In opdracht van de gemeente Rijswijk en alle vastgoedeigenaren hebben we in 2014 en 2015 gewerkt aan de toekomstvisie voor het winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk.

Samen met de gemeente en eigenaren hebben we de toekomstvisie opgesteld. Wij hebben in dit proces de rol van inspirator, mediator, aanjager en conceptontwikkelaar opgepakt. Een erg uitdagend en gaaf proces waarbij we niet alleen om tafel zaten en discussie voerden, maar ook letterlijk ‘de straat op gingen’ om bezoekers en winkeliers te interviewen en naar hun (ongezouten) mening te vragen.
Na vijf intensieve workshops is de balans opgemaakt en een uitvoeringsstrategie voor de komende 10 jaar uitgestippeld. Geen blauwdruk voor een nieuw centrum maar een aanpak die vraagt om ‘handen uit de mouwen’. Middels een vijftal ‘sporen’ zijn op dit moment projectgroepen aan de slag gegaan met diverse onderdelen uit de uitvoeringsstrategie: gebouwde omgeving, openbare ruimte, programma & gebruikers, merkstrategie en bereikbaarheid & parkeren.

Een belangrijk onderdeel uit de toekomstvisie is dat In de Bogaard geen winkelcentrum meer moet zijn maar wel een onderscheidend stadscentrum. In dit centrum vind je een mix van retail en horeca-, leisure-, en maatschappelijke functies. Tevens is er voldoende ruimte voor lokaal ondernemerschap. De focus ligt op de lokale markt als toevoeging op het bestaande centrum.

Dit vraagt om anders naar het centrum te kijken en daar stevig op te acteren. Immers, de toenemende leegstand in het centrum vraagt om directe en concrete acties.

De gemeente heeft een website gemaakt waar verder wordt gecommuniceerd over het project: https://www.toekomstindebogaard.nl

opdrachtgever: Gemeente Rijswijk + vastgoedeigenaren