewerkt aan de haalbaarheidsstudie en het Structuurontwerp voor de herontwikkeling van ‘Hermes City Plaza’ in het centrum van Rotterdam.

Het pand ligt aan de zuidzijde van het Stadhuisplein en huisvest op dit moment winkels, horeca en kantoren. Samen met ‘local hero’ New Industry en de technische experts Royal HaskoningDHV hebben we de haalbaarheidsstudie uitgewerkt in drie realistische gebouw concepten. Samen met een financiële onderbouwing van zowel kosten als opbrengsten ligt er een stevige basis waarop de opdrachtgever haar besluitvorming voor verdere planuitwerking kan baseren.

Naast het ontwerp hebben we samen met New Industry (Vincent Taapken) de verhuurstrategie opgezet en voor de drie concepten (‘Work’, ‘Stay’ en ‘Education’) gesproken met potentiële huurders en stakeholders.

Bregje Nagtzaam, Project Management Colliers International: “De Mannen Van Schuim hebben op een originele en inspirerende manier de kansen voor de ontwikkeling van Hermes City Plaza in hartje centrum Rotterdam in kaart gebracht. Wij zijn blij met het eerlijke resultaat, dat een goed overzicht geeft van de (on)mogelijkheden van dit gebouw op deze locatie.”

Ontwerp- en uitwerkingsfase
In samenwerking met architectenbureau BroekBakema en Royal HaskoningDHV hebben we het Voorlopig- en Definitief Ontwerp uitgewerkt voor het voorkeurs ontwikkelscenario ‘Work’. Kenmerkend voor onze aanpak was de ‘Bouwstenen-methode’ waarbij we de ruimtelijke en functionele herontwikkeling opgeknipt hebben in verschillende bouwstenen met hun eigen investerings- en opbrengstenoverzicht. Onze opdrachtgever kon zo zelf de keuze maken en het definitieve herontwikkelingsmodel bepalen, afgestemd op de interne vastgoedstrategie en reagerend op de marktvraag.

opdrachtgever: Colliers International

In de Bogaard – Rijswijk
toekomstvisie

In de Bogaard – Rijswijk
toekomstvisie

In opdracht van de gemeente Rijswijk en alle vastgoedeigenaren hebben we in 2014 en 2015 gewerkt aan de toekomstvisie voor het winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk.

Samen met de gemeente en eigenaren hebben we de toekomstvisie opgesteld. Wij hebben in dit proces de rol van inspirator, mediator, aanjager en conceptontwikkelaar opgepakt. Een erg uitdagend en gaaf proces waarbij we niet alleen om tafel zaten en discussie voerden, maar ook letterlijk ‘de straat op gingen’ om bezoekers en winkeliers te interviewen en naar hun (ongezouten) mening te vragen.
Na vijf intensieve workshops is de balans opgemaakt en een uitvoeringsstrategie voor de komende 10 jaar uitgestippeld. Geen blauwdruk voor een nieuw centrum maar een aanpak die vraagt om ‘handen uit de mouwen’. Middels een vijftal ‘sporen’ zijn op dit moment projectgroepen aan de slag gegaan met diverse onderdelen uit de uitvoeringsstrategie: gebouwde omgeving, openbare ruimte, programma & gebruikers, merkstrategie en bereikbaarheid & parkeren.

Een belangrijk onderdeel uit de toekomstvisie is dat In de Bogaard geen winkelcentrum meer moet zijn maar wel een onderscheidend stadscentrum. In dit centrum vind je een mix van retail en horeca-, leisure-, en maatschappelijke functies. Tevens is er voldoende ruimte voor lokaal ondernemerschap. De focus ligt op de lokale markt als toevoeging op het bestaande centrum.

Dit vraagt om anders naar het centrum te kijken en daar stevig op te acteren. Immers, de toenemende leegstand in het centrum vraagt om directe en concrete acties.

De gemeente heeft een website gemaakt waar verder wordt gecommuniceerd over het project: https://www.toekomstindebogaard.nl

opdrachtgever: Gemeente Rijswijk + vastgoedeigenaren

NIBC – Den Haag
vastgoedstrategie en ontwerp

NIBC – Den Haag
vastgoedstrategie en ontwerp

Voor de NIBC Bank in Den Haag hebben we een lange termijn vastgoedstrategie ontwikkeld die vertaald is naar een concreet interieur ontwerp. Hierdoor worden gebouwdelen verhuurd aan externe huurders en krijgt de eigen organisatie een nieuw en fris flexibel-werken concept.

