De voormalige SDU bedrijfs- en kantoorgebouwen aan de Binckhorstlaan in Den Haag zijn rond 2004 gerealiseerd. Na het vertrek van SDU staat het complex leeg en wil de eigenaar het gehele complex verkopen.
Voor de gemeente Den Haag is deze locatie een belangrijke schakel in de transformatie van de Trekvlietzone naar een gemengd woon-werk-omgeving. Om de verkoop en herontwikkeling te versnellen heeft de gemeente Den Haag ons gevraagd een Kavelambitie op te stellen. Samen met de verschillende betrokken afdelingen van de gemeente en de eigenaar, hebben we de potentie voor herontwikkeling van deze locatie in beeld gebracht. Het resultaat is een combinatie van wensen, randvoorwaarden en ruimtelijke modellen die marktpartijen uitdaagt voor de verdere planvorming en de eigenaar inzicht geeft in de mogelijke waard creatie op deze plek.
Na een intensief traject, waarbij de wethouders nauw betrokken waren, is de Kavelambitie begin februari 2016 goedgekeurd door het College van B&W. Hiermee is het voormalige SDU complex een van de jongste herontwikkelingen van Nederland.

Voor de Kavelambitie klik hier

opdrachtgever: Gemeente Den Haag, afd EZ