De gebiedsopgave in Tradepark De Herven vraagt om een gezamenlijke aanpak. Een aanpak waarin iedereen inzet levert voor de collectieve opgave en tegelijk vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid de kansen pakt die hij of zij ziet. Daar ligt immers een belangrijke basis voor verbetering. De samenwerking is gericht op meer dynamiek om zo de leegstand in het gebied op te lossen.

Wij hebben, in het samenwerkingsverband De Urbanisator, het actieprogramma De Herven ontwikkeld. Dit actieprogramma schakelt tussen fysieke opgaven die te maken hebben met gebruik en een nette uitstraling. Tegelijkertijd is er oog voor sociale opgaven. De Herven is een gebied dat grote stappen gaat maken wat betreft imago, reuring en dynamiek, maar bovenal is De Herven een gebied dat beleeft wordt door mensen!

opdrachtgever: Gemeente ’s-Hertogenbosch