De NIBC Bank is gehuisvest aan het Carnegieplein in Den Haag, tegenover het Vredespaleis. Het gebouwencomplex bestaat uit een vijftal gebouwen die middels binnenpleinen aan elkaar zijn gekoppeld. Sinds een aantal jaren is de leegstand toegenomen. Wij hebben een hernieuwde vastgoedstrategie ontwikkeld waarbij delen van het gebouw verhuurd kunnen worden aan derden, waarbij ze gebruik maken van de voorzieningen in het gebouwencomplex. De NIBC Bank opent de begane grond voor derden, terwijl de verdiepingen van een paar afgescheiden gebouwdelen alleen toegankelijk zijn voor NIBC.

De restauratieve voorzieningen, zoals restaurant, coffeecorner en de lounge area worden gedeeld. Tegelijkertijd met de aanpak van de begane grond, wordt binnen de NIBC Bank het flexibel werken concept ingevoerd. Het interieur voor het gehele gebouw is samen met interieurontwerper Bureau070 ontworpen. Wij hebben ons meer gefocust op de conceptontwikkeling. Er is een fris en licht interieur ontworpen, passend binnen de bestaande gebouwstructuur. De verbouwing vindt plaats in de tweede helft van 2015.

opdrachtgever: NIBC Bank Den Haag

Offshore Independents – Rotterdam
interieurconcept en huisstijl

Offshore Independents – Rotterdam
interieurconcept en huisstijl

Offshore Independents is een jong en internationaal opererend adviesbureau voor de offshore industrie. In het voorjaar van 2015 zijn ze verhuisd naar de prachtige voormalige rechtbank aan de Noordsingel in Rotterdam.

Samen met architectenbureau GroupA zijn wij gevraagd een ontwerp te maken voor het interieur in dit rijksmonument. We hebben samen met de opdrachtgever het programma van eisen gemaakt, de huisvestingswensen in kaart gebracht en vervolgens in een snel en efficiënt proces diverse huisvesting scenario’s ontwikkeld. Naast fraaie werkplekken voor circa 50 personen worden er voor de gebruiker specifieke elementen gemaakt.

Net als het interieurconcept was het vernieuwen van de huisstijl een logische stap in het stevig neerzetten van de identiteit van Offshore Independents. Passend bij het innovatieve en eigentijdse karakter van de organisatie hebben we een nieuwe merkidentiteit en merkbeleving neergezet. Een duurzame basis voor de toekomstige marketing en PR van het bedrijf.

opdrachtgever: Offshore Independents

EKP – Den Bosch
visiedocument voor herontwikkeling

EKP – Den Bosch
visiedocument voor herontwikkeling

In opdracht van PostNL en NS Stations hebben we in het najaar van 2013 het Visiedocument EKP terrein ‘s-Hertogenbosch opgesteld. Het document geeft de visie van de eigenaren voor deze locatie weer: een bijzondere gebiedsontwikkeling aan de rand van het centrum van ‘s-Hertogenbosch. Een gebied met veel potentie, gelegen op een belangrijke schakel binnen de stedelijke ontwikkeling in de stad. Deze schakel loopt op de lijn van de binnenstad via cultuurclusters naar de Gruyterfabriek.
Het programma op de locatie bestaat uit kantoren, woningen, bedrijfsruimten en parkeervoorzieningen, die gefaseerd ontwikkeld worden. Na afronding van de nieuwe infrastructuur rondom de locatie kan gestart worden met de herontwikkeling.

opdrachtgever: PostNL en NS Stations

Primark Westerhaven – Groningen
haalbaarheidsstudie en verhuurbrochure

Primark Westerhaven – Groningen
haalbaarheidsstudie en verhuurbrochure

Voor TOP Vastgoed en Bouwinvest hebben we in het najaar van 2013 de eerste haalbaarheidsstudies gedaan voor de komst van Primark naar winkelcentrum Westerhaven in Groningen. Als ontwerpers hebben we verschillende plattegrondstudies gemaakt, passend bij de wensen van Primark, zonder concessies te doen aan de lange termijn flexibiliteit van het gebouw.

