Een Nieuwe Koers voor het Kazerneterrein Venlo

Venlo kent zijn oorsprong langs de Maas en is hier schitterend aan gelegen. Aan de westzijde van de Maas is rond 1600 het Fort Sint Michiel gebouwd, dat eind 17e eeuw in verval raakt. Begin 1900 is hier het Kazernecomplex gebouwd, op en rondom de fundamenten van het Fort. Bij uitstek een strategische plek met zicht op de stad én de Maas en onlosmakelijk verbonden met de stad.

Het Kazerneterrein in Venlo is in 2006 aangekocht door de gemeente Venlo en vervolgens als integraal onderdeel opgenomen in de Visie Stedelijk Centrum 2022. De plannen tot nu voor het Kazerne Kwartier gingen uit van een ontwikkeling van ‘buiten naar binnen’, in een gesloten structuur, door vooraf te bepalen welk programma goed is voor deze plek. Tegelijk werd de woonfunctie uitgesloten.

De gemeente Venlo heeft De Mannen van Schuim gevraagd een nieuwe koers voor het Kazerne Kwartier te ontwikkelen. Wij geloven in de kracht en het karakter van het Kazerne Kwartier zelf, waarbij onze visie in een levendig centrum-stedelijke wijk van Venlo voorziet. Onze visie voorziet in vier belangrijke elementen: een dynamische gebiedsontwikkeling van ‘binnen naar buiten’, introductie van een ruimtelijk grid, toevoegen van de woonfunctie en ontwikkeling van het gebied door meerdere partijen.

De ‘Nieuwe Koers’ is eind 2018 gepresenteerd aan de gemeenteraad van Venlo. Vervolgens heeft er in het voorjaar van 2019 een uitwerking plaatsgevonden, die is via deze link te vinden.