Samen met de Gemeente Beverwijk, eigenaren en ondernemers zijn we, in drie workshops, tot een gebiedsvisie gekomen voor de Woonboulevard/De Pijp in Beverwijk.
Een uitdagend proces waarin we op zoek zijn gegaan naar het gemeenschappelijk belang. Wij hadden naast een sterke proces-rol ook de taak om uit te dagen, te inspireren en de diverse belangen te vertalen naar een breed gedragen gebiedsvisie.

Om het proces en de visie op een aantrekkelijke manier te communiceren, en zo het benodigde draagvlak te creëren, hebben we in samenwerking met Visually Yours’ Dennis Luijer gave schetsen gemaakt en de resultaten verwerkt in het visiedocument ‘Mix to the Max’.

De gebiedsvisie is enthousiast ontvangen door de Gemeenteraad waardoor men nu vervolgstappen kan zetten.

opdrachtgever: Gemeente Beverwijk