Focus op:

  • ruimtelijke plannen en ontwerpen
  • gebieds-, locatie- en gebouwontwikkeling
  • tekenen en rekenen
  • financiĆ«le haalbaarheid
  • de totale business case

Producten:

  • haalbaarheidsstudie
  • gebiedsvisie en -concept
  • getekend Programma van Eisen
  • ontwerpuitwerking van schets tot oplevering