Daarnaast hebben we het herontwikkelingsvoorstel vertaald naar aantrekkelijke beelden en ruimtelijke impressies. Het geheel is samengebracht in een verhuurbrochure waarmee Primark haar keuze voor Groningen heeft gemaakt.

opdrachtgever: TOP Vastgoed & Bouwinvest REIM

Wijnhaven – Den Haag
strategische herpositionering

Wijnhaven – Den Haag
strategische herpositionering

FLOW Real Estate heeft, als asset manager van het Nederlandse kantorenvastgoed van Blackstone, ons gevraagd om een studie te maken voor de strategische herpositionering van Forum, Sirius en Orion in Den Haag. Deze drie kantoorgebouwen maken deel uit van De Resident, een multifunctionele ontwikkeling in het centrum van de stad Den Haag. Samen met de Muzen Toren en het Wijnhaven II gebouw, vormen deze drie gebouwen de ‘wanden’ van het Wijnhavenplein.

Met de inzet van ons lokale netwerk en lokale kennis hebben we gewerkt aan de herpositionering van het Wijnhavenplein om van daaruit de juiste vastgoedstrategie op plintniveau te kunnen bepalen. Door eerst waarde te creëren op de plek ontstaat er waardestijging van het omliggende vastgoed.

Vanaf de start van het proces hebben we de overige stakeholders rondom het Wijnhavenplein betrokken, om zo maximaal draagvlak te creëren en verschillende processen aan te laten sluiten.

opdrachtgever: FLOW Real Estate

Gemeentehuis – Schagen
haalbaarheidsstudie en huisvestingsadvies

Gemeentehuis – Schagen
haalbaarheidsstudie en huisvestingsadvies

De gemeente Schagen is een fusiegemeente, ontstaan in 2010 uit diverse dorpskernen. Als gevolg van deze fusie is de gemeentelijke organisatie gehuisvest op meerdere locaties, onder andere in het stadskantoor in Tuitjenhorn en het gemeentehuis in Schagen. De gemeente Schagen heeft ons gevraagd een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de financiële en ruimtelijke gevolgen van het clusteren van de organisatie op één locatie. Samen met DVPC (procesmanagement) en BBA (bouwkosten) zijn de onderzoeken verricht. Hierbij is gekeken naar bouwkundige ingrepen, de werkplek filosofie van de gemeente en de financiële kaders voor zowel de kosten als de exploitatie. Op basis van dit onderzoek kon de gemeenteraad in 2014 een onderbouwd besluit nemen.

opdrachtgever: Gemeente Schagen

The Cube – Rotterdam
conceptontwikkeling en positionering

The Cube – Rotterdam
conceptontwikkeling en positionering

In Rotterdam staat langs de snelweg A20 The Cube, een gebouw dat werd gebouwd voor de huisvesting van een grote autodealer. Nu het in handen is van nieuwe eigenaren hebben we gewerkt aan de positionering van The Cube. Na een studie van verschillende gebruiksconcepten en ruimtelijke verkenningen hebben we een complete verhuurbrochure gemaakt: een verleidingsdocument dat de verschillende mogelijkheden en kwaliteiten van het gebouw laat zien. Zowel de opmaak, de tekeningen als de modellen zijn door DMVS gemaakt. De 3D-impressies zijn in samenwerking met Studio Komma gemaakt. Door te werken met makkelijk aanpasbare impressies en referentiebeelden zijn we in staat om de brochure klant-specifiek aan te leveren.

opdrachtgever: FRAME vastgoed participaties BV

Syntrus Achmea RE&F projecten
ipad leasing portfolio

Syntrus Achmea RE&F projecten
ipad leasing portfolio

Voor Syntrus Achmea Real Estate & Finance maken we een digitale ‘Leasing Portfolio’ voor de iPad. Wij rubriceren de aangeleverde data (tekeningen, schetsen, NEN-metingen) en verwerken deze tot eenduidige en leesbare tekeningen. Daarnaast maken we ruimtelijke impressies of fotomontages die de herontwikkelings mogelijkheden van winkellocaties op een slimme en snelle manier inzichtelijk maken. De grafische vormgeving wordt in InDesign gedaan en naar diverse iPads als een ‘folio’ gepusht. Zo kunnen we op afstand aanpassingen doen aan de verhuurbrochure, terwijl er nog steeds een hoge resolutie PDF kan worden aangeleverd.

