In opdracht van Innovation Quarter en Unmanned Valley Valkenburg (RoboValley) hebben we gewerkt aan de propositie voor Unmanned Valley op voormalig vliegveld Valkenburg. Voor het bidbook hebben we inhoudelijke discussies gevoerd met de diverse stakeholders in dit proces en project. Alle strategische en inhoudelijke informatie hebben we vertaald naar een concreet ruimtebeslag: zowel van de fysieke testruimte voor UAV’s (indoor en outdoor) als mogelijke vastgoedontwikkeling op de locatie.

Voor de eerste fase van UVV hebben we de vastgoedontwikkeling en exploitatie doorgerekend. Het resultaat is een concrete propositie waarmee de gemeente Katwijk, Provincie Zuid Holland en het RVB mee aan de slag kunnen.

Tenslotte hebben we alle inhoudelijke input samengebracht in het bidbook: een fraai vormgegeven boek wat tijdens het Innovation Jaarevent 2016 is overhandigd aan de gemeente Katwijk en de Provincie Zuid Holland.

Zie hier de link naar het bidbook.

opdrachtgever: Innovation Quarter & UVV

“We staan aan het begin van de Second Machine Age waarin intelligente robots of zogenaamde unmanned systems een belangrijke rol gaan spelen in onze economie en een grote impact gaan hebben op onze samenleving. Nederlandse bedrijven en onderzoeksinstellingen spelen een grote rol in deze revolutie. Zo komen bijvoorbeeld slimme robots uit RoboValley, zelfrijdende auto communicatie van NXP, composieten van Airborne, kunstmatige intelligentie uit Leiden, volledige autonome melkrobots van Lely, de ambulance drone uit Delft en de commerciële drones van Aerialtronics uit Den Haag.

Deze industrie is veel groter dan alleen de fabrikanten die de robots bouwen. De fysieke robot is vaak alleen een middel voor het uitvoeren van een taak of het verzamelen van informatie. Wanneer je naar de hele keten kijkt loopt deze van de ontwikkelaar van composieten en de maker van chips via de fabrikant via software ontwikkelaars en
bedrijven die kunstmatige intelligentie toevoegen of een service leveren op het platform naar de eindgebruikers.

Belangrijk voor iedere partij in de UAV-keten (Unmanned Aerial Vehicles) is dat de huidige en toekomstige technologie getest kan worden. En dan met name in de regio Zuid Holland waar zich de belangrijkste fabrikanten, toeleveranciers, ontwikkelaars en onderzoeksinstellingen bevinden.
Vliegveld Valkenburg is de enige locatie in de Randstad die nog de mogelijkheden biedt waar de industrie behoefte aan heeft: voldoende ruimte voor testen, mogelijkheid om langere afstanden te testen boven de Noordzee, benodigde infrastructuur voor vestiging, dichtbij aantrekkelijke steden voor vestiging van werknemers en misschien wel het belangrijkste: in de buurt van de bedrijven en onderzoeksinstellingen die deze industrie definiëren. Daarnaast ligt Valkenburg slechts 30 minuten van Schiphol en gezien het internationale karakter van deze industrie dus ideaal voor bedrijven die zich hier willen vestigen of klanten die de technologie in actie willen zien.

Valkenburg is de kans om als Nederland te profiteren van deze nieuwe opkomende mega industrie. Goldman Sachs voorspelt dat de drone markt binnen 5 jaar zal groeien naar $37 miljard op jaarbasis. Deze kans moeten we nu grijpen, voordat we de kennis en de bedrijven verliezen aan het buitenland. Valkenburg kan de locatie in Europa worden waar de industrie zich wil vestigen.
Om gezamenlijk deze kans te kunnen pakken, hebben De Mannen Van Schuim in opdracht van Innovation Quarter en Unmanned Valley Valkenburg (UVV) deze propositie concreet gemaakt in een bidbook. Het bidbook moet een dialoog en samenwerking opstarten tussen alle betrokken stakeholders van UVV en locatie Valkenburg.”