Vanwege de grote hoeveelheid m2 vastgoed die het Rijk aan het afstoten is komt de RVB voor nieuwe uitdagingen te staan. Inzicht in laatste ontwikkelingen in de markt en kennis van nieuwe vormen van projectontwikkeling kan het RVB helpen om het succes van tenderprocedures te vergroten. Met uiteindelijk succesvol verkoop en herontwikkeling van het rijksvastgoed.

Om samen deze nieuwe manieren van ontwikkelen te verkennen hebben we voor het management van de RVB en de Gemeente Haarlem een serious game georganisseerd rondom de case ‘de koepelgevangenis in Haarlem’.
We hebben op een interactieve manier en in een ‘arena-stijl’ setting iedere deelnemer uitgedaagd zich te verplaatsten in de verschillende ontwikkelrollen. Elk team heeft vervolgens hun ontwikkelstrategie gepresenteerd en verdedigd.

De sessie leidde tot nieuwe inzichten en vragen rondom de huidige tenderprocedures die meestal gericht zijn op de grote gerenomeerde vastgoedbedrijven. Terwijl de huidige opgaven veelal vragen om vernieuwende en innovatieve ontwikkelmethodes.

De serious game bleek een doeltreffende manier om in zeer korte tijd tot verrassende conclusies te komen. Het game-element zorgde bovendien voor de juiste mix van lol en inhoud.