Spuiboulevard – Dordrecht
haalbaarheidsstudie en ontwerp

Spuiboulevard – Dordrecht
haalbaarheidsstudie en ontwerp

Samen met ontwikkelaar Local hebben we een studie gedaan voor de herontwikkeling van Spuiboulevard 100 en 160-210 in Dordrecht. De panden liggen op een centrale locatie, tussen het station en het centrum. Met de juiste ingrepen is een behoorlijke stroom passanten aan te trekken. De studie omhelst verschillende programma’s voor zowel de openbare ruimte, de plint als de verdiepingen. Met de juiste mix van functies en huurders kan deze plek weer van toegevoegde waarde zijn voor het centrum. Kenmerkend voor onze concepten zijn het groeimodel en het bieden van ruimte voor experimentele functies.

opdrachtgever: Local

Oldehoofsterkerkhof – Leeuwarden
haalbaarheidsstudie en ontwerp

Oldehoofsterkerkhof – Leeuwarden
haalbaarheidsstudie en ontwerp

In samenwerking met BorrenStaalenhoef Architecten en projectontwikkelaar FOOQ uit Leeuwarden hebben we meegedaan aan de manifestatie Kloppend Hart Leeuwarden. Onze inzending bestond uit een ruimtelijk ontwerp, voorstel voor programmering en een haalbaarheidsanalyse.

Het Oldehoofsterkerkhof heeft alle potentie om de stedelijke kwaliteit en beleving van Leeuwarden nog verder te verbeteren. De Oldehove staat op één van de drie terpen waarop Leeuwarden is ontstaan. Deze historische en unieke locatie is tegenwoordig één van de belangrijkste en meest comfortabele entrees van de binnenstad.

Het Magazyn biedt ruimte aan het kopen of lenen van oude en nieuwe media. Het is een grote boekhandel of bibliotheek in nieuwe stijl, of beter nog: de combinatie van beiden. Letterlijk en figuurlijk vormt de achtergrond van boeken de ruggengraat van de andere functies die verspreid over het gebouw geplaatst. Het biedt ruimte voor het nieuwe werken, voor ‘flexwerkers’: studenten, ondernemers, ambtenaren en onderzoekers. Je vindt hier ook de vergaderruimte met het mooiste uitzicht van Leeuwarden: een ruimte waar men kan vergaderen, presenteren en een persconferentie of lezing kan geven.

opdrachtgever: n.v.t.

New Babylon – Den Haag
iPad leasing portfolio

New Babylon – Den Haag
iPad leasing portfolio

Voor winkelcentrum New Babylon in Den Haag hebben we een iPad Leasing Portfolio gemaakt. Op basis van het door New Babylon aangeleverd ruwe materiaal hebben we een applicatie in de vorm van een digitale brochure gemaakt die sfeerbeelden en interactieve plattegronden combineert met verhuur gegevens zoals m2, grootte van units en reeds in gebruik genomen winkels.

Met deze digitale brochure is het mogelijk om wijzigingen van indelingen snel door te voeren en te synchroniseren. Tevens is het mogelijk om de brochure als PDF in hoge resolutie te printen.

opdrachtgever: New Babylon

Maanplein – Den Haag
transformatie

Maanplein – Den Haag
transformatie

Voor de gemeente Den Haag, afdeling Economische Zaken, hebben we een haalbaarheidsstudie gedaan voor de transformatie van Maanplein 128 in Den Haag. Het kantoorgebouw maakt deel uit van de voormalige KPN-campus in de Binckhorst. De gemeente Den Haag wil middels deze transformatieverkenning op een proactieve manier de dialoog met de eigenaar en marktpartijen die eventueel interesse hebben in de aankoop van het pand, opstarten en met elkaar in contact brengen.
Wij hebben met de ruimtelijke-, programmatische- en financiële verkenning de verschillende mogelijkheden inzichtelijk gemaakt. Deze zijn vertaald in heldere tekeningen, referentiebeelden en impressies. De financiële haalbaarheid hebben we zowel aan de kosten- als opbrengstenkant verkend.

opdrachtgever: Gemeente Den Haag, afdeling Economische Zaken

Hoog Zestienhoven – Rotterdam
toekomstvisie

Hoog Zestienhoven – Rotterdam
toekomstvisie

Namens één van de gebiedseigenaren werken we onder andere samen met New Industry’s Vincent Taapken aan de lange termijn toekomstvisie voor Hoog Zestienhoven. Het gebied is direct gelegen aan metrohalte Meijersplein en aan de oostzijde van de luchthaven Rotterdam The Hague Airport.

opdrachtgever: KROPA V.O.F.

De Veenkoloniën – Drenthe en Groningen
EO-Wijers prijsvraag

De Veenkoloniën – Drenthe en Groningen
EO-Wijers prijsvraag

Samen met HKB Stedenbouwkundigen, Territoria en Fundament All Media hebben wij een eervolle vermelding gekregen bij de EO Wijers prijsvraag 2012.

Onder het motto ‘Ondermekoar’ hebben we begin 2012 onze inzending voor de prijsvraag gedaan. We hebben een methodiek ontwikkeld om Bottom-Up de bewoners uit de Veenkoloniën in Groningen/Drenthe te betrekken bij gebieds- en economische ontwikkeling. In ons voorstel wordt de regie vanuit de regio en door de bewoners zelf gepakt in plaats van uit het ‘machtscentrum’ Den Haag.

De tools die we ingezet hebben; de Facebook-campagne en een Regio-Soap, zijn door de jury als ‘de parels’ van de prijsvraag bestempeld. Wij zijn er ontzettend trots op!

opdrachtgever: n.v.t.

Einsteinbaan 2 – Nieuwegein
transformatie

Einsteinbaan 2 – Nieuwegein
transformatie

In samenwerking met ontwikkelend aannemer Plegt-Vos Geelen uit Vleuten hebben we meegedaan met de competitie voor de transformatie van de Einsteinbaan 2 in Nieuwegein. Dit jaren ’90 kantoorpand is aangekocht door corporatie Jutphaas Wonen en wordt getransformeerd naar 50 starterswoningen.

De doelen en de uitvraag waren ambitieus: minimaal 50 starterswoningen, extreem snelle realisatietijd, prefab/modulaire bouwmethode, bouwkostenniveau van €700,-800,-/m2 en het vroegtijdig betrekken van de doelgroep.
Het resultaat is HAAKS: een transformatiemodel dat voldoet aan de gestelde eisen van Jutphaas Wonen. Ook hier hebben we het plan in een vroegtijdig stadium vertaald naar een merk en beleving.

HAAKS wordt op een verleidelijke manier gepresenteerd als een verhuurbrochure waarbij de mogelijke gebruikers centraal staan.

Dorpscentrum – Uithoorn
verkenning herontwikkeling

Dorpscentrum – Uithoorn
verkenning herontwikkeling

Voor de Gemeente Uithoorn en Syntrus Achmea Real Estate & Finance hebben we de stedenbouwkundige verkenningen voor herontwikkeling van het centrum Uithoorn gemaakt. Het bestaande winkelcentrum van Uithoorn werd in twee delen gesplitst door de rijksweg N201. Het nieuwe tracé voor de N201 is gereed en loopt niet meer door het dorp, maar eromheen. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om een nieuw aaneengesloten en autoluw dorpscentrum te maken.

We hebben voor de initiatiefnemers getekend en gerekend aan concrete ontwikkelscenario’s met winkels, wonen, parkeren en verblijven. Met als doel een haalbaar plan wat past binnen de ambitie en doelstellingen zoals vastgelegd in Uithoorn aan de Amstel, Masterplan dorpscentrum 2010-2030.
Er staat grote druk op de financiële haalbaarheid van grootschalige centrumontwikkelingen zoals deze. Door vanaf de eerste schets de commerciële haalbaarheid mee te nemen in de planvorming ontstond er een effectief ontwerpproces. Door de belangrijke stakeholders samen aan het plan te laten werken ontstond er het benodigde draagvlak voor de verdere uitwerking.

In de vervolgfase hebben we, in opdracht van Syntrus Achmea RE&F, de rol opgepakt van functioneel ontwerper. In deze rol hebben we de diverse belangen vanuit de Syntrus Achmea RE&F en de wensen vanuit de gemeente samengebracht in een functioneel ontwerp voor de herontwikkeling van het centrum. Een functioneel ontwerp dat de basis vormt voor ruimtelijke, juridische en financiële overeenkomsten tussen de partijen en verdere stedenbouwkundige uitwerking.

opdrachtgever: Gemeente Uithoorn, Syntrus Achmea RE&F

In de Bogaard – Rijswijk
merkstrategie en merkbeleving

In de Bogaard – Rijswijk
merkstrategie en merkbeleving

Als onderdeel van de toekomstvisie voor winkelcentrum In De Bogaard hebben we een aanzet merk en merkstrategie neergezet. De bestaande huisstijl en het logo hebben we aangevuld / aangepast naar een merkbeleving en merkuitingen die beter passen bij de nieuwe positionering van In de Bogaard als onderscheidend stadscentrum. Als communicatiemiddel hebben we ‘Jimmie’ bedacht. Jimmie beleeft en vertelt het verhaal van In de Bogaard. Het vroegtijdig bouwen aan het merk ondersteunt het proces van het vormen van een visie en geeft de visie bovendien een gezicht naar de gebruikers en bezoekers toe.

Visuals zijn gemaakt door Dennis Luijer

 

opdrachtgever: Gemeente Rijswijk & vastgoedeigenaren: Annexum, ASR, Corio, DELA, Delta Lloyd, Van Haren, Investore, NSI, Q-Park, Redevco, Syntrus Achmea en Tenstone

De Herven – Den Bosch
actieprogramma bedrijventerrein

De Herven – Den Bosch
actieprogramma bedrijventerrein

De gebiedsopgave in Tradepark De Herven vraagt om een gezamenlijke aanpak. Een aanpak waarin iedereen inzet levert voor de collectieve opgave en tegelijk vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid de kansen pakt die hij of zij ziet. Daar ligt immers een belangrijke basis voor verbetering. De samenwerking is gericht op meer dynamiek om zo de leegstand in het gebied op te lossen.

Wij hebben, in het samenwerkingsverband De Urbanisator, het actieprogramma De Herven ontwikkeld. Dit actieprogramma schakelt tussen fysieke opgaven die te maken hebben met gebruik en een nette uitstraling. Tegelijkertijd is er oog voor sociale opgaven. De Herven is een gebied dat grote stappen gaat maken wat betreft imago, reuring en dynamiek, maar bovenal is De Herven een gebied dat beleeft wordt door mensen!

opdrachtgever: Gemeente ’s-Hertogenbosch

Werf07 – Scheveningen
marketingstrategie

Werf07 – Scheveningen
marketingstrategie

Voor Scheveningen 070 BV hebben wij het marketing- en verkoopproces voor WERF07 in Scheveningen bedacht en georganiseerd. In plaats van een traditionele makelaar die verantwoordelijk is voor de verkoop, zijn wij met een team en een vernieuwende aanpak aan de slag gegaan.

Onze partners voor dit project waren SQM Vastgoed en Fundament All Media. De architect is DAVL uit Den Haag.

Als marketing- en verkoopteam hebben wij binnen zeer korte tijd en met succes het merk WERF07 gebouwd, in de markt gezet en een community opgebouwd rondom het project. Dit hebben we bereikt door de marketing campagne 80% online te voeren om zo gericht de verschillende doelgroepen te benaderen.

De combinatie van lokale kennis, onze persoonlijke relatie met de plek en de professionele kennis en ervaring van Fundament All Media stelde ons in staat om dit gave project op een unieke manier onder de aandacht te brengen. Door de inzet van online marketing tools zijn we in staat geweest om de campagne te monitoren en tussentijds bij te stellen waar nodig.

Alle appartementen zijn inmiddels verkocht en in augustus 2015 is de eerste paal de grond in gegaan!

opdrachtgever: Scheveningen 070 BV

Woonboulevard – Beverwijk
gebiedsvisie

Woonboulevard – Beverwijk
gebiedsvisie

Samen met de Gemeente Beverwijk, eigenaren en ondernemers zijn we, in drie workshops, tot een gebiedsvisie gekomen voor de Woonboulevard/De Pijp in Beverwijk.
Een uitdagend proces waarin we op zoek zijn gegaan naar het gemeenschappelijk belang. Wij hadden naast een sterke proces-rol ook de taak om uit te dagen, te inspireren en de diverse belangen te vertalen naar een breed gedragen gebiedsvisie.

Om het proces en de visie op een aantrekkelijke manier te communiceren, en zo het benodigde draagvlak te creëren, hebben we in samenwerking met Visually Yours’ Dennis Luijer gave schetsen gemaakt en de resultaten verwerkt in het visiedocument ‘Mix to the Max’.

De gebiedsvisie is enthousiast ontvangen door de Gemeenteraad waardoor men nu vervolgstappen kan zetten.

opdrachtgever: Gemeente Beverwijk

Bekijk projectenlijst >